Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Afgørelse om 15 %-reglen

DLA Piper
15/03/2016
Afgørelse om 15 %-reglen
DLA Piper logo
Højesteret tydeliggør, at SKAT skal acceptere 15 %-reglen ved generationsskifte af fast ejendom, men med modifikationer.

Højesteret har i en kendelse den 8. marts 2016 tydeliggjort, at der gælder en administrativ praksis, hvorefter SKAT ved arvudlæg af en fast ejendom fra et dødsbo skal acceptere en værdiansættelse inden for rammerne af plus/minus 15 % af den offentlige ejendomsvurdering, medmindre der foreligger særlige forhold.

I den foregående instans havde Vestre Landsret skabt usikkerhed om, hvorvidt SKAT var bundet af en sådan administrativ praksis, hvilket navnlig skyldtes, at Landsretten havde anvendt nogle meget generelle domspræmisser. Begge instanser kommer til det samme resultat - nemlig at værdiansættelsen i den konkrete sag kunne anfægtes af SKAT, men Højesteret fastslår i sine præmisser, at dette er undtagelsen, og Højesteret retter herved op på den usikkerhed, der blev skabt med Landsrettens kendelse. Højesteret tydeliggør, at 15%-reglen gælder som en hovedregel, men med visse undtagelser.

15%-reglen går ud på, at en fast ejendom kan overdrages til familiemedlemmer i forbindelse med arv eller i levende live til den senest offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15 %. Ofte vil man med fordel kunne anvende den lave værdiansættelse ved generationsskifter, da gaveafgiften og eventuel ejendomsavancebeskatning herved minimeres. Også i dødsboer vil værdiansættelsesreglen kunne anvendes til at spare boafgift, men det forudsætter naturligvis, at arvingerne er enige herom. Reglen gælder ikke, såfremt den arving, der får udlagt den faste ejendom, kompenserer de andre arvinger med et arveafkald. Dette var netop situationen i Højesterets kendelse, og Højesteret anså en sådan aftalt skævdeling for at være et særligt forhold, der gav SKAT adgang til at kræve en sagkyndig vurdering.

15%-reglen forudsætter endvidere, at der ikke i forbindelse med bobehandlingen er blevet indhentet en sagkyndig vurdering. Foreligger der en sagkyndig vurdering, fanger bordet, og arvingerne kan ikke herefter vælge at få udlagt ejendommen efter 15%-reglen. Reglen gælder heller ikke, såfremt ejendommen videresælges inden indgivelse af boopgørelsen, eller såfremt der er foretaget forbedringer af ejendommen efter vurderingen. I sidstnævnte tilfælde skal forbedringsudgifterne tillægges. Såfremt ejendommen er købt til en højere pris, kort tid før den videreoverdrages, vil dette også kunne være et særligt forhold, der afskærer brug af 15%-reglen.

Endelig skal man være opmærksom på, at 15%-reglen heller ikke gælder, når der handles fast ejendom mellem interesseforbundne selskaber, herunder når en hovedaktionær handler med et selskab, som han kontrollerer.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst partner Claus Holberg.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
DLA Piper logo
København
Rådhuspladsen 4
1550 København V
33 34 00 00
denmark@dlapiper.com
Aarhus
DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2, 3
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
15/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
14/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted