Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ægtefællers økonomiske forhold – Nyt lovforslag er fremsat

Delacour
24/05/2017
Ægtefællers økonomiske forhold – Nyt lovforslag er fremsat

Den 29. marts 2017 fremsatte Børne- og Socialministeren forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold, med det formål at modernisere lov om ægteskabets retsvirkninger (Retsvirkningsloven).


Retsvirkningsloven stammer helt tilbage fra 1925, og både samfund samt familieformer har ændret sig meget siden da. I 2015 fremkom Retsvirkningslovsudvalget derfor med en betænkning om modernisering af loven, og på baggrund heraf har ministeren nu fremsat forsalg til lov om ægtefællers økonomiske forhold.

I følge den nuværende retsvirkningslov har ægtefæller som udgangspunkt fælleseje. Det betyder, at ægtefællernes formue deles lige ved ægteskabets opløsning, medmindre ægtefællerne har aftalt andet. Denne ligedelingsordning bevares i det nye lovforslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold. Endvidere er bestemmelsen om skævdeling af formuen i kortvarige ægteskaber foreslået bevaret. Denne bestemmelse indebærer, at såfremt den ene ægtefælle har bragt størstedelen af den samlede formue ind i ægteskabet eller erhvervet størstedelen af formuen, så kan denne ægtefælle også helt eller delvist beholde værdien af den indbragte formue.

Det fremgår endvidere af lovforslaget, at de eksisterende særejeformer (fuldstændig særeje, skilsmissesæreje og kombinationssæreje) bevares. Ægtefæller vil derfor fortsat have mulighed for at aftale den formueordning, som passer dem bedst. Det er dog foreslået, at særejebestemmelserne skal udvides, så det bliver muligt at aftale sumsæreje og sumdeling. Med sumsæreje kan det aftales, at en bestemt sum af formuen, eksempelvis kr. 500.000,00, skal være skilsmissesæreje, mens resten af formuen skal indgå i ligedelingen. Med sumdeling kan det aftales, at alt, hvad ægtefællerne ejer eller senere erhverver, skal være fuldstændig særeje, men at en del af formuen, eksempelvis kr. 500.000,00, skal være fælleseje og derfor indgå i ligedelingen. Både sumsæreje og sumdeling skal kunne inflationssikres, og sumdeling skal desuden kunne forhøjes med et årligt beløb eller en procentsats. Det er endvidere foreslået, at særejebestemmelserne skal suppleres af en bestemmelse om, at det skal være muligt at aftale, at særeje bestemt af en arvelader eller en gavegiver helt eller delvist skal være en anden form for særeje. En sådan aftale vil dog kun være gyldig, hvis den er i overensstemmelse med arveladers eller gavegivers bestemmelser om særeje.

Gaver mellem ægtefæller skal i dag overdrages ved ægtepagt for at opnå gyldighed. Dette krav ophæves i det nye lovforslag, og gaver mellem ægtefæller kan, i følge lovsforslaget, frit ydes, og altså uden formkravet om ægtepagt. Ændringen begrundes med, at det ikke er rimeligt, at den ægtefælle, der har givet en gave, flere år senere kan kræve den tilbage, hvis gaven ikke er overdraget ved ægtepagt. Herudover udvides muligheden for at omstøde gaver givet mellem ægtefæller. Denne mulighed placeres i konkursloven, og der vil derfor på sigt ske en udvidelse af den nugældende § 64 i konkursloven.

Lovforslaget vil, såfremt det bliver vedtaget, træde i kraft den 1. januar 2018.

Har ovenstående givet anledning til spørgsmål, eller har du spørgsmål til ægtefællers økonomiske forhold i øvrigt, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel, svf@delacour.dk, som har mange års erfaring inden for dette område.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
16/11/2023
E-handel og markedsføring, Øvrige
Nyt om generationsskifte
Nyt om generationsskifte
20/11/2023
Øvrige, M&A
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
18/12/2023
Energi og forsyning, Øvrige
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
21/12/2023
EU-ret, Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
12/01/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted