Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Anbefalinger for aktivt ejerskab for institutionelle investorer

Kromann Reumert
01/12/2016
Anbefalinger for aktivt ejerskab for institutionelle investorer

Komitéen for god Selskabsledelse har i dag offentliggjort Anbefalinger for aktivt Ejerskab, som er rettet mod danske institutionelle investorer, der har aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.


Anbefalingerne retter sig mod både kapitalejere og kapitalforvaltere og mod danske institutionelle investorer, som optræder i begge roller. Det gælder navnlig investeringsforeninger, forsikringsselskaber, pensionskasser, fondsmæglerselskaber og pengeinstitutter.

Komitéen for god Selskabsledelse har udarbejdet syv anbefalinger, som har til hensigt at fremme selskabernes langsigtede værdiskabelse og dermed bidrage til højst muligt langsigtet afkast til investorerne. Det er forhåbningen, at Anbefalingerne for god Selskabsledelse og Anbefalingerne for aktivt Ejerskab vil være gensidigt forstærkende i forhold til det fælles formål.

Anbefalingerne er – ligesom Anbefalingerne for god Selskabsledelse – “soft law” efter “følg eller forklar”-princippet.  Udgangspunktet er, at investorerne kan vælge enten at følge en given anbefaling eller ikke at følge anbefalingen og i så fald forklare, hvorfor investoren har valgt anderledes, og hvordan investoren i stedet har indrettet sig. For at skabe den nødvendige gennemsigtighed, er der lagt op til, at investorerne forholder sig til hver enkelt anbefaling og oplyser, om de følger den pågældende anbefaling eller ej.

De syv anbefalinger omfatter følgende:

 • Anbefaling 1: Politik for aktivt ejerskab
  DET ANBEFALES, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.

 • Anbefaling 2: Overvågning og dialog
  DET ANBEFALES, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, de investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet.

 • Anbefaling 3: Eskalering
  DET ANBEFALES, at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab fastlægger hvordan de kan eskalere deres aktive ejerskab ud over den regelmæssige overvågning og dialog.

 • Anbefaling 4: Samarbejde med andre investorer
  DET ANBEFALES, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab forholder sig til hvordan de samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft

 • Anbefaling 5: StemmepolitikDET ANBEFALES, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab vedtager en stemmepolitik og er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt.

 • Anbefaling 6: Interessekonflikter
  DET ANBEFALES, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres.

 • Anbefaling 7: Rapportering
  DET ANBEFALES, at institutionelle investorer mindst én gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet.


Anbefalingerne kan findes her.

Komitéen anbefaler, at investorerne udarbejder en årlig redegørelse om Anbefalingerne. Redegørelsen bør give et overordnet billede af, hvordan investoren forholder sig til Anbefalingerne om aktivt Ejerskab, og samtidig bør hver enkelt anbefaling gennemgås efter “følg eller forklar”-princippet. Komitéen anbefaler, at investor samler oplysningerne i en “Redegørelse for aktivt Ejerskab”, som offentliggøres enten i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på investors hjemmeside. Det er Komiteens vurdering, at det kan bidrage til at synliggøre den enkelte investors indsats for aktivt ejerskab og skabe øget gennemsigtighed.

Anbefalingerne gælder fra den 1. januar 2017, og investorer med kalenderårsregnskab skal således afrapportere første gang i foråret 2018. Komitéen har oplyst, at den årligt vil følge op på afrapporteringerne med henblik på at identificere, på hvilke områder Anbefalingerne for aktivt Ejerskab enten ikke følger med udviklingen på området, eller hvor der er behov for at vejlede investorerne i arbejdet med aktivt ejerskab.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
Nye og opdaterede regler om konkurskarantæne på vej
14/03/2024
Selskabsret, Insolvens og rekonstruktion
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Valg af selskabsform
Valg af selskabsform
12/04/2024
Selskabsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget: Implementerer CSRD i dansk ret
14/05/2024
Compliance, Selskabsret, EU-ret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
Kan selskabet skadesløsholde ledelsen?
23/05/2024
Selskabsret, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted