Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret

Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
IUNO logo
I en ny dom har Højesteret taget stilling til, om en maskine, der satte sig fast under arbejde i et kloakrør, udgjorde en skade efter erhvervsansvarsforsikringen, og om forsikringsselskabet skulle dække virksomhedens udgifter til fjernelse af maskinen samt til bortpumpning af vand. Højesteret fandt, at det blokerede kloakrør udgjorde en realskade, og at forsikringsselskabet derfor skulle dække virksomhedens udgifter.

En virksomhed, der udførte strømpeforing af kloakrør, oplevede at maskinen (en partliner) under arbejdet satte sig fast i en kloakstikledning i nærheden af en skole. Denne blokering gav risiko for skade på skolens bygninger, og virksomheden var derfor nødt til at afholde udgifter til fjernelse af maskinen samt udgifter til bortpumpning af vand. Sagen angik herefter, om de udgifter som virksomheden skulle afholde, var dækket af den erhvervsansvarsforsikring, som virksomheden havde tegnet hos et forsikringsselskab. Det skulle derfor vurderes, hvorvidt den manglende funktion, der skyldes at maskinen uden fysisk skade satte sig fast i en kloakstikledning, kunne anses for en ”skade” i forsikringens forstand.


Forsikringsselskabet mente blandt andet, at der ikke forelå en tingsskade, som er et krav efter forsikringen. Dette skyldes, at forsikringen kun dækker ansvar for realskader, hvilket er skader, som giver udslag i en konstaterbar forandring af negativ karakter.


Virksomheden var uenig, og mente blandt andet, at eftersom partlineren tilstoppede kloakken, og dermed forhindrede spildevand samt regnvand fra skolen i at blive bortledt, medførte det en konstaterbar negativ forandring. Desuden mente virksomheden ikke, at der efter forsikringsbetingelserne stilles krav om en egentlig fysisk skade i form af fysisk ødelæggelse af kloakrøret. Der var derfor tale om skade omfattet af forsikringen.


Det blokerede kloakrør udgjorde en realskade

Højesteret udtalte indledningsvist, at tingsskadebegrebet skal forstås i overensstemmelse med kommentarerne vedrørende almindelige standardbetingelser for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring. Disse kommentarer uddyber, at forsikringen kun dækker ansvaret for realskader. Højesteret tilføjede, at kloakrøret må anses for at have undergået en konstaterbar forandring af negativ karakter, når kloakrøret ikke kunne aflede vand som følge af partlinerens blokering.

Herefter bemærkede Højesteret, at det må anses for forudsat, at en tings uanvendelig som følge af en skadegørende handling efter omstændighederne vil kunne udgøre en tingsskade. Det kan herved udledes, at uanvendelighed kan indgå i den samlede vurdering af, om der foreligger en realskade.


Højesteret fastslog på denne baggrund, at der forelå en tingsskade efter forsikringen, og da betingelserne for forsikringsdækning var opfyldt, skulle forsikringsselskabet dække virksomhedens udgifter til fjernelse af maskinen og til bortpumpning af vand. Højesteret stadfæstede således landsrettens dom.


IUNO mener

Sagen belyser og besvarer spørgsmål som længe har været uafklaret under de almindelige erhvervs- og produktansvarsforsikringsbetingelser: hvad forstås der ved en skade, herunder om der var krav om en fysisk skade på den berørte genstand, eller om blokering, som her, og uanvendelighed var tilstrækkeligt til at udgøre en konstaterbar forandring af negativ karakter. På baggrund af dommen kan det konstateres, at i hvert fald mere omfattende ulempe og uanvendelighed kan udgøre en skade i forsikringens forstand.

Erhvervs-og produktansvarsforsikringens betingelser er som bekendt aftalte standardbetingelser, som ikke ændres så let. IUNO anbefaler derfor forsikringsselskaberne at tage højde for ved forsikringstegningen, at forsikringen nu kan komme til at dække i sager, hvor der ikke indtil nu var tale om en skade. IUNO anbefaler desuden forsikringstagere at få foretaget en vurdering af deres forsikringsdækning under erhvervsansvarsforsikringer, hvis de forvolder tab og bliver ansvarlige, selvom der ikke er tale om en egentlig fysisk skade.


[Højesteretsdom i sag BS-13662/2020-HJR af den 20. januar 2021]

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
IUNO logo
København
Njalsgade 19C, 3
2300 København S
53 74 27 00
communication@iuno.law
Stockholm
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm
Oslo
Tollbugata 8
0152 Oslo
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Typiske fejl ved skift af forsikringsselskab
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
Hvornår skal en skade anses som primær eller sekundær
21/06/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Ekstraordinære prisstigninger på materialer – hvad gør entreprenøren?
Ekstraordinære prisstigninger på materialer – hvad gør entreprenøren?
18/06/2021
Fast ejendom og entreprise
Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning.
Aktuelle udfordringer ved Entrepriseforsikring og LEG 3-tillægsdækning.
18/05/2021
Forsikring og erstatning, Fast ejendom og entreprise
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
07/05/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Kan en skønserklæring anfægtes?
Kan en skønserklæring anfægtes?
12/03/2021
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted