Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?

NJORD Law Firm
16/06/2021
Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?
NJORD Law Firm logo
I en pressemeddelelse af 8. juni 2021 oplyser Skatteministeriet, at Skattelovrådet anmodes om at se nærmere på reglerne for kryptovaluta.

Der findes i dag ingen særskatteregler møntet på kryptovaluta, som det eksempelvis gør sig gældende for aktier og fast ejendom. Kryptovaluta såsom Bitcoins, Ethereum, Altcoin, Litecoin og Dogecoin behandles derfor skattemæssigt efter eksisterende lovgivning, nærmere bestemt statsskatteloven fra 1922.  


Statsskatteloven tager – ikke overraskende – ikke særskilt stilling til finansielle kryptoaktiver, og der tages derfor ikke højde for kryptoaktivernes særlige karakter.


Kryptoaktiver behandles i dag efter statsskattelovens regler om spekulationsbeskatning, hvilket indebærer en subjektiv vurdering af kryptoejerens hensigt med erhvervelsen på købstidspunktet.


Hertil kommer, at Skattestyrelsen i de fleste tilfælde har fået praksis for at opgøre handel med kryptovaluta efter et såkaldt FIFO-princip (first in first out), som ofte fører til helt urimelige resultater for skatteyderen.


Den nuværende lovgivning har resulteret i en uklar retsstilling på området, hvilket er problematisk, blandt andet fordi hovedparten af de personer, der har handlet med kryptovaluta i årene 2016 - 2019, er privatpersoner.

Problemer med fejlindberetninger
Der er efter gældende regler ikke en indberetningspligt for kryptovalutabørser eller andre lignende aktører på markedet, hvilket betyder, at den enkelte borger/virksomhed er pålagt selv at indberette handler med kryptovaluta. Af Skattemini-steriets pressemeddelelse fremgår, at ud af disse handler har 67 % ikke været korrekt oplyst til skattemyndighederne.

Dette er stærkt problematisk, da manglende eller fejlbehæftet indberetning kan medføre straf, hvilket i lyset af Skattestyrelsens øgede kontrol samt fokus på sagsbehand-lingen af skattestraffesager vil medføre en stigning af og forøget risiko for, at borgere idømmes straf – selvom de har gjort, hvad de har troet var rigtigt – grundet de utidssvarende og uklare regler.


Der er derfor behov for at undersøge, om en mere hensigtsmæssig retsstilling vil kunne opnås gennem særlovgivning, hvilket der tages spæde skridt imod i Skatteministeriets pressemeddelelse.

Skattelovrådet har deadline for afrapportering til skatteministeren medio 2023, så der er stadig lang vej til et mere gennemsigtigt regelsæt.


Hvilken betydning han Skatteministeriets pressemeddelelse for dig?
Udsigten til nye regler på kryptovalutaområdet er fortsat lang, og man må derfor også fremadrettet indrette sig efter de gældende regler.

Har du, eller påtænker du at erhverve kryptovaluta, og er du i tvivl om, hvad det kan have af skattemæssige konsekvenser for dig, og/eller hvordan du indberetter korrekt?

Så er du velkommen til at kontakte advokat og partner i NJORD Skat&Moms Niels Gade-Jacobsen, der siden 2013 har rådgivet om beskatning af bitcoins og anden kryptovaluta, og som er en af Danmarks førende advokater inden for området.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
19/04/2024
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
30/04/2024
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse: særlige omstændigheder
Genoptagelse: særlige omstændigheder
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted