Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny forsynings­pligt­udbyder skal udpeges

Kromann Reumert
16/08/2016
Ny forsynings­pligt­udbyder skal udpeges
TDC's forsyningspligt til at levere basale teleydelser over hele landet udløber i slutningen af 2016, og der skal derfor udpeges en ny forsyningspligtudbyder med ikrafttræden den 1. januar 2017. Dette vil ske ud fra reglerne i en ny forsyningspligtbekendtgørelse.

NY FORSYNINGSPLIGTBEKENDTGØRELSE ÆNDRER OMFANGET AF FORSYNINGSPLIGTYDELSER
En ny forsyningspligtbekendtgørelse er trådt i kraft den 1. juli 2016. Denne bekendtgørelse klarlægger omfanget af den fremtidige forsyningspligt sammen med materiale om interessetilkendegivelse med oplæg til vilkår (pakke 1 og 2).

DE NUVÆRENDE FORSYNINGSPLIGTYDELSER
De forsyningspligtydelser, der varetages af TDC i dag, er opdelt i følgende fire pakker

  1. Basale taletelefonitjenester, ISDN-tjenester m.v. samt en specifik bredbåndsforbindelse til nærmere afgrænsede handicapgrupper

  2. Faste kredsløb eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner

  3. En nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede handicapgrupper, landsdækkende nummeroplysningstjeneste (118-tjenesten) og en udtømmende nummerfortegnelse

  4. Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i farvandene omkring Danmark og Grønland.


En række af disse tjenester er enten ikke længere en del af forsyningspligten eller under reel udfasning. Eksempelvis er forsyningspligten på den radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjeneste ophævet i Danmark pr. 1. december 2015.

DE NYE FORSYNINGSPLIGTYDELSER
I lyset heraf er omfanget af forsyningspligten pr. 1. januar 2017 blevet ændret og den nye forsyningspligtbekendtgørelse opdeler ydelserne i følgende to pakker:

  1. Tilslutning til et offentligt elektronisk kommunikationsnet, basale taletelefonitjenester og teksttelefontjenesten

  2. En landsdækkende nummeroplysningstjeneste og en udtømmende nummerfortegnelse og adgang til nummeroplysningstjenesten til reduceret pris til nærmere afgrænsede handicapgrupper.


Fremadrettet ophæves forsyningspligten altså for kommunikation via telefax, på den PC-baserede teksttelefontjeneste, på en bredbåndsforbindelse til en gruppe af handicappede, på ISDN og på faste kredsløb. Ligeledes er radiobaseret maritim nød og sikkerhedstjenester i Grønland udgået, om end den nærmere fastlæggelse heraf endnu ikke besluttet.

ÆNDREDE OG SKÆRPEDE REGLER OM KVALITETSKRAV BETRAGTES SOM UNØDVENDIGE
Den nye forsyningsbekendtgørelse vil fortsat medføre, at Energistyrelsen kan fastsætte vilkår om krav til kvaliteten af de udbudte forsyningspligtydelser. Fremadrettet skal oplæg til vilkår dog udarbejdes af Energistyrelsen, som herefter fastsætter disse endeligt på baggrund af forhandling med den aktuelle forsyningspligtudbyder. Som noget nyt er disse kvalitetskrav blevet skærpet, idet en grov eller gentagende overtrædelse heraf kan sanktioneres med bøde.

Reglerne om kvalitetskrav i relation til basal taletelefoni og netadgang er af høringsparterne i branchen bl.a. kritiseret for at være unødvendige, omkostningskrævende og udgøre overimplementering af EU-reglerne. Kritikken fra høringsparterne er dog ikke blevet iagttaget og vurderingen af, om det reelt vil indebære en byrde for den kommende nye forsyningspligtudbyder for basal telefoni og netadgang vil vise sig i den kommende periode, hvor udbydere skal tilkendegive deres interesse i en interessetilkendegivelse- og/eller udbudsrunde.

Se den nye forsyningspligtbekendtgørelse.Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted