Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ændring af vandsektor­loven er trådt i kraft

Horten
23/01/2020
Ændring af vandsektor­loven er trådt i kraft
Horten logo
En ændring af vandsektorloven giver mindre vandselskaber mulighed for at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering.


Muligheden for at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering er relevant for forbrugerejede vandselskaber med en debiteret vandmængde på mellem 200.000 m3 og 800.000 m3.

Hvis et vandselskab vælger at træde ud af reguleringen, betyder det, at vandselskabet ikke er underlagt følgende bestemmelser i vandsektorloven:


  • §4 om benchmarking
  • §6a om regnskabsmæssige kontrolrammer
  • §10 om betaling til Forsyningssekretariatet


Udtræden betyder dog ikke, at vandselskabet ikke er omfattet af vandsektorlovens øvrige bestemmelser.


Drikkevandsforsyningsselskabers undtagelse fra skattepligt

Når et drikkevandsforsyningsselskab træder ud af reguleringen, betyder det, ud overundtagelse fra vandsektorlovens økonomiske regulering, at selskabet heller ikke er underlagt skattepligt. Et drikkevandsforsyningsselskab, som ikke længere er skattepligtige, har fortsat mulighed for at udøve tilknyttede aktiviteter. Det skal dog ske i skattepligtige datterselskaber – som fx fjernvarmeværker gør det i dag.


Betingelser og proces for at udtræde af den økonomiske regulering

Som nævnt omfatter de nye regler udelukkende forbrugerejede vandselskaber, hvis debiterede vandmængde ikke overskrider 800.0000 m3. I mange forbrugerejede vandselskaber er kommunen andelshaver, fordi kommunen ejer ejendomme i forsyningsområdet. Det udelukker ikke, at vandselskabet kan udtræde af den økonomiske regulering.

Vandselskabets generalforsamling beslutter, hvorvidt selskabet skal udtræde af den økonomiske regulering. Beslutningen skal træffes efter de samme regler, som gælder for beslutninger om vedtægtsændringer. Bestyrelsen skal give forbrugerne en række informationer om konsekvenserne af udtræden senest 14 dage før generalforsamlingen. De nærmere regler for, hvilke oplysninger forbrugerne skal have, er reguleret i Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber§29 stk. 1.

Når generalforsamlingen har besluttet, at selskabet skal udtræde af den økonomiske regulering, sender vandselskabet en ansøgning om udtræden til Forsyningssekretariatet. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at udtrædelsesbetingelserne er opfyldt, herunder skal følgende indgå:


  • Dokumentation for, at vandselskabet er forbrugerejet.
  • Beslutningsprotokol eller referat fra vandselskabets generalforsamling, hvor forslag om udtræden blev vedtaget.
  • Dokumentation for, at vandselskabets forbrugere rettidigt har modtaget oplysninger om konsekvenserne af udtræden, herunder kopi af indkaldelse til generalforsamling, hvor forslag om udtræden blev vedtaget, med bilag vedrørende dette punkt.
  • Redegørelse for, at beslutningen er truffet efter de regler, som gælder for ændring af vandselskabets vedtægter.Tilladelsen til at træde ud af reguleringen får virkning fra det efterfølgende år. Det betyder, at de selskaber, som søger i 2020, kan træde ud med virkning fra 1. januar 2021.


Genindtræden for det udtagne vandselskab

Et vandselskab, som har valgt at træde ud af den økonomiske regulering, kan altid søge om at blive omfattet af reguleringen igen. Det sker efter samme proces som ved udtræden.

Hvis vandselskabets debiterede vandmængde overstiger 800.000 m3 to år i træk, eller hvis vandselskabet ikke længere er ejet af forbrugerne, vil selskabet blive omfattet af den økonomiske regulering. Det følger af de generelle regler og vil ikke forudsætte en beslutning i selskabet.


Faktaboks: Vigtige frister for ansøgning om udtræden af den økonomiske regulering
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted