Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ophængning af reklamedug på stillads kræver vejmyndighedens tilladelse

Ophængning af reklamedug på stillads kræver vejmyndighedens tilladelse
Bech Bruun logo
Vejdirektoratet har i en udtalelse af 30. oktober 2020 fastslået, at en stilladsreklame kræver tilladelse efter vejlovens § 80, stk.1. Vejdirektoratet udtalte, at i og med det kræver vejmyndighedens tilladelse at opstille et stillads på offentlig vej, så omfatter denne tilladelse alt, hvad der har med det pågældende stillads at gøre.

En kommune rettede i september henvendelse til Vejdirektoratet og spurgte, om ophængning af en reklamedug på et stillads krævede vejmyndighedens tilladelse efter vejlovens § 80, stk. 1, hvorefter det kræver tilladelse at opstille stilladset. Hvis dette blev besvaret bekræftende, ønskede kommunen derudover at vide, om kommunen kunne lægge vægt på æstetiske, arkitektoniske og byrumsmæssige hensyn, herunder meddele afslag eller stille vilkår baseret på disse hensyn.


Kommunens forespørgsel bundede i, at Teknik- og Miljøudvalget i kommunen havde besluttet at indføre en mere restriktiv praksis for stilladsreklamer på vejarealer. Den ønskede praksis var særligt begrundet i et ønske om at beskytte byrummet mod store reklameflader, ved at der ud fra en arkitektonisk, æstetisk og byrumsmæssig vurdering, blev stillet større krav til ansøgninger om stilladsreklamer.


Vejdirektoratets udtalelse

Vejdirektoratet udtalte, at fordi det krævede en tilladelse at opstille et stillads på en offentlig vej, så måtte denne tilladelse omfatte ”alle de enheder”, som stilladset måtte bestå af. Dette betød, at en reklamedug var omfattet af kravet om tilladelse, og vejmyndigheden kunne derfor stille saglige krav til dugen, herunder krav til fastgørelse og udseende.


Endvidere udtalte Vejdirektoratet, at selv om dugen ikke berører vejarealet, havde det ingen betydning. Stilladset måtte anses som en nødvendig forudsætning for, at dugen overhovedet kunne opfylde sin funktion som afdækning af stilladset og den bagvedliggende bygning.


Vejdirektoratet henviste i den forbindelse til de særlige bemærkninger til vejlovens § 1 for derigennem at understrege, hvilke saglige hensyn, som vejmyndigheden kan lægge vægt på. Af de særlige bemærkninger fremgår det, at vejmyndigheden udover at varetage trafikale og vejtekniske hensyn også skal være opmærksom på konsekvenser for bl.a.: ”landskabs- og bymæssige værdier.” Vejdirektoratet vurderede hertil, at æstetiske, arkitektoniske og byrumsmæssige hensyn var sådanne hensyn som lovgiver i bemærkningerne havde betegnet som ”landskabs- og bymæssige hensyn”.


Endeligt henviste Vejdirektoratet til deres afgørelse af 12. juli 2018 i en klagesag om opstilling af reklamestandere i Indre By i København. I denne afgørelse fandt Vejdirektoratet, at det var lovligt for vejmyndigheden (Københavns Kommune) at lægge vægt på interesser til udviklingen af byliv og bymiljø ved vurderingen af, om kommunen med hjemmel i vejlovens § 80, stk. 1, skulle meddele tilladelse. Der var her tale om, at vejmyndigheden havde vurderet, at reklamerestanderne ville skæmme det kunstneriske/æstetiske udtryk ved et torv med et godt byliv og bymiljø.


Bech-Bruuns kommentar

Det er en interessant udtalelse, der må forstås således, at det er Vejdirektoratets vurdering, at ophængning af reklamedug på et stillads kræver tilladelse i henhold til vejlovens § 80, stk. 1. Dette giver efter vores vurdering mening, hvis reklamedugen sættes op samtidig med stilladset og udgør en ’del’ af stilladset.


Det fremgår imidlertid ikke klart, om Vejdirektoratet dermed mener, at der skal søges fornyet tilladelse, hvis der på et allerede opsat stillads med tilladelse til at råde over vejarealet, efterfølgende skal opsættes en reklamedug. Vi synes umiddelbart, at det er svært at stille krav om, at der ansøges igen, bl.a. fordi det er tvivlsomt, om der med opsætning af reklamedugen sker en ændring i den råden over vejarealet, som der er givet tilladelse til. Det er selvfølgelig en anden situation, hvis ”den første” tilladelse til råden over vej indeholder vilkår om efterfølgende godkendelse af reklameophængninger. Så skal der søges igen, men er der ikke fastsat et sådant vilkår, er det efter vores opfattelse mere tvivlsomt, og der kan stilles krav om en ny ansøgning.


Det bliver derfor interessant, hvis spørgsmålet bliver prøvet ved domstolene.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ændring af nationale krav til overvågning af medicinsk udstyr efter markedsføring
Ændring af nationale krav til overvågning af medicinsk udstyr efter markedsføring
I går
Life Science & Health Care, E-handel og markedsføring
Første fængselsstraf for skjult abonnement
Første fængselsstraf for skjult abonnement
24/02/2021
E-handel og markedsføring, Kontraktret
Tidligere direktør idømt fængselsstraf for abonnementsfælde
Tidligere direktør idømt fængselsstraf for abonnementsfælde
23/02/2021
E-handel og markedsføring, Øvrige
Uberettiget brug af varemærker fører til varemærkekrænkelse, vildledning og ugyldige samtykker
Uberettiget brug af varemærker fører til varemærkekrænkelse, vildledning og ugyldige samtykker
08/02/2021
E-handel og markedsføring
EU-Kommissionen har foretaget screening af websites med fokus på ''green washing''
EU-Kommissionen har foretaget screening af websites med fokus på ''green washing''
08/02/2021
E-handel og markedsføring
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
21/01/2021
Konkurrenceret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted