Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Ny praksis vedrørende overdragelse af misligholdte fordringer

Kromann Reumert
22/01/2020
579
Ny praksis vedrørende overdragelse af misligholdte fordringer
Kromann Reumert logo
Finanstilsynet har i en vejledende udtalelse af 7. januar 2020 ændret sin praksis for finansielle virksomheders videregivelse af fortrolige kundeoplysninger i forbindelse med overdragelse af misligholdte fordringer. Ændringen sker efter dialog med den finansielle sektor og er til gavn for både finansielle virksomheder og potentielle købere af misligholdte fordringer.


Finanstilsynets praksisændring


En finansiel virksomhed må ikke uberettiget videregive fortrolige oplysninger, jf. § 117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed. Som udgangspunkt er enhver oplysning om en kunde fortrolig. Finanstilsynets hidtidige praksis for, hvornår videregivelse af fortrolige oplysninger var berettiget, var restriktiv og gjorde det i praksis ofte ikke muligt at overdrage porteføljer af misligholdte fordringer, så længe overdragelsen ikke skete som led i overdragelse af en forretningsafdeling, en forretningsaktivitet eller en filial.

Finanstilsynets ændring af praksis betyder, at kunder, der misligholder deres lån, ikke længere har samme krav på fortrolighed som kunder, der afvikler deres lån planmæssigt. En sælger af en misligholdt fordring vil nu - efter en konkret vurdering - være berettiget til at videregive almindelige kundeoplysninger såsom navn, adresse og fødselsdato samt oplysninger om fordringen såsom hovedstol, tidspunkt for optagelse, vilkår, kontoudtog, rentetilskrivninger samt oplysninger om realiseret pant. Videregivelse må kun ske i det omfang, det er relevant og nødvendigt for erhververens inddrivelse af den misligholdte fordring. Videregivelse af oplysninger, der efter en konkret vurdering ikke er relevante og nødvendige, såsom en kreditvurdering af kunden, vil fortsat ikke være berettiget.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at en fordring er misligholdt, når den forgæves er forsøgt inddrevet efter dansk rets almindelige regler, dvs. ved brug af rykkerskrivelser og fogedretten. Vi forstår, at Finanstilsynets beskrivelse af en misligholdt fordring skal læses bogstaveligt, og derfor vil praksisændringen potentielt set have begrænset praktisk betydning, da det typisk kun er mindre fordringer og inkassokrav, der søges inddrevet ved fogedretten, og ikke eksempelvis større erhvervskreditter. Fordringer, hvor debitor går konkurs, vil f.eks. ofte blive afskrevet uden at have været søgt inddrevet ved fogedretten. Vi forstår dog samtidig på dialog med Finanstilsynet, at de med den vejledende udtalelse ikke nødvendigvis har afskåret sig fra - efter en konkret vurdering - også at kunne nå frem til at en finansiel virksomhed vil kunne have en berettiget interesse i at overdrage misligholdte fordringer, der ikke har været søgt inddrevet ved fogedretten (og hvor karakteren af fordringen indebærer, at disse ikke kutymemæssigt tages i fogedretten). En fordring er ikke misligholdt, hvis der er en aktiv betalingsaftale, eller der er indgået en afdragsordning.

Vi vurderer, at praksisændringen kan udstrækkes til også at gælde forbrugslånsvirksomheders videregivelse af fortrolige oplysninger efter § 12 i lov om forbrugslånsvirksomheder, selvom det ikke fremgår eksplicit af Finanstilsynets vejledende udtalelse.


Nye muligheder for danske finansielle virksomheder


Finanstilsynets praksisændring har til formål at forbedre vilkårene for danske finansielle virksomheder ved at sikre mere ensartede vilkår i forhold til filialer af udenlandske finansielle virksomheder, der ikke er underlagt reglerne om fortrolighed i § 117 i lov om finansiel virksomhed.

Ændringen kan således få betydning for danske banker med porteføljer af misligholdte fordringer, som allerede er afskrevet. Fremadrettet vil de ikke længere - nødvendigvis - skulle afholde omkostninger for at undgå, at der indtræder forældelse, ligesom at de får mulighed for at opnå en indtægter ved salg af porteføljer af misligholdte fordringer. Kravet om, at den misligholdte fordring skal have været søgt inddraget ved fogedretten, begrænser dog den praktiske betydning af den vejledende udtalelse.

Ændringen kan desuden være positiv for inkassovirksomheder, kreditservicevirksomheder og andre med speciale i at overtage og håndtere misligholdte lån, der nu kan få bedre adgang til at købe porteføljer af misligholdte fordringer, som efterfølgende kan inddrives. Som hidtil vil reglerne om fortrolighed omfatte modtagere af fortrolige oplysninger, jf. § 117, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed.

Læs Finanstilsynets vejledende udtalelse af 7. januar 2020

  
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
LIBOR udfases ved udgangen af 2021: Hvordan forbereder du din virksomhed?
LIBOR udfases ved udgangen af 2021: Hvordan forbereder du din virksomhed?
21/10/2020
Finansiering og bankret
Ny digital EU-identitet skal sikre legitimering af bankkunder
Ny digital EU-identitet skal sikre legitimering af bankkunder
01/10/2020
Finansiering og bankret
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
Ny bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler er sendt i høring
08/09/2020
Selskabsret, Finansiering og bankret
Nye outsourcingregler for finansielle virksomheder
Nye outsourcingregler for finansielle virksomheder
04/09/2020
Finansiering og bankret
Lofter over omkostninger og ÅOP og markedsførings­begrænsninger på forbrugslån
Lofter over omkostninger og ÅOP og markedsførings­begrænsninger på forbrugslån
26/06/2020
Finansiering og bankret
Forbrugerombudsmanden vurderer 66 låneaftaler urimelige og ugyldige
Forbrugerombudsmanden vurderer 66 låneaftaler urimelige og ugyldige
24/06/2020
Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted