Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afgørelse om overskud af virksomhed ændret

TVC Advokatfirma
11/11/2021
Afgørelse om overskud af virksomhed ændret
TVC Advokatfirma logo
En ofte set problemstilling er spørgsmålet om, hvem der er rette indkomstmodtager af en given indkomst. I en nyere afgørelse, tilsidesatte Landsskatteretten en af skattemyndighederne foretaget vurdering.

Indkomst skal i skatteretlig henseende fordeles til det skattesubjekt, som er henholdsvis rette indkomstmodtager og rette omkostningsbærer.


Denne fordeling foretages som udgangspunkt på grundlag af de almindelige principper i statsskattelovens § 4 til § 6. Indtægter skal henføres til det skattesubjekt, som har et retligt krav på indtægten, og omkostninger skal henføres til det skattesubjekt, som har en retlig forpligtelse til at afholde omkostningen.


Der tages udgangspunkt i aftaler indgået imellem interesseforbundne parter, men der må foretages en konkret vurdering af hvem, der har erhvervet retten til indkomsten, og som dermed er forpligtet til at afholde omkostningen. Fordelingen af indkomsten/omkostningen sker ved en bevisvurdering med udgangspunkt i faktiske oplysninger, herunder eksempelvis indgåede aftaler mv.


Nyere afgørelse, hvor SKATs vurdering blev tilsidesat

I en nyere afgørelse (sagsnr. 18-0004880) skulle Landsskatteretten tage stilling til, om indkomsten hidrørende kørsel foretaget af en skatteyder, som var chauffør, skulle beskattes som overskud af virksomhed hos chaufføren selv eller i dennes anpartsselskab.


Den pågældende skatteyder havde i perioden fra den 1. oktober 2015 til den 30. september 2016 kørt som chaufføren i en Dacia Logan MCV, og herfor var modtaget kr. 516.887 efter modregning af provision på 20 %.


SKAT (i dag Skattestyrelsen) havde som følge heraf forhøjet skatteyderens indkomst for indkomståret 2016 med i alt kr. 464.619. SKATs beskatning var opgjort på følgende vis:

Beregnet bruttoindtægt inkl. provision (kr. 616.888/80 x 100)

kr. 646.110

- provision på 20 %

kr. 129.222

Nettoindtægt fra kørsel

kr. 516.888

- moms af provision (25 % af kr. 129.222)

kr. 32.305

Skattemæssigt resultat før lønsumsafgift

kr. 484.583

Lønsumsafgift (kr. 484.583 x 4,12 %)

kr. 19.964

I alt til beskatning

kr. 464.619


Som begrundelse havde SKAT i øvrigt anført, at den indtægt, der var ved kørslen på kr. 646.110 og den løn, som skatteyderen havde modtaget fra sit anpartsselskab på kr. 156.680, ikke umiddelbart stod i forhold til hinanden.


SKAT konkluderede derfor, at indkomsten fra den i sagen omhandlende kørsel skulle beskattes direkte hos skatteyderen og ikke i dennes anpartsselskab, da skatteyderen skulle anses for at være den rette indkomstmodtager.


Landsskatterettens afgørelse – tilsidesættelsen


Afgørelsen af, hvem der er rette indkomstmodtager/omkostningsbærer er i høj grad fastlagt af konkrete afgørelser. Om vurderingen i den her omtalte sag udtalte Landsskatteretten følgende:


”Indkomst, der fremtræder som selskabsindkomst og som er indtægtsført i selskabet, må som udgangspunkt også i skattemæssig henseende anerkendes som selskabets indkomst, medmindre indkomsterhvervelsen er så nært knyttet til en bestemt fysisk person, at man må anse indkomsten for erhvervet af personen og ikke af selskabet.


Landsskatteretten lægger til grund, at


    der er indgået en aftale mellem [virksomheden for hvem kørslen var foretaget] og [anpartsselskabet]

    den samlede indtjening er indtægtsført i [anpartsselskabet]

    klageren har modtaget løn fra [anpartsselskabet]


Ud fra en samlet vurdering finder Landsskatteretten herefter, at det er [anpartsselskabet], der er rette indkomstmodtager af indtægten fra [virksomheden for hvem kørslen var foretaget] for hele indkomståret 2016. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.”


Det vil ofte bero på en konkret vurdering, hvem der er rette indkomstmodtager, og det vil derfor også være relevant at påklage en afgørelse, såfremt SKAT tilsidesætter en sådan vurdering.


Opmærksomheden kan i den forbindelse også henledes på vores omtale af en Landsskatteretssag (sagsnr. 18-0025204), hvor en buddhistisk munk, skulle redegøre for indsætninger på i alt ca. kr. 8,6 mio. på dennes private bankkonto. I den pågældende sag havde SKAT fundet, at munken og ikke templet, som munken i øvrigt var leder af, var rette indkomstmodtager.


Landsskatteretten var heller ikke enig i denne vurdering og ændrede afgørelsen, således at munken ikke blev anset som rette indkomstmodtager.


Er du i tvivl om, hvorvidt Skattestyrelsens vurdering af spørgsmålet om rette indkomstmodtager er korrekt?


Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager, og har du behov for en vurdering af en sag, herunder en sag omhandlende spørgsmålet om rette indkomstmodtager, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted