Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Afgørelse om 15 %-reglen

DLA Piper
15/03/2016
Afgørelse om 15 %-reglen
Højesteret tydeliggør, at SKAT skal acceptere 15 %-reglen ved generationsskifte af fast ejendom, men med modifikationer.

Højesteret har i en kendelse den 8. marts 2016 tydeliggjort, at der gælder en administrativ praksis, hvorefter SKAT ved arvudlæg af en fast ejendom fra et dødsbo skal acceptere en værdiansættelse inden for rammerne af plus/minus 15 % af den offentlige ejendomsvurdering, medmindre der foreligger særlige forhold.

I den foregående instans havde Vestre Landsret skabt usikkerhed om, hvorvidt SKAT var bundet af en sådan administrativ praksis, hvilket navnlig skyldtes, at Landsretten havde anvendt nogle meget generelle domspræmisser. Begge instanser kommer til det samme resultat - nemlig at værdiansættelsen i den konkrete sag kunne anfægtes af SKAT, men Højesteret fastslår i sine præmisser, at dette er undtagelsen, og Højesteret retter herved op på den usikkerhed, der blev skabt med Landsrettens kendelse. Højesteret tydeliggør, at 15%-reglen gælder som en hovedregel, men med visse undtagelser.

15%-reglen går ud på, at en fast ejendom kan overdrages til familiemedlemmer i forbindelse med arv eller i levende live til den senest offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15 %. Ofte vil man med fordel kunne anvende den lave værdiansættelse ved generationsskifter, da gaveafgiften og eventuel ejendomsavancebeskatning herved minimeres. Også i dødsboer vil værdiansættelsesreglen kunne anvendes til at spare boafgift, men det forudsætter naturligvis, at arvingerne er enige herom. Reglen gælder ikke, såfremt den arving, der får udlagt den faste ejendom, kompenserer de andre arvinger med et arveafkald. Dette var netop situationen i Højesterets kendelse, og Højesteret anså en sådan aftalt skævdeling for at være et særligt forhold, der gav SKAT adgang til at kræve en sagkyndig vurdering.

15%-reglen forudsætter endvidere, at der ikke i forbindelse med bobehandlingen er blevet indhentet en sagkyndig vurdering. Foreligger der en sagkyndig vurdering, fanger bordet, og arvingerne kan ikke herefter vælge at få udlagt ejendommen efter 15%-reglen. Reglen gælder heller ikke, såfremt ejendommen videresælges inden indgivelse af boopgørelsen, eller såfremt der er foretaget forbedringer af ejendommen efter vurderingen. I sidstnævnte tilfælde skal forbedringsudgifterne tillægges. Såfremt ejendommen er købt til en højere pris, kort tid før den videreoverdrages, vil dette også kunne være et særligt forhold, der afskærer brug af 15%-reglen.

Endelig skal man være opmærksom på, at 15%-reglen heller ikke gælder, når der handles fast ejendom mellem interesseforbundne selskaber, herunder når en hovedaktionær handler med et selskab, som han kontrollerer.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst partner Claus Holberg.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
09/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted