Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Principiel dom om fit & proper-krav

Horten
30/01/2020
Principiel dom om fit & proper-krav
Horten logoHøjesteret har for første gang taget stilling til rækkevidden af de fit & proper-krav, der stilles til ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder. Dommen viser, at vurderingen af et ledelsesmedlems egnethed og hæderlighed ikke er begrænset til at angå adfærd i finansielle virksomheder, men derimod også omfatter adfærd i andre ikke-finansielle virksomheder.


Sagen angik prøvelse af Finanstilsynets afgørelse, hvor et bestyrelsesmedlem blev påbudt at nedlægge sine bestyrelseshverv i to finansielle virksomheder. Påbuddet var givet som en følge af, at bestyrelsesmedlemmet tidligere havde indtaget en bestyrelsespost i en ikke-finansiel virksomhed, der bl.a. havde modtaget to påtaler for at have brugt vildledende markedsføring, og som var taget under særligt tilsyn af Finanstilsynet.

Det var derfor Finanstilsynets opfattelse, at bestyrelsesmedlemmets adfærd i dette selskab gjorde, at vedkommende ikke var fit & proper til at indtage bestyrelseshverv i to andre finansielle virksomheder – uanset at virksomhederne var uden relation til hinanden. Denne vurdering gav byretten, landsretten og Højesteret Finanstilsynet medhold i.


Fit & proper-krav


Et ledelsesmedlem i en finansiel virksomhed skal til enhver tid opfylde særlige krav til egnethed og hæderlighed – de såkaldte fit & proper-krav.

Et ledelsesmedlem i en finansiel virksomhed må derfor ikke udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Fit & proper-kravene i lov om finansiel virksomhed er begrundet i hensynet til den samfundsmæssige interesse i at opbygge og bevare en stabil og veldrevet finansiel sektor.

Hvis et ledelsesmedlem ikke opfylder fit & proper-kravene, kan Finanstilsynet pålægge vedkommende at nedlægge ledelses- eller bestyrelseshvervet, hvilket var tilfældet i sagen for Højesteret.


Rækkevidden af kravet


Det principielle spørgsmål i sagen var, hvorvidt bestyrelsesmedlemmets adfærd i en ikke-finansiel virksomhed kan danne grundlag for et påbud om nedlæggelse af bestyrelseshverv i finansielle virksomheder, når den udviste adfærd ikke havde tilknytning til de finansielle virksomheder. Dette fandt Højesteret, at det kunne.

Ifølge Højesteret gav bestyrelsesmedlemmets adfærd i den ikke-finansielle virksomhed grund til at antage, at vedkommende heller ikke ville varetage sine bestyrelseshverv i de to finansielle virksomheder på forsvarlig vis.

Herudover fastslog Højesteret, at det ikke i alle tilfælde kan anses for en betingelse for et påbud, at den udviste adfærd ville medføre en ikke uvæsentlig risiko for, at virksomheden inden for to-tre år ikke ville kunne forsætte sin drift. Varigheden af påbuddet på fem år blev af Højesteret anset for at være proportionalt.

Læs Højesterets dom her
 
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Forslaget til investerings­screeningslov er fremsat i Folketinget
Forslaget til investerings­screeningslov er fremsat i Folketinget
17/03/2021
Finansiering og bankret
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
Betænkning om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer mv. i finansielle virksomheder
29/01/2021
Forsikring og erstatning, Selskabsret, Finansiering og bankret
Forslag til gennem­gribende ny investerings­screenings­lov sendt i høring
Forslag til gennem­gribende ny investerings­screenings­lov sendt i høring
11/12/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Stigende antal underretninger om hvidvask
Stigende antal underretninger om hvidvask
11/12/2020
Finansiering og bankret
Mangelfuld kreditvurdering fører endnu engang til ugyldige låneaftaler
Mangelfuld kreditvurdering fører endnu engang til ugyldige låneaftaler
25/11/2020
Finansiering og bankret
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
Aflivning af mink: Panthavers retsstilling ved ekspropriation
16/11/2020
Øvrige, Insolvens og rekonstruktion, Offentlig ret, Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted