Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Aftale om fratræden med øjeblikkelig virkning kunne ikke tilsidesættes

IUNO
05/03/2018
Aftale om fratræden med øjeblikkelig virkning kunne ikke tilsidesættes
IUNO logo


I en ny dom har Vestre Landsret fastslået, at det hverken var urimeligt eller i strid med funktionærloven at aftale, at en medarbejder skulle fratræde sin stilling uden opsigelsesvarsel.Ved en virksomhedsoverdragelse blev der indgået en aftale med virksomhedens direktør og hans ægtefælle, der var ansat som funktionær i virksomheden. Ifølge aftalen skulle direktøren sælge sine resterende aktier i virksomheden for 2 mio. kr., og herefter skulle både direktøren og hans ægtefælle fratræde uden opsigelsesvarsel og dermed uden betaling af løn, pension mv. i en opsigelsesperiode.

Direktøren og ægtefællen var repræsenteret af en advokat under forhandlingerne. Efterfølgende lagde ægtefællen dog alligevel sag an mod virksomheden, fordi hun mente, at hendes fratrædelsesaftale var i strid med funktionærlovens regel om, at funktionærloven ikke kan fraviges til skade for medarbejderen, eller at aftalen var urimelig og derfor måtte tilsidesættes.

Aftale om fratræden med øjeblikkelig virkning var ikke i strid med funktionærloven
På baggrund af Højesterets tidligere praksis fandt landsretten, at funktionærloven ikke forhindrer en medarbejder og en arbejdsgiver i at aftale, at medarbejderen fratræder med øjeblikkelig virkning eller fratræder før opsigelsesvarslets udløb. Landsretten udtalte, at funktionærlovens regel om opsigelsesvarsel kun gælder, når ansættelsesforholdet opsiges ensidigt, altså enten af arbejdsgiveren eller af medarbejderen. I den konkrete sag var der tale om en gensidig aftale om fratrædelse. Aftalen var derfor ikke i strid med funktionærlovens regel om, at funktionærloven ikke kan fraviges til skade for medarbejderen.


Aftalen var heller ikke urimelig


Landsretten skulle derefter vurdere, om fratrædelsesaftalen var urimelig over for ægtefællen og på den baggrund kunne erklæres ugyldig efter aftaleloven. Ægtefællen modtog ikke noget beløb i kompensation for det manglende opsigelsesvarsel i fratrædelsesaftalen. Men da fratrædelsesaftalen var indgået som en del af en samlet aftale om salg af direktørens aktier i virksomheden, fandt landsretten, at hun måtte have haft en økonomisk interesse i prisfastsættelsen og salget af disse aktier. Derudover lagde landsretten vægt på, at ægtefællen havde været repræsenteret af en advokat i forbindelse med forhandlingerne. Hun måtte derfor have været klar over indholdet og konsekvenserne af aftalen.

Landsretten frifandt derfor virksomheden.


IUNO mener


Landsrettens dom er interessant, fordi den illustrerer, at en virksomhed og en medarbejder i en gensidig fratrædelsesaftale kan bestemme, at medarbejderen skal fratræde straks. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der reelt er tale om en gensidig aftale, og dermed at medarbejderen ligeledes har en interesse i at opsigelsesvarslet er fraveget, for eksempel fordi medarbejderen selv ønsker at fratræde tidligere eller fordi medarbejderen på anden måde kompenseres for det manglende opsigelsesvarsel.

Om en fratrædelsesaftale kan tilsidesættes afhænger derudover blandt andet også af, hvilke forhold der reelt har været forhandlet mellem parterne, og om medarbejderen har læst og forstået aftalen, herunder om medarbejderen har haft juridisk bistand under forhandlingerne.

IUNO anbefaler, at man som virksomhed er opmærksom på disse forhold i forbindelse med formuleringen og forhandlingen af fratrædelsesaftaler og eventuelt søger juridisk rådgivning i den forbindelse.

[Vestre Landsrets dom af 1. februar 2018 i sag B-0756-17]


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
Ny dom fra Arbejdsretten om ytringsfrihed ctr. organisationsfjendtlig adfærd
05/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
Er en tilkaldevagt arbejds- eller hviletid?
04/05/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
Million­erstatning til mobbet medarbejder på trods af fratrædelses­aftale
04/05/2021
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
Virksomhed var ikke ansvarlig for medarbejders fald og risikoen ved arbejdet
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
Højesteret: Konkurrenceklausul mellem to kapitalejere var ikke omfattet af ansættelsesklausulloven § 11, stk. 3, jf. stk. 1.
28/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Konkurrenceklausul i ejeraftale ikke omfattet af ansættelsesklausulloven
Konkurrenceklausul i ejeraftale ikke omfattet af ansættelsesklausulloven
27/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted