Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?

NJORD Lawfirm
16/06/2021
Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?
NJORD Lawfirm logo
I en pressemeddelelse af 8. juni 2021 oplyser Skatteministeriet, at Skattelovrådet anmodes om at se nærmere på reglerne for kryptovaluta.

Der findes i dag ingen særskatteregler møntet på kryptovaluta, som det eksempelvis gør sig gældende for aktier og fast ejendom. Kryptovaluta såsom Bitcoins, Ethereum, Altcoin, Litecoin og Dogecoin behandles derfor skattemæssigt efter eksisterende lovgivning, nærmere bestemt statsskatteloven fra 1922.  


Statsskatteloven tager – ikke overraskende – ikke særskilt stilling til finansielle kryptoaktiver, og der tages derfor ikke højde for kryptoaktivernes særlige karakter.


Kryptoaktiver behandles i dag efter statsskattelovens regler om spekulationsbeskatning, hvilket indebærer en subjektiv vurdering af kryptoejerens hensigt med erhvervelsen på købstidspunktet.


Hertil kommer, at Skattestyrelsen i de fleste tilfælde har fået praksis for at opgøre handel med kryptovaluta efter et såkaldt FIFO-princip (first in first out), som ofte fører til helt urimelige resultater for skatteyderen.


Den nuværende lovgivning har resulteret i en uklar retsstilling på området, hvilket er problematisk, blandt andet fordi hovedparten af de personer, der har handlet med kryptovaluta i årene 2016 - 2019, er privatpersoner.

Problemer med fejlindberetninger
Der er efter gældende regler ikke en indberetningspligt for kryptovalutabørser eller andre lignende aktører på markedet, hvilket betyder, at den enkelte borger/virksomhed er pålagt selv at indberette handler med kryptovaluta. Af Skattemini-steriets pressemeddelelse fremgår, at ud af disse handler har 67 % ikke været korrekt oplyst til skattemyndighederne.

Dette er stærkt problematisk, da manglende eller fejlbehæftet indberetning kan medføre straf, hvilket i lyset af Skattestyrelsens øgede kontrol samt fokus på sagsbehand-lingen af skattestraffesager vil medføre en stigning af og forøget risiko for, at borgere idømmes straf – selvom de har gjort, hvad de har troet var rigtigt – grundet de utidssvarende og uklare regler.


Der er derfor behov for at undersøge, om en mere hensigtsmæssig retsstilling vil kunne opnås gennem særlovgivning, hvilket der tages spæde skridt imod i Skatteministeriets pressemeddelelse.

Skattelovrådet har deadline for afrapportering til skatteministeren medio 2023, så der er stadig lang vej til et mere gennemsigtigt regelsæt.


Hvilken betydning han Skatteministeriets pressemeddelelse for dig?
Udsigten til nye regler på kryptovalutaområdet er fortsat lang, og man må derfor også fremadrettet indrette sig efter de gældende regler.

Har du, eller påtænker du at erhverve kryptovaluta, og er du i tvivl om, hvad det kan have af skattemæssige konsekvenser for dig, og/eller hvordan du indberetter korrekt?

Så er du velkommen til at kontakte advokat og partner i NJORD Skat&Moms Niels Gade-Jacobsen, der siden 2013 har rådgivet om beskatning af bitcoins og anden kryptovaluta, og som er en af Danmarks førende advokater inden for området.

Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
NJORD Lawfirm logo
København
Pilestræde 58
1112 København K
33 12 45 22
33 93 60 23
copenhagen@njordlaw.com
Aarhus
Åboulevarden 17
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
Vil du vide, hvad der er status på Panama Papers sagskomplekset?
15/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
Motorstyrelsen varsler kontrolaktion
14/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
Hvad betyder det, at modparten tager bekræftende til genmæle i en retssag?
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret, Retssager og voldgift
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
Ny dom afviser anvendelse af "15 %-reglen
09/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
Husk de nye moms fjernssalgsregler (E-handelspakken) er tårdt i kraft
06/07/2021
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted