Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Skattemæssige konsekvenser af Brexit i relation til fraflytterskat samt flytning af aktiver og passiver

NJORD Lawfirm
28/01/2021
Skattemæssige konsekvenser af Brexit i relation til fraflytterskat samt flytning af aktiver og passiver
NJORD Lawfirm logo
Skattestyrelsen udmelder i udkast til styresignal sin tolkning af, hvorledes en række skatteretlige regler om fraflytterskat og flytning af aktiver og passiver til udlandet skal tolkes. NJORD giver dig et overblik over ændringerne her.

Kort om Storbritanniens udtræden og overgangsperiode

Storbritannien udtrådte af EU den 1. februar 2020. I udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU blev der imidlertid fastsat en overgangsperiode. Det betyder, at Storbritannien i de allerfleste henseender sidestilles med et EU-land indtil den 31. december 2020. Herefter vil Storbritannien skulle anses for et tredjeland – og dét har betydning ift. de danske skatteregler.


Skattestyrelsens fortolkning af de gældende regler i lyset af Brexit

Med udkastet til styresignal sendt i høring 18. december 2020 har Skattestyrelsen udmeldt sin tolkning af, hvorledes en række skatteretlige regler om fraflytterskat og flytning af aktiver og passiver til udlandet skal tolkes. NJORD giver dig her en oversigt.


Aktier og investeringsbeviser mv., fordringer og finansielle kontrakter, samt købe- og tegningsretter i ansættelsesforhold

Skatteydere, der har investeret i ovenstående og er fraflyttet til Storbritannien inden 1. januar 2021, vil i perioden frem til den 31. december 2025 kunne opretholde henstand med fraflytterskat herpå. Der vil ikke skulle stilles sikkerhed for betaling af henstandsbeløbet.


Er skatteyderen derimod først flyttet til Storbritannien den 1. januar 2021 eller senere, skal der stilles sikkerhed som betingelse for at opnå henstand med fraflytterskatten.


Andre aktiver end værdipapirer og finansielle kontrakter for fysiske personer

Der er ifølge Skattestyrelsen ikke hjemmel til at give henstand med betaling af fraflytterskatten på disse aktiver, hvis skatteyderen fraflytter til Storbritannien efter udløbet af overgangsperioden – altså den 1. januar 2021 og senere.


For de skatteydere, der er flyttet til Storbritannien inden udløbet af overgangsperioden – altså den 31. december 2020 eller tidligere – sidestilles Storbritanniens udtræden af EU efter Skattestyrelsens opfattelse med en afståelse til handelsværdien af de aktiver, der er omfattet af henstanden, forudsat at aktiverne ikke befinder sig eller kommer til at befinde sig i et land, der er medlem af EU/EØS.


Har du købt Bitcoins eller lignende, er disse ændringer særligt relevante for dig.


Virksomhedsordningen

Det er Skattestyrelsens tolkning, at der ikke vil være hjemmel til at opnå henstand efter virksomhedsskattelovens § 17, stk. 1, hvis skatteyderen fraflytter til Storbritannien efter udløbet af overgangsperioden. Det samme gælder, hvis skatteyderen er fraflyttet til et EU/EØS-land, og virksomheden videreføres i Storbritannien efter overgangsperioden, der udløb den 31. december 2020.

For skatteydere, der har nået at gøre brug af ordningen inden udløbet af overgangsperioden, gælder det, at henstandssaldoen forfalder til betaling den 1. januar 2021, såfremt skatteyderen er flyttet til Storbritannien, eller virksomheden er videreført der.


Genanbringelse af ejendomsavance

Det er efter den 31. december 2020 ikke længere muligt at genanbringe fortjeneste fra en i Danmark afstået ejendom i en nyerhvervet ejendom beliggende i Storbritannien.

Har du allerede benyttet dig af muligheden for genanbringelse, kan Brexit betyde, at der er nye forhold, du skal være opmærksom på. Hvilken virkning, det konkret har for dig, kommer an på en række nærmere omstændigheder.


Sælgerpantebreve

Da Storbritannien fra den 1. januar 2021 ikke er et EU-land, og overgangsperioden udløb den 31. december 2020, kan der ikke efter denne dato opnås udskydelse af beskatningen ved anvendelse af den almindelige sælgerpantebrevsmodel ved afståelse af ejendom, der er beliggende i Storbritannien.


Selskabsskat ifm. et selskabs ophør af skattepligt til Danmark eller ved overførsel af et selskabs aktiver til udlandet

Der vil ikke være hjemmel til at give henstand, hvis aktiver overføres til Storbritannien den 1. januar 2021 eller senere. Såfremt aktiverne blev overført til Storbritannien tidligere, bortfaldt henstanden pr. 1. januar 2021.


Hvilken betydning har BREXIT og Skattestyrelsens styresignal for dig?

Har du foretaget nogle af ovenstående dispositioner, og er du i tvivl om, hvad de mange ændringer i forbindelse med Brexit kan have af skattemæssige konsekvenser for dig?

Så er du velkommen til at kontakte partner Robert Mikelsons eller partner Niels Gade-Jacobsen, som begge er tilknyttet NJORDs afdeling for Skat & Moms. NJORD Skat & Moms rådgiver dagligt private og erhvervsdrivende inden for skatte- og afgiftsområdet. 

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
NJORD Lawfirm logo
København
Pilestræde 58
1112 København K
33 12 45 22
33 93 60 23
copenhagen@njordlaw.com
Aarhus
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
Mulighed for at klage over ejendomsvurderingerne for 2013 til 2020
12/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring
Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring
12/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
Markant stigning i fundet af illegal tobak ved kontroller - fra 33 pct. i 2015 til 61 pct. i 2020
07/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
Nyt om "15 %-reglen" – Højesteret underkender Skattestyrelsen
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Kender du KINFO?
Kender du KINFO?
04/05/2021
Skatte- og afgiftsret
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
Udenlandsk arbejdskraft - Skattestyrelsens afgørelse tilsidesat
27/04/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted