Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny lov om betalingskonti

Kromann Reumert
03/05/2016
Ny lov om betalingskonti

Den 19. april 2016 vedtog Folketinget en ny lov om betalingskonti. Formålet er at sikre, at alle forbrugere får adgang til en basal betalingskonto, som er tilknyttet de bankydelser, der er nødvendige i dagens samfund, samt at sikre øget gennemsigtighed og åbenhed omkring gebyrer tilknyttet en basal betalingskonto.


Den ny lov om betalingskonti (lov nr. 375 af 27. april 2016) træder i kraft den 1. juli 2016. Ikrafttrædelsesdato for reglerne om gebyroplysningsdokument og gebyropgørelse fastsættes dog særskilt af Erhvervs- og vækstministeren.

Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til betalingskonti med basale funktioner (PAD-direktivet) i dansk ret.

Formål og anvendelsesområde


Formålet med loven er at sikre, at alle forbrugere får adgang til en basal betalingskonto, som er tilknyttet de bankydelser, der er nødvendige i dagens samfund, samt at sikre øget gennemsigtighed og åbenhed omkring gebyrer tilknyttet en basal betalingskonto.

Loven supplerer kravet om adgang til en basal indlånskonto i henhold til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 15, da en basal betalingskonto indeholder flere funktioner, herunder adgang til at få tilknyttet betalingskort og adgang til netbank.

Loven indeholder blandt andet regler om:

 • Sammenligning af gebyrer, herunder gennem udlevering af gebyroplysningsdokument og gebyropgørelse (lovens kapitel 2).

 • Flytning af betalingskonti og betalingsordrer til et andet EU-land eller et land som EU har indgået aftale med på det finansielle område (lovens kapitel 3).

 • Forbrugeres adgang til en betalingskonto med basale funktioner (lovens kapitel 4).


Loven finder anvendelse på betalingstjenesteudbydere, som tilbyder betalingskonti, hvorpå en forbruger kan indsætte midler, hæve kontanter samt udføre og modtage betalingstransaktioner, herunder kredittransaktioner, til og fra tredjemand. Reglerne om basal betalingskonto i lovens kapitel 4 finder dog alene anvendelse på pengeinstitutter og filialer af udenlandske pengeinstitutter.Hvad er en basal betalingskonto?


En basal betalingskonto er en konto oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner, og som har følgende tilknyttede tjenesteydelser, som forbrugeren kan gøre brug af:

 • Mulighed for at indsætte kontanter på betalingskontoen.

 • Mulighed for at hæve kontanter fra betalingskontoen i et EU/EØS-land ved henvendelse i pengeinstituttet eller i pengeautomater.

 • Mulighed for i et EU/EØS-land at foretage direkte debiteringer, betalingstransaktioner med et betalingskort og kredittransaktioner.Hvem har ret til en basal betalingskonto?


Loven giver forbrugere ret til at åbne én basal betalingskonto hos et pengeinstitut. Forbrugerbegrebet omfatter forbrugere med lovligt ophold i et EU/EØS-land, og forbrugere, som ikke har fået opholdstilladelse, men som ikke kan udsendes af retlige eller faktiske grunde, hvilket f.eks. kan omfatte asylansøgere.
Hvornår skal en basal betalingskonto stilles til rådighed?
Pengeinstituttet skal hurtigst muligt og senest inden 10 dage efter ansøgning åbne en basal betalingskonto eller give afslag herpå.

Et pengeinstitut kan afslå åbning af en konto, hvis:

 • åbning af kontoen vil føre til en overtrædelse af hvidvaskloven,

 • forbrugeren ikke kan påvise en reel interesse i at åbne kontoen,

 • forbrugeren allerede har adgang til en basal betalingskonto i Danmark, medmindre forbrugeren erklærer, at denne har fået meddelelse om, at denne betalingskonto vil blive lukket,

 • forbrugeren har udøvet strafbare handlinger mod pengeinstituttet og pengeinstituttet derfor vil forhindre forbrugeren i at misbruge sin ret til at have adgang til en basal betalingskonto, eller

 • forbrugeren har optrådt anstødeligt eller til gene for bankens øvrige kunder eller ansatte.


Et pengeinstitut kan ikke afslå åbning af en konto, alene fordi det vurderes, at åbning af betalingskontoen er forretningsmæssigt ufordelagtigt for pengeinstituttet.


Gebyroplysningsdokument og gebyropgørelse


Formålet om øget gennemsigtighed og åbenhed sikres ved nye krav om udleveringen af gebyroplysningsdokument i forbindelse med tilbud og udlevering af årlig gebyroversigt.

En betalingstjenesteudbyder skal senest samtidig med indgåelse af aftale om en betalingskonto udlevere et gebyroplysningsdokument til forbrugeren. Gebyroplysningsdokumentet skal indeholde samtlige relevante tjenesteydelser efter nærmere regler fastsat af Erhvervs- og vækstministeren.

Hvis betalingskontoen tilbydes som en del af en samlet pakke, skal betalingstjenesteudbyderen oplyse forbrugeren om, hvorvidt betalingskontoen kan købes separat.

Herudover skal en betalingstjenesteudbyder mindst en gang årligt gratis udlevere en gebyropgørelse over alle påløbne gebyrer, herunder overtræksrentesats og samlede betalte overtræksrentebeløb samt indlånsrentesats og samlede påløbne indlånsrentebeløb.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted