Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afgrænsningen mellem tilladelige afklaringer og forhandlingsforbuddet i forbindelse med en tilbudsdemonstration

Bird & Bird
05/12/2014
Afgrænsningen mellem tilladelige afklaringer og forhandlingsforbuddet i forbindelse med en tilbudsdemonstration
EU-domstolen udtaler i dom af 19. november 2014, at en ordregivers henvendelse og tilladelige afklaringer i forbindelse med en tilbudsdemonstration ikke må medføre, at der efterfølgende sker en ændring i tilbudsgivers tilbud. Dommen skal ses som et klart udtryk for skillelinjen mellem tilladelige afklaringer og forhandlinger i strid med forhandlingsprincippet.

Ved udbudsbekendtgørelse af 15. juli 2011, udbød Den Europæiske Politienhed "Europol" en anskaffelse af et it-system, hvor tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Det pågældende udbud var inddelt i flere faser, hvor der blandt andet efter tilbudsafgivelsen var indlagt en tilbudsdemonstration, og hvor tilbudsgiverne skulle præsentere deres løsningsforslag til et nyt it-system.

I forbindelse med tilbudsdemonstrationen stillede ordregiver en række afklarende spørgsmål. På baggrund af tilbudsgivers besvarelser, og sammenholdt med den afholdte tilbudsdemonstration, kunne ordregiver konstatere, at det tilbudte it-system under visse omstændigheder ikke opfyldte de af ordregiver stillede mindstekrav.

Ordregiver henvendte sig til tilbudsgiveren med en afklaring af forholdet. Tilbudsgiveren svarede, at it-systemet kunne modificeres uden vanskeligheder og merudgift for ordregiver, således at de stillede mindstekrav kunne opfyldes.

Ordregiver afviste herefter tilbudsgivers tilbud som ukonditionsmæssigt.


EU-domstolens dom

EU-domstolen var enig i ordregivers vurdering og tilsidesættelse af tilbuddet som ukonditionsmæssigt.

EU-domstolen lagde særligt vægt på finansforordningens artikel 99 og gennemførelsesforordningens artikel 148, stk. 3, hvorefter en efterfølgende kontakt mellem en udbyder og en tilbudsgiver ikke må føre til ændring af tilbudsgiverens tilbud.

Tilbudsgiveren havde netop ændret i sit tilbud efter ordregivers henvendelse, idet den tilbudte løsning skulle modificeres, således at de stillede mindstekrav kunne opfyldes.


Kommentar

Større it-systemer indebærer ofte komplekse og omfattende kravspecifikationer, og særligt et element som brugervenlighed kan være vanskeligt for en ordregiver at vurdere alene ud fra en skriftlig tilbudsbesvarelse.

I forbindelse med en ordregivers anskaffelse af større it-systemer stilles der derfor ofte krav om, at den tilbudte løsning skal præsenteres i en tilbudsdemonstration efter udløbet af tilbudsfristen.

Med den nu afsagte dom af 19. november 2014 har EU-domstolen udtrykt sig klart om rækkevidden af ordregivers muligheder under en sådan tilbudsdemonstration, idet spørgsmål og afklaringer til den tilbudte løsning, som fremkommer på mødet, ikke må indebære, at tilbudsgiver samtidig ændrer i vilkårene i tilbuddet.

Disse betragtninger følger som nævnt af finansforordningens artikel 99 og gennemførelsesforordningens artikel 148, stk. 3. Disse forordninger er ikke gældende for nationale ordregivere, men Klagenævnet for Udbud har tidligere ladet sig inspirere af disse bestemmelser; eksempelvis i Klagenævnets kendelse af 31. januar 2014, Avaleo ApS mod Vejle Kommune. Kendelsen er tidligere omtalt i nyhed:

http://www.twobirds.com/da/news/articles/2014/denmark/hvor-gaar-graensen-mellem-lovlig-teknisk-afklaring-og-ulovlig-forhandling

Dommen siger basalt set, at den praksis, der gælder for en almindelig teknisk afklaring også gør sig gældende ved gennemførelsen af en tilbudsdemonstration. Derfor bør man som ordregiver være meget fokuseret på, at demonstrationen gennemføres på en forud fastsat måde, og at man holder spørgsmålene til et minimum eller med fokus på fx brugervenligheden, hvis netop dette element ønskes belyst under tilbudsdemonstration.

Dommen giver anledning til at overveje ordregivers tilrettelæggelse af udbudsforretningen og selve håndteringen af tilbudsdemonstrationer. Således gælder der i forbindelse med evalueringen et absolut forbud mod kontakt (og forhandling) omhandlende grundlæggende elementer og pris.

Derimod er det som bekendt i begrænset omfang muligt at indhente supplerende oplysninger om indholdet i tilbuddene, hvis dette kan ske uden forskelsbehandling, ligesom kontakt kan tages med henblik på at afklare og rette begrænsede fejl eller mangler, der skyldes undskyldelige misforståelser.

I de nye direktiver – og dermed i den kommende udbudslov – gives der en videre adgang til forhandling og konkurrencepræget dialog ved fx indkøb af komplekse it-systemer. Skulle man her ønske en tilbudsdemonstration, bør man kraftigt overveje at gennemføre en sådan allerede INDEN den endelige tilbudsafgivning, dvs. i forbindelse med et forhandlingstilbud. Her vil ordregiver have adgang til at stille de "rigtige" spørgsmål uden risiko for at lande i en situation som i den netop afsagte dom, ligesom tilbudsgiver i en sådan situation rent faktisk kan gå hjem og rette i fx brugeroplevelsen på baggrund af kundens feedback og dermed optimere systemet i det endelige tilbud.

En sådan foreløbig tilbudsdemonstration udelukker naturligvis ikke, at tilbudsgiverne også efter afgivelsen af det endelige tilbud gennemfører en endelig demonstration, men der vil adgangen til at ændre og afklare dog være væsentligt mere begrænset.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
18/06/2024
Udbud
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
21/06/2024
Udbud
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
01/07/2024
Udbud
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
28/06/2024
Udbud
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
03/07/2024
Udbud
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
05/07/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted