Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Ægtefællers deling af pensionsordninger

Delacour
26/01/2018
Ægtefællers deling af pensionsordninger
Delacour logo

Er du gift og indbetaler du regelmæssigt på en pensionsopsparing? Så skal du være opmærksom på, at rimelige pensionsordninger ikke indgår i formuedelingen i tilfælde af separation eller skilsmisse, hvis der er aftalt formuefællesskab i ægteskabet.


I ægteskaber med formuefællesskab er det klare udgangspunkt, at samtlige af ægtefællernes økonomiske midler deles ligeligt mellem parterne i tilfælde af separation eller skilsmisse. Dette gælder dog undtagelsesvist ikke, når der er tale om rimelige pensionsordninger. I nogle tilfælde kan det være ønskværdigt og mere fordelagtigt for ægtefællerne, at der også sker en ligedeling af pensionerne. Nedenfor kan du læse mere om pensionsrettigheders behandling ved formuedeling, og mulighederne for at indgå aftaler herom.


Krav om ”rimelig” pensionsordning


Udgangspunktet er, at ægtefællers rimelige pensionsordninger ikke indgår i formuedelingen i tilfælde af separation eller skilsmisse. En ”rimelig” pensionsordning defineres, som den type pension, man må forventes at kunne være i besiddelse af, blandt andet henset til ens uddannelse, arbejde, løn og alder. Som et eksempel kan nævnes, at arbejdsmarkedspensioner sædvanligvis anses for at være rimelige pensionsordninger. Pensionsordninger, som ikke kan anses for rimelige, indgår derimod i formuedelingen i tilfælde af separation eller skilsmisse. Det betyder, at ekstraordinære indbetalinger på en pensionsordning indgår i formuedelingen.


Muligheder for kompensation


I nogle situationer kan en ægtefælles pensionsopsparing, selvom den anses som rimelig i forhold til ovennævnte vurdering, vurderes at være urimeligt stor i forhold til den anden ægtefælles pensionsopsparing. I de situationer, hvor den ene ægtefælles pensionsopsparing er meget mindre eller ikke-eksisterende, kan ægtefællen med den mindste pension være berettiget til kompensation herfor.

Der kan tildeles kompensation, hvis den beskedne størrelse på ægtefællens pensionsordning skyldes, at ægtefællen af hensyn til familien eller den anden ægtefælle har været uden for arbejdsmarkedet, haft orlov eller arbejdet på nedsat tid, samt hvis ægteskabet har været af længere varighed, og der er stor for-skel på pensionsopsparingernes størrelser. Kompensationen tildeles i disse tilfælde for at sikre, at en ægtefælle ikke stilles urimeligt i pensionsmæssigt henseende – men ikke for at sikre, at ægtefællerne bliver stillet ens ved formuedelingen. Det kan derfor være fornuftigt at lave en aftale om ligedeling af pensioner ved en eventuel separation eller skilsmisse.


Mulighed for oprettelse af ægtepagt


Hvis man gerne vil sikre, at der sker en ligedeling i tilfælde af separation eller skilsmisse, er der mulighed for ved ægtepagt at indgå aftale herom. På den måde indgår også rimelige pensionsordninger i formuedelingen, og der vil således ske ligedeling i videst muligt omfang.

Det er dog kun muligt at aftale deling af alders-, kapital- og ratepensioner. Rentepensioner, herunder livrenter og tjenestemandspensioner, der løbende kommer til udbetaling resten af livet, kan ægtefællerne derimod ikke aftale at dele.

Ønsker du og din nuværende eller kommende ægtefælle, at jeres pensioner skal ligedeles ved en eventuel fremtidig formuedeling, eller vil du høre nærmere om mulighederne for at oprette en ægtepagt, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel, som har mange års erfaring på dette område.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Genopslag: Fagkoordinator til Ydelsesteamet i Center for Job og Unge
Juridisk chefkonsulent med personaleledelse og faglig tyngde
Forretningsorienteret og engageret jurist til DRs internationale salgsafdeling
3. års advokatfuldmægtig eller 1. års advokat inden for M&A og selskabsret
Annoncér dit stillingsopslag her
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted