Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

AB 92 bliver til AB 18 – hvad betyder det for byggeriets parter?

TVC Advokatfirma
09/02/2018
AB 92 bliver til AB 18 – hvad betyder det for byggeriets parter?
TVC Advokatfirma logo
Forslaget til de nye AB-vilkår er netop sendt i høring. Der lægges op til en gennemgående ændring af vilkårene i både AB 92, ABR 89 og ABT 93. Indtil videre er det kun forslagene til de nye AB 92 (nu kaldet AB18) og de nye ABR 89 (nu kaldet ABR 18), der er offentliggjort.TVC Advokatfirmas afdeling for entreprise og fast ejendom gennemgår herunder nogle af de nye regler i overbliksform:


Nye bestemmelser om byggeriets gennemførelse


For det første foreslås der en række nye bestemmelser, som skal sikre, at byggeriet opføres til tiden. Der er således indført krav om, at udbudsmaterialet skal indeholde en hovedtidsplan, og at entreprenøren skal udarbejde en arbejdstidsplan med udgangspunkt i hovedtidsplanens overordnede rammer. Dette er måske ikke i sig selv nyt, da disse tidsplaner i forvejen udarbejdes på mange byggesager, men som noget nyt forpligtes bygherre og entreprenør nu til at vurdere, om tidsplanerne bliver og kan forventes at blive overholdt. Overholdes tidsplanerne ikke, forpligtes parterne til at opdatere tidsplanerne herunder også om, hvorfor opdateringen har været nødvendig, eksempelvis om der er forlangt tidsfristforlængelse og om en sådan er accepteret. Ligeledes er kravene for, hvornår en part kan kræve dagbod præciseret i de nye AB-vilkår.

Som noget nyt indføres der et krav om, at entreprisesummen alene kan være fast i 12 måneder fra tilbudsdagen. Herefter vil entreprisesummen skulle reguleres, medmindre parterne fraviger bestemmelsen ved aftale. Der lægges således med forslaget op til, at man går væk fra entreprisesummer, som er faste i hele byggeperioden. Forslaget er på dette punkt til gavn for entreprenøren, som på den måde sikres mod store tab, hvis et givent materiale pludselig stiger voldsomt i pris under byggeperioden.

Også med hensyn til betaling af entreprisesummen og ekstraarbejder er der i forslaget lagt op til ændringer. Hvor entreprenøren i henhold til AB92 alene havde ret til (aconto)betaling én gang om måneden, bliver det ved forslaget til de nye AB 18 ændret, så entreprenøren har ret til (aconto) betaling to gange om måneden. Herved bliver det muligt for bygherre og entreprenør i højere grad at sikre, at betalingerne til enhver tid modsvarer stadet på det arbejde, der er udført i byggeriet.

Væsentlig er det også at bemærke, at der med forslaget til de nye AB-vilkår indføres en række bestemmelser, som giver parterne en meddelelsespligt i visse situationer. F.eks. bliver det nu en pligt for parterne, snarest muligt at give meddelelse om eventuelle vedrørende pris, tid og sikkerhed, som projektet giver anledning til, allerede i forbindelse med projektgennemgangen. Ligeledes bliver det en pligt for entreprenøren snarest muligt at meddele bygherren det, hvis entreprenøren bliver klar over, at der vil indtræde forsinkelse og for ekstraarbejder skal entreprenøren anmode om betaling inden rimelig tid efter, at ekstraarbejderne er udført. Entreprenøren kan således ikke blot afvente og først kræve betaling for ekstraarbejder mod slutningen af byggeriet. Disse bestemmelser forventes at synliggøre eventuelle uenigheder om udførte ekstraarbejder tidligere i byggeprocessen, hvilket gavner parterne i forbindelse med anvendelsen af de nye tvisteløsningsbestemmelser, jf. nedenfor.

Med de nye vilkår foreslås endvidere indførelsen af bestemmelser om entreprenørprojektering, hvor der blandt andet foreslås en hovedregel om, at entreprenøren kun skal udføre projektering, hvis det er aftalt, eller hvis entreprenørens arbejde kun er beskrevet ved de funktioner som det skal opfylde (funktionskrav), i udbudsmaterialet. Bestemmelserne om entreprenørprojektering er lavet som en del af de nye tilvalgsbestemmelser, der indføres med forslaget til de nye AB-vilkår. Tilvalgsbestemmelserne anvendes på flere punkter, hvor den pågældende ydelse kun er en del af arbejdet, hvis det er aftalt. Det gælder eksempelvis ved projektudvikling og projektoptimering, hvor der senere følger tilvalgsbestemmelser, som forventes at regulere entreprenørens involvering tidligt i projekteringsfasen. Disse er ikke offentliggjort endnu.

Endvidere følger det af forslaget til de nye vilkår, at entreprenøren skal oplyse om metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede samt kvalitetssikre sit projekt. Det formodes, at dette bl.a. følger af problemstillingen med de anvendte MgO-vindspærreplader.


Nye bestemmelser om tvister


I forslaget til de nye AB-vilkår indføres tre nye bestemmelser om eventuelle tvister mellem byggesagens parter. Parterne bliver således forpligtede til først at forhandle med hinanden om en mulig løsning og derefter gennemføre mediation og mægling, før end der kan anlægges voldgiftssag. De øvrige regler om syn og skøn, voldgift og sagkyndig beslutning er, som vi kender dem i dag.

Forskellen er således, at parterne nu er forpligtede til at forsøge at løse deres tvist gennem forhandling, først ved forhandling mellem de respektive projektledere inden fem arbejdsdage efter at en part har anmodet om forhandling. Såfremt projektlederne ikke kan løse tvisten, skal forhandling ske mellem parternes ledelsesrepræsentanter. Ingen af parterne kan anmode om mægling eller voldgift, før end disse forhandlinger er gennemført, og der er gået 4 uger derefter. Man har således ved forslaget søgt at give parterne en tvungen betænkningstid, på baggrund af forhandlingen, inden voldgiftssag anlægges.


Øvrige nye bestemmelser og dokumenter


Foruden ændringerne, som er beskrevet ovenfor, er der foreslået nye bestemmelser om en ny type ”hurtig afgørelse”, som kan anvendes vedrørende tvister om betaling, ændringer i arbejdet, mv. hvis parterne er enige om at anvende denne metode. Ligeledes er der foreslået nye bestemmelser om anvendelsen af digitale bygningsmodeller og indførelsen af en førgennemgang før aflevering.

Hertil kommer, at der udover de ovennævnte vilkårssæt er varslet, at der vil blive udarbejdet et sæt forenklede henholdsvis AB- og ABR-vilkår. Disse vilkår bliver udarbejdet med henblik på, at de kan anvendes på mindre entrepriser og rådgivningsopgaver. De forenklede betingelser er endnu ikke udsendt i udkast, og vi afventer derfor deres indhold. Ligeledes planlægger AB-udvalget at udarbejde en vejledning til AB-systemets enkelte dokumenter, men denne er heller ikke offentliggjort endnu.

Hos TVC Advokatfirma afventer vi offentliggørelsen af de dokumenter, som endnu ikke er udsendt. Vi er naturligvis klar til at rådgive om de nye bestemmelser.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte vores entrepriseafdeling for en uforpligtende snak om vilkårenes betydning for jer, ligesom vi er parate til assistere med afholdelse af kurser hos dig eller din virksomhed og vi skræddersyr naturligvis indholdet, således at I får størst muligt udbytte.

Kontakt os og hør mere.

 Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Erfaren Jurist søges til en kontorchefstilling i Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling’s boligafdeling
Jurister til sikring af forbrugernes interesser på fjernvarmeområdet
Advokatfuldmægtig inden for insolvens
Personalejuridisk konsulent/chefkonsulent
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
Kender du forskellen på at leje og forpagte noget?
03/09/2021
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
Energiselskab måtte ikke beskære på landmands ejendom efter fortolkning af tinglyst servitut
13/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift, Offentlig ret
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
Ansvar for anvendelsen af MgO-plader i byggeriet – seneste nyt
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
10/08/2021
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler om førgennemgang - dette skal du være opmærksom på
Nye regler om førgennemgang - dette skal du være opmærksom på
06/08/2021
Fast ejendom og entreprise
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
21/06/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted