Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ændring af praksis om forskerskatteordningen efter Østre Landsrets dom

Ændring af praksis om forskerskatteordningen efter Østre Landsrets dom
Bech Bruun logo
Som følge af Østre Landsrets dom i en principiel sag om forskerskatteordningen har Skattestyrelsen offentliggjort et styresignal, som underkender Skattestyrelsens hidtidige praksis og giver mulighed for genoptagelse. Sagen blev behandlet og procederet for landsretten af advokat (H) og partner Jakob Krogsøe med bistand fra advokat Gitte Nipgaard Laursen. Bech-Bruun førte sagen for medarbejderen.

Med styresignalet ændres praksis for, hvornår en arbejdsgiver og en medarbejder på den særligt lempelige forskerskatteordning kan indgå aftale om en mulig regulering af lønnen med henblik på at sikre, at det gennemsnitlige minimumskrav til vederlaget – det såkaldte vederlagskrav – for et igangværende eller kommende kalenderår er opfyldt.


Retlige betingelser for beskatning under forskerskatteordningen (kildeskattelovens §§ 48 E-F)

Beskatning under den særlige forskerskatteordning kræver, at en række betingelser er opfyldt. En af betingelserne er, at medarbejderens vederlag efter ansættelseskontrakten skal udgøre et vist minimum (reguleres årligt. For 2022: 70.400 kr. + ATP bidrag). Minimumsvederlaget skal blot opfyldes som et gennemsnit inden for kalenderåret og altså ikke pr. måned. 


Hidtidig praksis

Skattemyndighederne har hidtil fortolket bestemmelsen sådan, at medarbejderen ved kalenderårets begyndelse skulle være sikret et vederlag, der modsvarer minimumsvederlaget. Ændringer i løbet af kalenderåret for at sikre, at vederlagskravet ville være opfyldt, ansås for at være i strid med bestemmelsen med den konsekvens, at medarbejderen røg ud af ordningen; uanset at vederlagsreguleringen indebar, at medarbejderens vederlag – som et gennemsnit inden for kalenderåret – herefter modsvarede minimumsbeløbet.


Østre Landsrets dom

Ved Østre Landsrets dom af 22. december 2021, offentliggjort i SKM2022.33.ØLR, blev denne fortolkning og praksis underkendt. Sagen var på grund af det principielle lovfortolkningsspørgsmål henvist til Østre Landsret som første instans.


I den konkrete sag var ændringerne i medarbejderens løn – hvorved vederlagskravet blev opfyldt – sket i det igangværende kalenderår, hvilket efter Skatteministeriets opfattelse var i strid med loven.


Østre Landsret gav imidlertid medarbejderen medhold og fastslog i dommen, , at der hverken efter ordlyden, forarbejderne, tilblivelseshistorien eller formålet med ordningen er grundlag for at indfortolke et krav om, at ændringer i lønnen skal foretages inden kalenderårets begyndelse. 


En aftaleændring i løbet af kalenderåret, hvorefter medarbejderens vederlag – som et gennemsnit inden for kalenderåret – modsvarer minimumsbeløbet, vil således opfylde lovens betingelse.


Praksisændring og mulighed for genoptagelse

På baggrund af Østre Landsrets dom har Skattestyrelsen nu i et styresignal offentliggjort, at hidtidig praksis er ændret, og at der er mulighed for genoptagelse, hvis den skattepligtige - på grund af hidtidig praksis - er røget ud af ordningen som følge af ændringer af vederlaget aftalt i løbet af – og ikke forud for - kalenderåret.


Praksisændringen medfører, at det ikke længere er et krav, at det forud for et nyt kalenderår er aftalt, at vederlagskravet for det relevante kalenderår er opfyldt, idet det fremover accepteres, at medarbejderen og arbejdsgiveren i løbet af kalenderåret aftaler en ændring af lønnen med det formål at sikre, at det gennemsnitlige vederlagskrav for det igangværende kalenderår bliver opfyldt. 


Styresignalet indebærer, at der er mulighed for genoptagelse tilbage til og med indkomståret 2017. Anmodning om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet, dvs. senest den 29. december 2022.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted