Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Vestre landsret: Ændring af medarbejders arbejdstid under barselsorloven var væsentligt og i øvrigt i strid med ligebehandlingslovens regler

Bird & Bird
15/01/2020
Vestre landsret: Ændring af medarbejders arbejdstid under barselsorloven var væsentligt og i øvrigt i strid med ligebehandlingslovens regler
Bird & Bird logo
Vestre landsret: Ændring af medarbejders arbejdstid under barselsorloven var væsentligt og i øvrigt i strid med ligebehandlingslovens regler

Medarbejderen fik medhold i krav om godtgørelse på 12 måneders løn i henhold til ligebehandlingsloven, idet hun under sin barselsorlov fik ændret sine arbejdstider og sin stilling hos arbejdsgiveren i en sådan grad, at ændringerne måtte betragtes som en opsigelse med tilbud om ansættelse på nye vilkår.


Sagens omstændigheder


Den 17. maj 2011 blev N ansat hos byggemarkedet, DT. N havde ansvaret for DTs isenkramafdeling. I 2016 gik N på barsel. Under Ns barsel blev hun orienteret om, at hendes arbejdstider ville blive ændret således, at hun – i modsætning til inden barslen - ville få lukkevagter, ligesom hun ikke længere skulle være ansvarlig for DTs isenkramafdeling, men i stedet være "sælger på gulvet". N havde ikke tidligere haft lukkevagter, idet hun skulle hente sit andet barn i institution. Hun fik hverken flere eller færre arbejdstimer, men alene et andet vagtskema.

N ville ikke acceptere stillingsændringerne, idet hun opfattede ændringerne som så væsentlige, at hun kunne anse sig som opsagt med sit opsigelsesvarsel.

N gjorde herefter – udover sit varsel - krav på godtgørelse i henhold til ligebehandlingslovens regler på 12 måneders løn for afskedigelse på grund af graviditet.

Vestre Landsret skulle altså tage stilling til 1) om ændringerne i Ns ansættelsesforhold kunne betragtes som væsentlige, således at N kunne anses for opsagt og 2) såfremt ændringerne kunne betragtes som væsentlige, om ændringerne og dermed opsigelsen i så fald kunne anses for at være begrundet i Ns barsel.


Landsrettens bemærkninger


Landsretten bemærkede først og fremmest, at ændringerne i Ns arbejdstid samt ændringerne i Ns arbejdsområde efter en samlet vurdering var så væsentlige, at de måtte sidestilles med en opsigelse. Dette skyldes bl.a., at ændringer vil have store konsekvenser for N konkret, der således ikke ville kunne hente sine børn i institution. Uanset at DT efterfølgende havde tilbudt N at vende tilbage til sin tidligere stilling, kunne dette ikke føre til et andet resultalt.

Idet N blev opsagt under sin barselsorlov, skulle DT herefter godtgøre, at ændringerne i Ns ansættelsesforhold ikke skyldes Ns fravær på grund af barsel. Landsretten statuerede, at DT ikke havde været i stand til at løfte bevisbyrden herfor, og Landsretten kom derfor frem til, at N havde krav på godtgørelse efter ligebehandlingsloven. Henset til Ns anciennitet og omstændighederne i øvrigt, blev godtgørelsen fastsat til 12 måneders løn.


Bird & Birds kommentarer


Dommen bekræfter den retsopfattelse som har været gældende på området de sidste mange år, nemlig at arbejdsgiver er underlagt en meget tung bevisbyrde for, at væsentlige ændringer, og dermed en opsigelse af en medarbejder på barsel, ikke var begrundet i det faktum, at medarbejderen var orlov.

Dommen bekræfter også, at ændringen af arbejdstiden kan anses som en væsentlig ændring – specielt hvis ændringen medfører familiemæssige udfordringer for medarbejderen, som det var tilfældet i den konkrete sag, hvor medarbejderen ville få udfordringer i forhold til at hente sit barn fra institution.

Endelig skal det bemærkes, at når ændringerne er varslet, kan disse ændringer ikke trækkes tilbage. Man skal som arbejdsgiver derfor nøje overveje konsekvenserne inden sådanne ændringer varsles.

 



 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted