Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

AB 92 bliver til AB 18 – hvad betyder det for byggeriets parter?

TVC Advokatfirma
09/02/2018
AB 92 bliver til AB 18 – hvad betyder det for byggeriets parter?
Forslaget til de nye AB-vilkår er netop sendt i høring. Der lægges op til en gennemgående ændring af vilkårene i både AB 92, ABR 89 og ABT 93. Indtil videre er det kun forslagene til de nye AB 92 (nu kaldet AB18) og de nye ABR 89 (nu kaldet ABR 18), der er offentliggjort. TVC Advokatfirmas afdeling for entreprise og fast ejendom gennemgår herunder nogle af de nye regler i overbliksform:

Nye bestemmelser om byggeriets gennemførelse

For det første foreslås der en række nye bestemmelser, som skal sikre, at byggeriet opføres til tiden. Der er således indført krav om, at udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, og at entreprenøren skal udarbejde en arbejdstidsplan med udgangspunkt i hovedtidsplanens overordnede rammer. Dette er måske ikke i sig selv nyt, da disse tidsplaner i forvejen udarbejdes på mange byggesager, men som noget nyt forpligtes bygherre og entreprenør nu til at vurdere, om tidsplanerne bliver og kan forventes at blive overholdt. Overholdes tidsplanerne ikke, forpligtes parterne til at opdatere tidsplanerne herunder også om, hvorfor opdateringen har været nødvendig, eksempelvis om der er forlangt tidsfristforlængelse og om en sådan er accepteret. Ligeledes er kravene for, hvornår en part kan kræve dagbod præciseret i de nye AB-vilkår.

Som noget nyt indføres der et krav om, at entreprisesummen alene kan være fast i 12 måneder fra tilbudsdagen. Herefter vil entreprisesummen skulle reguleres, medmindre parterne fraviger bestemmelsen ved aftale. Der lægges således med forslaget op til, at man går væk fra entreprisesummer, som er faste i hele byggeperioden. Forslaget er på dette punkt til gavn for entreprenøren, som på den måde sikres mod store tab, hvis et givent materiale pludselig stiger voldsomt i pris under byggeperioden.

Også med hensyn til betaling af entreprisesummen og ekstraarbejder er der i forslaget lagt op til ændringer. Hvor entreprenøren i henhold til AB92 alene havde ret til (aconto)betaling én gang om måneden, bliver det ved forslaget til de nye AB 18 ændret, så entreprenøren har ret til (aconto) betaling to gange om måneden. Herved bliver det muligt for bygherre og entreprenør i højere grad at sikre, at betalingerne til enhver tid modsvarer stadet på det arbejde, der er udført i byggeriet.

Væsentlig er det også at bemærke, at der med forslaget til de nye AB-vilkår indføres en række bestemmelser, som giver parterne en meddelelsespligt i visse situationer. F.eks. bliver det nu en pligt for parterne, snarest muligt at give meddelelse om eventuelle vedrørende pris, tid og sikkerhed, som projektet giver anledning til, allerede i forbindelse med projektgennemgangen. Ligeledes bliver det en pligt for entreprenøren snarest muligt at meddele bygherren det, hvis entreprenøren bliver klar over, at der vil indtræde forsinkelse og for ekstraarbejder skal entreprenøren anmode om betaling inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udført. Entreprenøren kan således ikke blot afvente og først kræve betaling for ekstraarbejder mod slutningen af byggeriet. Disse bestemmelser forventes at synliggøre eventuelle uenigheder om udførte ekstraarbejder tidligere i byggeprocessen, hvilket gavner parterne i forbindelse med anvendelsen af de nye tvisteløsningsbestemmelser, jf. nedenfor.

Med de nye vilkår foreslås endvidere indførelsen af bestemmelser om entreprenørprojektering, hvor der blandt andet foreslås en hovedregel om, at entreprenøren kun skal udføre projektering, hvis det er aftalt, eller hvis entreprenørens arbejde kun er beskrevet ved de funktioner som det skal opfylde (funktionskrav), i udbudsmaterialet. Bestemmelserne om entreprenørprojektering er lavet som en del af de nye tilvalgsbestemmelser, der indføres med forslaget til de nye AB-vilkår. Tilvalgsbestemmelserne anvendes på flere punkter, hvor den pågældende ydelse kun er en del af arbejdet, hvis det er aftalt. Det gælder eksempelvis ved projektudvikling og projektoptimering, hvor der senere følger tilvalgsbestemmelser, som forventes at regulere entreprenørens involvering tidligt i projekteringsfasen. Disse er ikke offentliggjort endnu.

Endvidere følger det af forslaget til de nye vilkår, at entreprenøren skal oplyse om metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede samt kvalitetssikre sit projekt. Det formodes, at dette bl.a. følger af problemstillingen med de anvendte MgO-vindspærreplader.

Nye bestemmelser om tvister

I forslaget til de nye AB-vilkår indføres tre nye bestemmelser om eventuelle tvister mellem byggesagens parter. Parterne bliver således forpligtede til først at forhandle med hinanden om en mulig løsning og derefter gennemføre mediation og mægling, før end der kan anlægges voldgiftssag. De øvrige regler om syn og skøn, voldgift og sagkyndig beslutning er, som vi kender dem i dag.

Forskellen er således, at parterne nu er forpligtede til at forsøge at løse deres tvist gennem forhandling, først ved forhandling mellem de respektive projektledere inden fem arbejdsdage efter at en part har anmodet om forhandling. Såfremt projektlederne ikke kan løse tvisten, skal forhandling ske mellem parternes ledelsesrepræsentanter. Ingen af parterne kan anmode om mægling eller voldgift, før end disse forhandlinger er gennemført, og der er gået 4 uger derefter. Man har således ved forslaget søgt at give parterne en tvungen betænkningstid, på baggrund af forhandlingen, inden voldgiftssag anlægges.

Øvrige nye bestemmelser og dokumenter

Foruden ændringerne, som er beskrevet ovenfor, er der foreslået nye bestemmelser om en ny type ”hurtig afgørelse”, som kan anvendes vedrørende tvister om betaling, ændringer i arbejdet, mv. hvis parterne er enige om at anvende denne metode. Ligeledes er der foreslået nye bestemmelser om anvendelsen af digitale bygningsmodeller og indførelsen af en førgennemgang før aflevering.

Hertil kommer, at der udover de ovennævnte vilkårssæt er varslet, at der vil blive udarbejdet et sæt forenklede henholdsvis AB- og ABR-vilkår. Disse vilkår bliver udarbejdet med henblik på, at de kan anvendes på mindre entrepriser og rådgivningsopgaver. De forenklede betingelser er endnu ikke udsendt i udkast, og vi afventer derfor deres indhold. Ligeledes planlægger AB-udvalget at udarbejde en vejledning til AB-systemets enkelte dokumenter, men denne er heller ikke offentliggjort endnu.

Hos TVC Advokatfirma afventer vi offentliggørelsen af de dokumenter, som endnu ikke er udsendt. Vi er naturligvis klar til at rådgive om de nye bestemmelser.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte vores entrepriseafdeling for en uforpligtende snak om vilkårenes betydning for jer, ligesom vi er parate til assistere med afholdelse af kurser hos dig eller din virksomhed og vi skræddersyr naturligvis indholdet, således at I får størst muligt udbytte.

Kontakt os og hør mere.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
19/04/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
Nyt om muligheden for undladelse af udbud ved kommunalt og regionalt grundsalg
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
Ny praksis vedrørende tinglysningsafgift
23/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
FIDIC White Book: Hvorfor er valg af baggrundsret vigtigt?
08/05/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted