Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny EU-dom: Medarbejdere, som udviser støtte til forskelsbehandlede jobansøgere, er også beskyttet mod forskelsbehandling

Bird & Bird
01/08/2019
Ny EU-dom: Medarbejdere, som udviser støtte til forskelsbehandlede jobansøgere, er også beskyttet mod forskelsbehandling
Bird & Bird logo
EU-Domstolen har udtalt, at medarbejdere som har kendskab til, at kollegaer eller jobansøgere forskelsbehandles, og i den forbindelse støtter disse, også er beskyttet mod forskelsbehandling efter reglerne om viktimisering1.


Sagens omstændigheder


Den 20. juni 2019 afsagde EU-domstolen dom i en sag, hvor en belgisk jobansøger, A, var blevet afvist på grund af graviditet.

I forbindelse med ansættelsessamtalen oplyste A til intervieweren, B, at hun var gravid i 3. måned. B, som var ansat i den pågældende virksomhed, V, fandt A egnet til stillingen, hvilket hun oplyste til V. B oplyste tillige V, at A var gravid i 3. måned. V afviste imidlertid at ville ansætte A, idet hun var gravid. B oplyste i den forbindelse V om, at en afvisning af A på dette grundlag ville være i strid med ligebehandlingsloven. B gav herefter A afslag på ansøgningen og oplyste samtidig, at dette var begrundet i hendes graviditet.

A rejste efterfølgende et krav mod V for forskelsbehandling på grund af køn. B blev efterfølgende kritiseret af V for at være skyld i det rejste krav, og seks måneder efter, blev B ligeledes opsagt. Opsigelsen af B var ifølge V ikke begrundet i hendes adfærd i forbindelse med afvisningen af A, men derimod begrundet i manglende performance. Uanset dette rejste B herefter et krav mod V for forskelsbehandling på grund af køn efter reglerne om viktimisering, idet B mente at opsigelsen af hende var begrundet i hendes støtte til A.


EU-domstolens bemærkninger


EU-domstolen udtalte i forbindelse med domsafsigelsen, at reglerne om viktimisering ikke alene er begrænset til officielle vidner i en sag mod virksomheden, men tillige "bør udstrække sig til de personer, som forsvarer eller støtter personer, som har indgivet en klage over forskelsbehandling på grund af køn".

Det er således EU-domstolens opfattelse, at reglerne om viktimisering også udstrækkes til at omfatte de dispositioner, som arbejdsgiveren måtte træffe som reaktion på et søgsmål om ligebehandling. Udstrækkes reglerne om viktimisering ikke til at gælde bredt, ville det muligvis medføre, at netop de arbejdstagere, som har de bedste forudsætninger for at støtte en person, som har indgivet en klage over forskelsbehandling på grund af køn, ellers kunne blive afskrækket fra at ville støtte denne person af frygt for eksempelvis at blive afskediget efterfølgende.

En sådan frygt vil være skadende for gennemførelsen af formålet med ligebehandlingsloven.

EU-domstolen kom herefter frem til, at afskedigelsen af B var i strid med ligebehandlingsloven.


Bird & Birds kommentarer


Reglerne om viktimisering udstrækkes med dommen til også at gælde for medarbejdere, som forsvarer eller støtter personer, som har indgivet en klage over forskelsbehandling på grund af køn. Det medfører grundlæggende, at arbejdsgivere skal være påpasselige med at afskedige medarbejdere, som har udvist støtte i forbindelse med en forskelsbehandlingssag.

Det er derfor væsentligt, at en afskedigelse kan begrundes i medarbejderens eller virksomhedens forhold, som ikke relateret den dennes evt. støtte af en person beskyttet af reglerne i diskriminationslovgivningen, og at der kan føres dokumentation herfor.

1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, artikel 24.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
03/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
07/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Mor er den bedste i verden
Mor er den bedste i verden
06/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted