Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ændring i reglerne om tilladelse til gravearbejder

Bech Bruun
13/08/2018
Ændring i reglerne om tilladelse til gravearbejder
Bech Bruun logo
Den nye gravebekendtgørelse trådte i kraft den 1. juli 2018 , hvilket bl.a. betyder, at gravearbejde i nogle tilfælde kan udføres uden tilladelse fra den pågældende kommune. Reglerne letter den kommunale administration, men synes at være noget vidtgående i forhold til den private ejendomsret.


Formålet med gravebekendtgørelsen er at lette administrationen ved gravearbejder på offentlige veje og private fællesveje i byzoner. Den nye bekendtgørelse giver kommunerne mulighed for at indføre en efteranmeldelsesordning, der medfører, at mindre og korterevarende gravearbejde kan påbegyndes uden en forudgående tilladelse. Dette kommer til at betyde, at hvis gravearbejdet er kortvarigt, dvs. under 48 timer og er 10 gange 2 meter, kan det påbegyndes uden sagsbehandling. Der er dog fortsat et krav om, at Ledningsejerregistret (LER) skal undersøges.

Hvis en kommune beslutter at vedtage en sådan efteranmeldelsesordning, indebærer dette, at ledningsejeren pålægges det økonomiske ansvar for, at gravearbejdet ikke er i konflikt med ikkeudnyttede tilladelser til at råde over vejarealet eller tilladelser til at etablere adgange til vejen. Kommunen skal være opmærksom på, at hvis 2/3-dele af de vedligeholdelsespligtige grundejere ønsker det, kan de bede kommunen om at tage den private fællesvej af listen over veje med efteranmeldelsesordning.


Bech-Bruuns kommentarer


Bekendtgørelsen er på mange måder nyskabende. For det første giver bekendtgørelsen en kommune mulighed for at pålægge en privat part (ledningsejeren) det økonomiske ansvar for, at den undersøgelsesproces, som kommunen normalt ville foretage, sker korrekt. I realiteten kan ledningsejeren kun finde ud af, om der er givet andre råd eller adgangstilladelser, der konflikter med det ønskede gravearbejde, ved at tage kontakt til kommunen. I det lys virker reglen meningsløs.

For det andet synes den nye bekendtgørelse vidtgående i forhold til hensynet til privat ejendomsret, fordi det med indførelsen af en efteranmeldelsesordning på private fællesveje, er muligt at grave i tredjemands ejendom (vejejeren) uden en forudgående høring.
Som det er i dag, vil vejejeren altid blive partshørt forud for kommunens udstedelse af en gravetilladelse på private fællesveje. Det forekommer, efter vores opfattelse, betænkeligt, at der ikke sker en  orientering af vejejeren eller grundejeren inden en opgravning. Hvis kommunen ikke varsler at netop deres vej er på listen, har vejejeren/de vedligeholdelsespligtige grundejere ingen mulighed for at vide dette, før de står med en opgravning.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
Så er der nyt om erstatningsopgøret i forbindelse med nedlukningen af minkbranchen
25/06/2021
Øvrige, Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
07/05/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
09/04/2021
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
19/02/2021
Udbud, Offentlig ret
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
03/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted