Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Udbrud af ny coronavirus – en force majeure begivenhed?

Lundgrens
16/04/2020
Udbrud af ny coronavirus – en force majeure begivenhed?
Lundgrens logo
Efter statsministerens pressemøde tirsdag den 17. marts 2020, står det klart, at COVID-19-udbruddet vil medføre væsentlige konsekvenser for det danske såvel som det globale erhvervsliv. Under statsministerens pressemøde tirsdag den 17. marts 2020 blev en række nye tiltag udmeldt, der i høj grad vil påvirke utallige danske virksomheder. Forretninger, restauranter og indkøbscentre lukkes. Der er udstedt forbud mod afholdelse af arrangementer med mere end 10 deltagere, og der er indført væsentlige begrænsninger i mulighederne for international samhandel.

Mange virksomheder påvirkes af virusudbruddet såvel som myndighedernes tiltag for at inddæmme smitten. Væsentlige brud i leverandørkæder, aflysninger af større arrangementer og generelle udfordringer affødt af utilstrækkelig likviditet giver i denne periode anledning til forsinkelser og udeblevne leverancer. Forhold der kan konstituere væsentlig misligholdelse af kontraktforpligtelser. I disse tilfælde kan det forventes, at den misligholdende part vil forsøge at påberåbe force majeure som ansvarsfrihedsgrund.


Force majeure

Begrebet force majeure betegner i dansk ret det forhold, at en parts opfyldelse af sine forpligtelser umuliggøres på grund af udefra kommende og uforudsigelige begivenheder, som medfører, at parten kan undlade at opfylde sine forpligtelser uden at blive mødt med et erstatningskrav fra den skuffede part. Typiske eksempler på force majeure-udløsende omstændigheder er krigsudbrud, eksportforbud og naturkatastrofer.


Force majeure i dansk ret

Selvom force majeure finder normativ anvendelse i dansk ret, er doktrinen ikke direkte beskrevet i lovgivningen. Det tætteste man kommer på en egentlig kodificering af force majeure i dansk lovgivning, er købelovens § 24.

Force majeure finder kun anvendelse i situationer, hvor en debitors opfyldelse af sine forpligtelser umuliggøres som følge af omstændigheder der er uforudsigelige, ekstraordinære og uden for parternes kontrol. Såfremt en part påberåber sig ansvarsfrihed med henvisning til at den nuværende coronavirus-pandemi, skal denne part således blandt andet godtgøre, at de umuliggørende omstændigheder var uforudsigelige, ekstraordinære og uden for parternes kontrol.

Umiddelbart er der flere forhold, der taler for at betragte coronaudbruddet som en force majeure begivenhed. Det vil i mange tilfælde kunne lægges til grund, at coronaudbruddet, og myndighederne efterfølgende tiltags påvirkning af en parts leveringsdygtighed, var en udefrakommende, uforudsigelig og ekstraordinær omstændighed, som parten ikke har kunne afværge.

Hvorvidt force majeure kan påberåbes i et givent kontraktforhold vil dog bero på en konkret vurdering baseret på parternes samarbejde, karakteren af de leverede ydelser, det eksisterende kontraktsgrundlag, m.v. Det vil være op til den part der påberåber sig ansvarsfrihed som følge af force majeure at løfte bevisbyrden for, at det er en force majeure begivenhed der ligger til grund for partens manglende opfyldelse af sine forpligtelser, og retspraksis indikerer, at denne bevisbyrde er særdeles tung at løfte, idet det da også er den part der påberåber sig force majeure der tager standpunktsrisikoen herfor.

I tilfælde af midlertidig umulighed, vil en parts pligt til at præstere en ydelse som udgangspunkt suspenderes til et tidspunkt hvor umuligheden ophører og ydelsen igen kan leveres. Afhængigt at varigheden af det nuværende coronaudbrud såvel som aftalens art, kan en sælger af en genstand eller en ydelse risikere at skulle præstere denne på købers forlangende når umuligheden er ophørt, idet sælger ellers kan blive mødt af et erstatningskrav.

Lovvalg i kontrakter kan have betydning, da det ikke er alle lande der har force majeure som en retsnorm, ligesom rækkevidden af force majeure kan variere fra land til land.


Force majeure klausuler

Klausuler i kommercielle aftaler der regulerer parternes ansvarsfrihed som følge af force majeure er ikke ualmindelige. En force majeure klausul kan være mere restriktiv end den danske force majeure norm, eksempelvis ved udtømmende at opliste de scenarier der skal været at betegne som force majeure begivenheder. Omvendt, kan en force majeure klausul give anledning til en mere vidtgående fortolkning af begrebet. Det er derfor af afgørende betydning, at man som part er opmærksom på ordlyden af en eventuel force majeure klausul i samarbejds- og leverandøraftaler.

Alternative muligheder til force majeure klausuler kan være hardship-klausuler og Materiale Adverse Change/Effect (MAC/MAE)-klausuler. Hardship-klausuler giver en part mulighed at hæve en aftale på grund af ændrede forhold, der ikke har karakter af force majeure, men alligevel gør opfyldelsen af partens forpligtelser under aftalen urimeligt byrdefuld. MAC- og MAE-klausuler anvendes ofte i større transaktioner og kan i visse tilfælde tillade en køber at annullere en transaktion med henvisning til en begivenhed, der væsentligt og negativt ændrer værdien af genstanden for transaktionen.


Hvordan skal man som erhvervsdrivende forholde sig til coronaudbruddet?

Det er vigtigt, at man på nuværende tidspunkt forholder sig til coronaudbruddet både reaktivt og proaktivt. Man bør danne sig et overblik over ens underleverandørers leveringsdygtighed (eller i visse tilfælde ens egen leveringsdygtighed), herunder gennemgå eksisterende kontrakter med henblik på at afdække eventuelle risici forbundet med potentielle force majeure klausuler eller mangel på samme.

Fremadrettet skal man sørge for at forholde sig til coronapandemien og dens nuværende og fremtidige påvirkning i forhold til de aftaler der indgås med over- og underleverandører. Fremtidige aftaler skal tage højde for de eventuelle hindringer som den nuværende coronapandemi måtte medføre for både national og international samhandel. Deri kan også indgå de ovenfor nævnte hardship-klausuler.

Hos Lundgrens har vi oprettet en Corona Hotline, hvor det er muligt at kontakte vores jurister for at få svar på spørgsmål vedrørende coronavirus inden for Lundgrens’ specialer, herunder for så vidt angår kommercielle kontrakter, ansættelsesret, entreprise, rekonstruktion, m.v.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Lundgrens logo
Hellerup
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
35 25 25 35
info@lundgrens.dk
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted