Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

15 krav til ansættelseskontrakten

WTC advokaterne
24/08/2023
15 krav til ansættelseskontrakten
WTC advokaterne logo
Som arbejdsgiver er du forpligtet til at lave en ansættelseskontrakt, også kaldet et ansættelsesbevis, til dine medarbejdere. I denne artikel får du overblik over de lovkrav, der er forbundet med ansættelseskontrakten.

Hvis du ansætter en medarbejder, der arbejder gennemsnitligt tre timer eller mere om ugen, i en fire-ugers referenceperiode, skal du udarbejde en ansættelseskontrakt.


Hovedparten af oplysningerne i ansættelseskontrakten skal gives til medarbejderen senest 7 dage efter ansættelsesforholdets begyndelse. Nogle oplysninger skal være givet til medarbejderen inden 1 måned. Vi anbefaler, at du forholder dig til fristen på 7 dage for at undgå, at udarbejdelsen af ansættelseskontrakten bliver for administrativ tung.


Hvis du som arbejdsgiver ikke opfylder din oplysningspligt, eller ansættelseskontrakten måtte være mangelfuld, risikerer du at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen. Godtgørelsen kan udgøre fra kr. 1.000 og op til 20 ugers løn.


Krav til ansættelseskontrakten

Her kan du læse, hvilke 15 punkter ansættelseskontrakten som minimum skal indeholde:


 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse

 2. Arbejdsstedets beliggenhed eller – i mangel af fast arbejdssted – et sted hvor arbejdet hovedsageligt udføres. Alternativt skal det oplyses, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder herunder informationer om eventuelt hovedsæde eller arbejdsgiverens hjemadresse

 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori

 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse

 6. Når det drejer sig om vikaransatte, brugervirksomhedens identitet, så snart denne er kendt

 7. Varigheden af og vilkårene for en eventuel prøvetid

 8. Varigheden af det fravær med løn, som lønmodtageren har ret til

 9. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom

 10. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse, Herunder tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt i lønnen f.eks. pensionsbidrag eller kost og logi. Desuden skal der oplyses om udbetalingsterminer

 11. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor samt ordninger for vagtændringer (hvis det er relevant).

 12. Hvis arbejdsmønsteret er helt eller overvejende uforudsigeligt, underretning om

  a) det princip, at tidsplanen for arbejdet er variabel, antallet af garanterede betalte arbejdstimer og betaling for arbejde, som udføres ud over disse garanterede timer,
  b) de referencetimer og -dage, hvor lønmodtageren kan pålægges at arbejde, og
  c) den minimumsvarslingsperiode, som lønmodtageren er berettiget til, før en arbejdsopgave påbegyndes, og en eventuel frist for annullering af arbejdsopgaven

 13. Den ret til uddannelse, som arbejdsgiveren eventuelt tilbyder

 14. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det desuden oplyses, hvem disse parter er

 15. Hvor det er arbejdsgiverens ansvar, identiteten på de socialsikringsinstitutioner som modtager de sociale bidrag, der er knyttet til ansættelsesforholdet, og enhver beskyttelse i forbindelse med social sikring fra arbejdsgiverens side


Øvrige vilkår skal også med i kontrakten

Ovennævnte liste er dog ikke udtømmende. Udover ovenstående 15 punkter skal ansættelseskontrakten også indeholde andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.


Alle vilkår, som ikke allerede fremgår af lovgivningen eller følger af almindelige ansættelsesretlige regler eller principper, og du som arbejdsgiver mener kan give anledning til tvivl, er væsentlige og skal derfor oplyses.


Det kan f.eks. være:


 • Frihed og betalt frihed, herunder f.eks. feriefridage, løn under barsel og anden orlov, løn under barns 1 sygedag m.v.
 • Konkurrence-, kunde- eller andre erhvervsbegrænsende klausuler.
 • 120-dages reglen.
 • Uniformsregler.
 • Krav om kørekort og egen bil.


Listen er ikke udtømmende, men er blot eksempler på væsentlige vilkår, der bør skrives ind i ansættelseskontrakten.  

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
International arbejdskraft - klare anbefalinger
International arbejdskraft - klare anbefalinger
01/07/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tidsregistrering - er I klar?
Tidsregistrering - er I klar?
19/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Kommune var for langsom
Kommune var for langsom
21/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
Lige rettigheder til vikarer på overenskomst
20/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
Nye regler for udenlandsk arbejdskraft vedtaget
24/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted