Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ansættelse af medarbejdere medførte ikke virksomheds­overdragelse

Horten
03/12/2018
Ansættelse af medarbejdere medførte ikke virksomheds­overdragelse


Vestre Landsret har afsagt dom i Kærkommen-sagen og taget stilling til, hvorvidt der var tale om en virksomhedsoverdragelse, da to kommuner ansatte personale fra det konkursramte hjemmeplejefirma Kærkommen ApS.


Da hjemmeplejefirmaet Kærkommen ApS gik konkurs i 2015, var to jyske kommuner nødsaget til at ansætte yderligere medarbejdere for at kunne varetage den øgede arbejdsmængde ved overtagelsen af plejeforpligtelsen. I den forbindelse blev en del af de tidligere medarbejdere i den konkursramte virksomhed ansat hos kommunerne.

Medarbejderne hos den konkursramte virksomhed havde en række udækkede krav, og spørgsmålet for landsretten var derfor, hvem der skulle dække disse krav – kommunerne som arbejdsgivere eller Lønmodtagernes Garantifond. I den forbindelse var det afgørende, om der var tale om en virksomhedsoverdragelse – og i givet fald på hvilket tidspunkt.


Landsretten: Ikke en virksomhedsoverdragelse


Ved vurderingen af, om der var sket en overdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, fastslog landsretten, at der skal tages hensyn til alle faktiske
forhold i relation til overdragelsen.

Kriterierne er fastsat i tidligere retspraksis fra særligt EU-domstolen. Hvis sagen vedrører en aktivitet som i det væsentlige er baseret på arbejdskraft, kan der foreligge en virksomhedsoverdragelse, hvis den erhvervende virksomhed, har overtaget en efter kvalifikationer og antal væsentlig del af medarbejderne.

De to kommuner havde henholdsvis ansat 46 % og 39 % af i alt 150 tidligere medarbejdere fra Kærkommen ApS. Landsretten fandt ikke, at der ved opgørelsen skulle tages hensyn til, om de overtagne medarbejdere timetalsmæssigt udgjorde en større andel end de resterende medarbejdere.

Da der i øvrigt ikke var ansat ledere eller planlæggere fra Kærkommen ApS, og da kommunerne havde ansat yderligere et antal – udefrakommende – medarbejdere, fandt landsretten ikke, at kommunerne havde overtaget en så væsentlig del af plejefirmaets medarbejdere, at der var tale om en overdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Landsretten lagde også vægt på, at der heller ikke var andre forhold, der medførte, at identiteten i virksomheden blev bevaret.

Lønmodtagernes Garantifond blev derfor pålagt at dække krav fra medarbejderne i forbindelse med Kærkommen ApS' konkurs.


Lovgivningsmæssige tiltag


På grund af sagens forløb har en stor del af de tidligere ansatte i Kærkommen ApS måttet vente på at få udbetalt deres tilgodehavender. For at undgå en tilsvarende situation i fremtiden, har regeringen fremsat et lovforslag til ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Forslaget ventes at træde i kraft den 1. januar 2019 og medfører, at Lønmodtagernes Garantifond fremover vil lægge ud for lønmodtagerkrav i tilfælde, hvor der er opstået uenighed om, hvorvidt der er sket virksomhedsoverdragelse til en offentlig erhverver.


Afgørelse i relation til virksomhedsoverdragelse beror på konkret vurdering


Kærkommen-dommen understreger – som vi kender fra tidligere praksis om virksomhedsoverdragelsesloven – at afgørelsen af, om der er virksomhedsoverdragelse, beror på en konkret vurdering. Her kan andelen af medarbejderne, der overtages, indgå som vurderingselement – særligt når der er tale om en aktivitet, der i det væsentlige er baseret på arbejdskraft.

Tidligere praksis, på særligt rengøringsområdet, hvor aktiviteten i det væsentlige også anses for at være baseret på arbejdskraft, har for størstedelens vedkommende lagt vægt på, om der var overtaget mere end 50 % af medarbejderne. I en afgørelse fra 2015, hvor lidt under halvdelen af medarbejderne i en rengøringsvirksomhed blev ansat til det samme arbejde hos en entreprisehaver, kom Arbejdsretten dog frem til, at den overtagne medarbejderstab udgjorde en organiseret helhed af lønmodtagere, hvorfor der her var tale om en virksomhedsoverdragelse.

Der skal derfor altid foretages en konkret vurdering, og Kærkommen-dommen vil indgå som én blandt flere afgørelser, der belyser spørgsmålet om, hvor stor en del af en medarbejderstyrke, der skal overtages, for at der er tale om virksomhedsoverdragelse.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted