Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afgørelse om udgifter ved tilbudspligt på vej

Bech Bruun
09/04/2018
Afgørelse om udgifter ved tilbudspligt på vej
Sælgere af større boligudlejningsejendomme skal forinden salg til anden side tilbyde lejerne af beboelseslejligheder at overtage ejendommen på andelsbasis. Dette er den såkaldte "tilbudspligt".


Sælger skal tilbyde ejendommen til samme købesum, kontante udbetaling og øvrige vilkår, som sælgeren kan opnå ved salg til anden side. Tilbuddet til boliglejerne skal ledsages af dokumentation for, at sælgeren ved salg til anden side kan opnå de tilbudte vilkår.

Et ofte omtvistet spørgsmål er, hvilke udgifter den af boliglejerne stiftede andelsboligforening skal betale i tillæg til købesummen. Diskussionen drejer sig typisk om udgifter til tredjemand som f.eks. mægler- og rådgiverhonorar.

Udgangspunktet er, at andelsboligforeningen ikke har krav på at overtage ejendommen på bedre vilkår end tredjemand. Er det mellem sælger og køber aftalt, at køber f.eks. skal betale ejendomsmæglers honorar på 1 pct. af købesummen, er andelsboligforeningen forpligtet til at betale honoraret. Det betyder også, at sælger ikke er forpligtet til at acceptere andelsboligforeningens tilbud om køb, hvis dette ikke opfylder købsaftalens vilkår.

En ny afgørelse fra Østre Landsret sætter dog spørgsmålstegn ved, om alle købsvilkår vedrørende afholdelse af omkostninger uden videre skal accepteres af en andelsboligforening stiftet af boliglejerne. I sagen var hovedspørgsmålet, om foreningen var forpligtet til at betale købers eksterne rådgivers honorar på 1 mio. kr. plus moms for forhandling og formidling.

Købers eksterne rådgiver, som havde sagsøgt andelsboligforeningen, gjorde gældende, at der var tale om et aftalt vilkår, og at andelsboligforeningen således var forpligtet til at opfylde aftalen på de samme vilkår, som der var aftalt med køberen i henhold til den oprindelige købsaftale.

Byretten gav købers eksterne rådgiver medhold og bemærkede samtidig, at der ikke var faktureret for mere arbejde, end hvad der var udført, og at fakturaen i øvrigt ikke var urimelig.

I landsretten faldt sagen modsat ud til fordel for andelsboligforeningen. Landsretten bemærkede, at det i købsaftalen var anført, at købesummen afspejlede den udbudte pris, at parterne skulle afholde egne advokatomkostninger, at rådgiverhonoraret var ejerne af ejendommen uvedkommende, og at det arbejde, som rådgiveren havde udført, og som bl.a. havde mundet ud i en rapport, ikke var stillet til rådighed for andelsboligforeningen. Det sidste forhold syntes at have haft afgørende betydning for landsrettens afgørelse.

Domstolene har tidligere accepteret rådgiveromkostninger, hvor udarbejdede rapporter blev udleveret til andelsboligforeningen. Set i det lys ville landsrettens dom formentlig have været faldet anderledes ud, hvis rapporten var udleveret til foreningen.

Sagen er anket til Højesteret, og indtil der kommer en endelig afgørelse, bør købere og sælgere nøje overveje købsvilkår vedrørende afholdelse af udgifter i tillæg til købesummen. Den enkle løsning er blot at udlevere det fulde rådgivningsmateriale (rapporter, analyser m.v.) til boliglejerne. Denne løsning er dog ikke altid hensigtsmæssig, da materialet kan indeholde fortrolige oplysninger, som køber nødvendigvis ikke vil dele med andre.

En anden løsning kan være, at sælger foretager de nødvendige undersøgelser af ejendommen og oplyser køber og boliglejerne om resultatet. Udgifter til sådanne undersøgelser vil sælger have ret til at tillægge købesummen.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
Garantitræk ved entreprenørkonkurser - ny praksis skubber til grænserne
31/05/2024
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted