Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Afgørelse om udgifter ved tilbudspligt på vej

Bech Bruun
09/04/2018
Afgørelse om udgifter ved tilbudspligt på vej
Bech Bruun logo
Sælgere af større boligudlejningsejendomme skal forinden salg til anden side tilbyde lejerne af beboelseslejligheder at overtage ejendommen på andelsbasis. Dette er den såkaldte "tilbudspligt".


Sælger skal tilbyde ejendommen til samme købesum, kontante udbetaling og øvrige vilkår, som sælgeren kan opnå ved salg til anden side. Tilbuddet til boliglejerne skal ledsages af dokumentation for, at sælgeren ved salg til anden side kan opnå de tilbudte vilkår.

Et ofte omtvistet spørgsmål er, hvilke udgifter den af boliglejerne stiftede andelsboligforening skal betale i tillæg til købesummen. Diskussionen drejer sig typisk om udgifter til tredjemand som f.eks. mægler- og rådgiverhonorar.

Udgangspunktet er, at andelsboligforeningen ikke har krav på at overtage ejendommen på bedre vilkår end tredjemand. Er det mellem sælger og køber aftalt, at køber f.eks. skal betale ejendomsmæglers honorar på 1 pct. af købesummen, er andelsboligforeningen forpligtet til at betale honoraret. Det betyder også, at sælger ikke er forpligtet til at acceptere andelsboligforeningens tilbud om køb, hvis dette ikke opfylder købsaftalens vilkår.

En ny afgørelse fra Østre Landsret sætter dog spørgsmålstegn ved, om alle købsvilkår vedrørende afholdelse af omkostninger uden videre skal accepteres af en andelsboligforening stiftet af boliglejerne. I sagen var hovedspørgsmålet, om foreningen var forpligtet til at betale købers eksterne rådgivers honorar på 1 mio. kr. plus moms for forhandling og formidling.

Købers eksterne rådgiver, som havde sagsøgt andelsboligforeningen, gjorde gældende, at der var tale om et aftalt vilkår, og at andelsboligforeningen således var forpligtet til at opfylde aftalen på de samme vilkår, som der var aftalt med køberen i henhold til den oprindelige købsaftale.

Byretten gav købers eksterne rådgiver medhold og bemærkede samtidig, at der ikke var faktureret for mere arbejde, end hvad der var udført, og at fakturaen i øvrigt ikke var urimelig.

I landsretten faldt sagen modsat ud til fordel for andelsboligforeningen. Landsretten bemærkede, at det i købsaftalen var anført, at købesummen afspejlede den udbudte pris, at parterne skulle afholde egne advokatomkostninger, at rådgiverhonoraret var ejerne af ejendommen uvedkommende, og at det arbejde, som rådgiveren havde udført, og som bl.a. havde mundet ud i en rapport, ikke var stillet til rådighed for andelsboligforeningen. Det sidste forhold syntes at have haft afgørende betydning for landsrettens afgørelse.

Domstolene har tidligere accepteret rådgiveromkostninger, hvor udarbejdede rapporter blev udleveret til andelsboligforeningen. Set i det lys ville landsrettens dom formentlig have været faldet anderledes ud, hvis rapporten var udleveret til foreningen.

Sagen er anket til Højesteret, og indtil der kommer en endelig afgørelse, bør købere og sælgere nøje overveje købsvilkår vedrørende afholdelse af udgifter i tillæg til købesummen. Den enkle løsning er blot at udlevere det fulde rådgivningsmateriale (rapporter, analyser m.v.) til boliglejerne. Denne løsning er dog ikke altid hensigtsmæssig, da materialet kan indeholde fortrolige oplysninger, som køber nødvendigvis ikke vil dele med andre.

En anden løsning kan være, at sælger foretager de nødvendige undersøgelser af ejendommen og oplyser køber og boliglejerne om resultatet. Udgifter til sådanne undersøgelser vil sælger have ret til at tillægge købesummen.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
03/09/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler om førgennemgang - dette skal du være opmærksom på
Nye regler om førgennemgang - dette skal du være opmærksom på
06/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
21/06/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted