Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Aftale om fri lejefastsættelse ugyldig som følge af henvisning til forkert bestemmelse

Bech Bruun
21/05/2021
Aftale om fri lejefastsættelse ugyldig som følge af henvisning til forkert bestemmelse
Bech Bruun logo
Retten i Aarhus har fundet, at en lejekontrakt, indgået i 2016, er ugyldig som følge af forkert henvisning. Læs mere om sagen her.

T:BB 2021.13: I september 2016 indgik udlejer og lejerne en lejekontrakt, hvor det af lejekontraktens § 11 fremgik:


”Endvidere gøres opmærksom på, at lejemålet er udlejet i henhold til Boligreguleringslovens § 15 a, stk. 2 og lejelovens § 53, stk. 3, da der tidligere har været cykelforretning, men nu er godkendt til beboelse.”


Retten i Aarhus fandt, at lejemålet pr. 31. december 1991 blev benyttet til erhvervsformål, hvorfor lejemålet var omfattet af bestemmelsen i lejelovens § 53, stk. 4, om fri lejefastsættelse. Retten i Aarhus bemærkede, at da der i lejekontraktens § 11 fejlagtigt var henvist til lejelovens § 53, stk. 3, og da det ikke fremgik af lejekontrakten, at lejemålet lovligt benyttedes udelukkende til erhvervsformål, var betingelserne i lejelovens § 53, stk. 4, 3. pkt., ikke opfyldt, hvorfor der ikke gyldigt var aftalt fri lejefastsættelse.


Bech-Bruuns kommentar

Det er ikke første gang, at domstolene skal tage stilling til, hvorvidt der gyldigt er aftalt fri lejefastsættelse.


GD 2007/49 B: I denne afgørelse fremgik det af lejekontraktens § 11:


”Lejemålet benyttedes den 31. december 1991 lovligt udelukkende til erhvervsformål og er derfor omfattet af LL § 53, stk. 2. Reglerne i LL §§ 47-52 fraviges således. Lejeforhøjelse sker herefter alene efter nettoprisindeks og kan gennemføres ved U's skriftlige meddelelse herom til L. Lejen reguleres hver den 1. januar, første gang den 1. januar 2004 efter stigningen i netto-prisindekset for oktober måned i det forudgående år således: Gældende leje x nyt indeks : gammelt indeks = ny leje.”


I denne dom var der ligeledes henvist til den forkerte paragraf, da der rettelig skulle være henvist til lejelovens § 53, stk. 4.


Retten i Aarhus udtalte, at da det efter paragrafhenvisningen var gengivet, hvordan lejeforhøjelsen ville finde sted, idet lejen ikke var fastsat efter lejelovens §§ 47-52, var den forkerte paragrafhenvisning uvæsentlig.


Generelt viser afgørelserne på området, at henvisningerne ikke nødvendigvis behøver at være helt korrekte, så længe der ikke er tvivl hos lejer om, hvad aftalen indebærer. Det er dog svært konkret at angive, hvornår en henvisning er gyldig.


Når der skal aftales fri lejefastsættelse for et ombygget erhvervslejemål, kunne følgende formulering anvendes:


”Lejeforholdet angår en beboelseslejlighed, der den 31. december 1991 lovligt udelukkende benyttedes til erhvervsformål eller senest forinden denne dato lovligt var benyttet udelukkende til eller lovligt var indrettet udelukkende til erhvervsformål jf. lejelovens § 53, stk. 4, og det er aftalt, at lejelovens §§ 47-49 og boligreguleringslovens §§ 5-10, § 11, stk. 2 og 3 og §§ 12-14 om det lejedes værdi er fraveget.”

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Jurist til skadeafdeling
Juridisk chefkonsulent med personaleledelse og faglig tyngde
Personalejuridisk konsulent/chefkonsulent
Forretningsorienteret og engageret jurist til DRs internationale salgsafdeling
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Er en tidsbegrænset lejeaftale gyldig?
Er en tidsbegrænset lejeaftale gyldig?
I går
Lejeret
Sag afvist fra domstolsbehandling – tvisten skulle i første instans til huslejenævnet
Sag afvist fra domstolsbehandling – tvisten skulle i første instans til huslejenævnet
13/10/2021
Lejeret, Retssager og voldgift
Ny højesteretsdom: Reklamationsfrist for erstatningskrav over for lejer efter fraflytning
Ny højesteretsdom: Reklamationsfrist for erstatningskrav over for lejer efter fraflytning
12/10/2021
Lejeret
Lejer tilkendt forholdsmæssigt afslag i huslejen grundet røggener og utilstrækkelig mulighed for opvarmning
Lejer tilkendt forholdsmæssigt afslag i huslejen grundet røggener og utilstrækkelig mulighed for opvarmning
11/10/2021
Lejeret
Alment lejemål ophævet som følge af, at lejers søn blev idømt ubetinget fængsel for ulovlig våbenbesiddelse
Alment lejemål ophævet som følge af, at lejers søn blev idømt ubetinget fængsel for ulovlig våbenbesiddelse
11/10/2021
Lejeret
Lejeretlig konsekvens af mangelfuld vedligeholdelsesplan
Lejeretlig konsekvens af mangelfuld vedligeholdelsesplan
08/10/2021
Lejeret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted