Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

ABR 18, vol. 3: Forsinkelse og dagbod – når projektet ikke går som forventet

Kromann Reumert
12/04/2018
ABR 18, vol. 3: Forsinkelse og dagbod – når projektet ikke går som forventet
ABR 18 ændrer ikke på reglerne for rådgiverens forsinkelse. Forsinkelse i projekteringen kan fortsat sanktioneres, men fremover vil sanktionen i praksis kun vanskeligt kunne gennemtvinges.


Skærpede regler for dagbod


Opstår der forsinkelse i projekteringsprocessen, kan bygherre kræve dagbod hos rådgiver under visse forudsætninger. Imidlertid er reglerne for opkrævning af dagbod skærpede i ABR 18.

Det betyder, at selvom parterne har aftalt, at forsinkelse udløser dagbod, kan bygherren kun kræve betaling af dagbod efter de forudsætninger, der er angivet i § 39, stk. 2.

Ifølge bestemmelsen skal bygherren sikre, at:

  • fristen (for ydelsernes aflevering) og dagbod fremgår klart af aftalen

  • der foretages en løbende notering af overskridelsen af fristen, som tager højde for ændringer og berettigede tidsfristforlængelser

  • rådgiver får besked om, at dagboden vil blive gjort gældende i "rimelig tid efter", at bygherren ved, at fristen ikke kan overholdes (altså allerede ved forventet misligholdelse) og

  • så kan dagbod kun betales fra det tidspunkt, hvor bygherren forlanger dagbod efter overskridelse af fristen. (Denne betingelse er uklar, men må forudsætte at bygherren påtaler forsinkelsen igen ved fristens de facto overskridelse.)Reglernes utopiske praksis


De nye regler om dagbod forekommer nærmest utopiske at gøre gældende. Det er i praksis meget vanskeligt at holde sig orienteret i et projekteringsforløb, som ofte foregår hos rådgiver. De nye regler sætter meget store krav til bygherrernes organisation og overvågning af rådgiverne. Det vil kræve, at bygherren eksempelvis ansætter en bygherrerådgiver til at holde et skarpt øje med rådgiveren for at sikre, at de respektive rådgivningsydelser leveres rettidigt.

Der kan også aftales frister for mellemterminer, jf.§ 39, stk. 4: "hvis fristen er fastsat for at sikre færdiggørelse af en aktivitet, der er afgørende for byggeprocessen eller andre væsentlige forhold". Det er dog vanskeligt at argumentere for, at foregående faser i rådgivninger ikke er fastsatte for at sikre færdiggørelse af en aktivitet. Da rådgivningsprocessen imidlertid ikke er så håndgribelig, som udførelsen af en entreprise, bliver det interessant at se, om der fremover overhovedet bliver basis for at kræve dagbod for mellemterminer.

Der er i ABR 18 tilføjet en ny bestemmelse i § 38, stk. 1, litra f, hvorefter rådgiveren kun skal have tidsfristforlængelse for omprojekteringen efter § 46, stk. 1 (omprojektering der ikke skyldes fejl). Reglen er tiltænkt projekteringsfasen, hvis fejlen opdages på dette tidspunkt, hvilket dog oftest ikke er tilfældet, men svarer i øvrigt til sædvanlig kontraktregulering.


Ingen forsikring ved forsinkelse


Hvis der aftales dagbod i rådgiverkontrakten, bør bygherren sikre sig, at der enten stilles en bankgaranti herfor, eller at der aftales en ret til at tilbageholde honorar til modregning.

Rådgiverens ansvar for forsinkelse er ikke omfattet af rådgiverens løbende ansvarsforsikring eller projektansvarsforsikringer (de hidtil anvendte forsikringsvilkår). Det er derfor forventeligt, at vi fremover vil se nye forsikringsvilkår både inden for rådgivning og entreprise, da også entreprenøren i mange tilfælde i fremtiden vil have en rådgiverrolle, jf. oplæg til AB 18.


Hvor opstår forsinkelse i praksis?


Forsinkelser, som følger af rådgiverens ydelser, opstår i praksis ofte først efter endt projektering, når udførelsen er i gang og projektfejl og -mangler bliver opdaget. Og så er der ikke længere – i ABR forstand – tale om forsinkelse, men derimod om ansvar for mangler.

Er projekteringsfasen afsluttet, kan der derfor ikke opkræves dagbøder af rådgiver. Forsinkelser som følge af projekteringsfejl og -mangler, som typisk er påpeget af entreprenørerne, håndteres i stedet som mangler og kan efterlade bygherren med betydelige omkostninger, han ikke kan få dækket.

Finder man projekteringsfejl og -mangler under udførelsen, skal det først afklares, om der overhovedet er en projekteringfejl eller -mangel. Herefter skal der – i givet fald – omprojekteres, hvilket fører til yderligere forsinkelse i udførelsen (vel og mærke uden ansvar for entreprenøren).

For bygherren indebærer den tid, der går med omprojekteringen (rådgiverens udbedring af egne fejl), at entreprenøren ikke kan komme videre med andre ydelser, hvilket forsinker byggeriet, uden at bygherren kan kræve dagbøder af rådgiveren.


Bestemmelse om ansvarsbegrænsning


Samlet set vil kravet om projektansvarsforsikringer blive endnu mere udtalt med ABR 18 for at sikre bygherrerne dækning for mangelfuld rådgivning.

Rådgivers ansvar for mangler ændres ikke med ABR 18, men der indsættes nye bestemmelser i § 50, stk. 3 og 4 om ansvarsbegrænsning.

Bestemmelsen i § 50, stk. 3 svarer til, hvordan mange rådgiverkontrakter allerede ser ud i praksis. Her begrænses det økonomiske ansvar til dækningssummen i rådgiverens projektansvarsforsikring.

Rådgiver hæfter dog for selvrisikoen, som kan blive beregnet en eller flere gange afhængig af antallet af projekteringsfejl.

En ansvarsbegrænsning svarende til 2 gange rådgiverhonoraret, jf. § 50, stk. 4, vil være tilstrækkelig sikkerhed for bygherren i langt de fleste mindre rådgiverkontrakter med ukomplicerede projektforhold.

Da vilkåret om ansvarsbegrænsningen er ganske rådgivervenligt, må bygherrer overveje begrænsningerne i konkrete kontrakter nøje, særligt ved kompliceret eller dyrt byggeri, og enten aftale begrænsningen bort eller aftale en højere ansvarssum.


Ansvarsbegrænsning i forlængelse af Bobledæk-afgærelsen


En banebrydende bestemmelse i ABR 18 er § 7, stk. 4 om direkte krav, som er foranlediget af Bobledæk-afgørelsen i 2014.

Bestemmelsen indebærer, at en bygherre, ved direkte krav over for en underrådgiver, fremover vil være underlagt de ansvarsbegrænsninger, som er aftalte dels mellem bygherren og (total)rådgiveren, dels mellem (total)rådgiveren og underrådgiveren. Også af den årsag er forsikringsdækning et vigtigt fokuspunkt i komplicerede og økonomisk tunge byggesager.

For rådgiverne vil det forventeligt lede til en konsekvent praksis om betydelige ansvarsbegrænsninger ved store og/eller komplicerede byggeprojekter. Bygherrer bør derfor overveje, hvordan kontraktforholdene og risikoafdækningen skal se ud i fremtiden.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
19/04/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted