Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Refusion til arbejdsgivere fra dag 1 og fleksibilitet i arbejdsfordelingsordningen

Bird & Bird
18/03/2020
Refusion til arbejdsgivere fra dag 1 og fleksibilitet i arbejdsfordelingsordningen
Bird & Bird logo
I kølvandet på COVID-19 udbruddet i Danmark har regeringen netop vedtaget et lovforslag vedrørende refusion af arbejdsgivere fra dag 1, ligesom der er aftalt fleksibilitet i reglerne om arbejdsdeling.


Refusion til arbejdsgivere:

For at afværge store økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne ved et eventuelt omfattende udbrud af covid-19 i Danmark er det foreslået, at der kan ydes sygedagpengerefusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt i arbejdsgiverperioden fra lønmodtagerens første sygefraværsdag vedrørende medarbejdere, der er uarbejdsdygtige som følge af egen sygdom på grund af covid-19. Under de nugældende regler ydes der først refusion efter 30 dages sygdom.

Endvidere foreslås det, at en arbejdsgiver kan opnå ret til refusion fra dag 1, når der er tale om, at medarbejderen ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19. Der skal således være tale om, at medarbejderen ikke kan arbejde fra hjemmet. Under de nugældende regler ydes kun refusion fra syge medarbejdere, hvorfor dette er udvidelse heraf.

Medarbejderen skal tage opfylde de almindelige beskæftigelseskrav, som indebærer, at lønmodtageren på første sygefraværsdag har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos den pågældende arbejdsgiver, og i denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer, jf. sygedagpengelovens § 30, stk. 2.

Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egen-periode på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler. Dvs. at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden på 30 dage, og en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom. I forhold til beviset for, at der er tale om sygdom som følge af covid-19 anfører lovforslaget, at:

"Et krav om udstedelse af dokumentation fra en læge/sundhedsmyndighederne vil kunne medføre en øget belastning af sundhedsmyndighederne. Endvidere vil der ikke ske konstatering af covid-19 af alle smittede, men alene være en formodning for, at en given person er smittet. Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om covid-19."

Ordningen er midlertidig og skal gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Arbejdsgiveren skal anvende det almindelige indberetningssystem Nemrefusion i forbindelse med anmodning om refusion for covid-19, så sagerne kan blive oprettet automatisk i kommunerne. Arbejdsgiveren skal ved anmodningen om refusion fra første dag angive "anden årsag" og med fritekst angive, at årsagen er covid-19. Lønmodtageren vil herefter modtage et underretningsbrev om arbejdsgiverens anmodning, hvoraf oplysningerne afgivet af arbejdsgiveren vil fremgå. Lønmodtageren har pligt til at give besked til kommunen, hvis lønmodtageren ikke er enig i de oplysninger, arbejdsgiveren har afgivet.


Fleksibilitet i arbejdsfordelingen:


Muligheden for arbejdsfordeling gør det muligt midlertidigt at nedsætte medarbejderes arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, f.eks. i perioder med manglende ordretilgang. Under en arbejdsfordeling vil det være muligt for medarbejderen at få supplerende dagpenge i perioder, hvor medarbejderen går hjemme pga. nedsat arbejdstid.

Regeringen har – som en konsekvens af covid-19 - besluttet at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigere kan tilpasse sig den aktuelle situation. Ordningen skal understøtte, at virksomhederne kan anvende ordningen til at undgå afskedigelser som følge af COVID-19.

Der er lagt op til en ændring af reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidig, så tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

Se nærmere vedr. arbejdsfordeling her: https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-afskedigelse/kollektiv-overenskomst-eller-aftale/
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
COVID-19: Er din betaling af social sikring påvirket af, at dine medarbejdere arbejder hjemmefra, f.eks. i sverige?
21/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
COVID-19: Lønkompensationsordningen forlænges
20/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
HR-jura: Hvad betyder den nye Brexit-aftale for din virksomhed?
20/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
Ansættelsesretten i 2021 – temaer og tendenser
18/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
Deltidssygemeldt medarbejder kunne sagligt opsiges og havde ikke krav på yderligere bonus
07/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
Forslag om skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse er nu vedtaget.
05/01/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted