Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ny afgørelse fra Sø- og Handelsretten fremhæver vigtigheden af, at agent- og forhandleraftaler indgås skriftligt

TVC Advokatfirma
20/11/2017
Ny afgørelse fra Sø- og Handelsretten fremhæver vigtigheden af, at agent- og forhandleraftaler indgås skriftligt

En ny sag fra modebranchen belyser vigtigheden af at have et klart og dokumentérbart aftalegrundlag, når man indgår en agentaftale. Afgørelsen, der er afsagt af Sø- og Handelsretten i august 2017, tydeliggør, at det kan være yderst vanskeligt at løfte bevisbyrden for mundtligt indgåede agent- og forhandleraftaler.


Afgørelsen, der er fra august 2017, tydeliggør, at det kan være yderst vanskeligt at løfte bevisbyrden for mundtligt indgåede agent- og forhandleraftaler.

Den konkrete sag vedrører, hvorvidt en dansk agent havde indgået en bindende agentaftale med en tysk tekstilvirksomhed, og om agenten derfor kunne sagsøge sin agenturgiver her i landet.


Sagen kort


Det fremgår af sagen, at agenten og agenturgiveren ved flere lejligheder – både mundtligt og skriftligt – havde drøftet mulighederne for en eventuel agentaftale. Det var således ikke af parterne bestridt, at en agentaftale havde været på dagsordenen.

Forhandlingerne var imidlertid aldrig resulteret i en konkret, skriftlig aftale, og da der efterfølgende opstod uenighed om de vilkår, der skulle lægges til grund herfor, blev sagen forelagt Sø- og Handelsretten. Her skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til, hvorvidt der ved tidligere møder var indgået en mundtlig agentaftale. Kun hvis dette var tilfældet, var der værneting for sagen i Danmark.

Sø- og Handelsretten fandt det dog ikke godtgjort, at der var indgået en endelig og bindende agentaftale mellem parterne. Resultatet blev følgeligt, at der ikke var værneting i Danmark, hvorfor sagen blev afvist.

Dette resultat kom Sø- og Handelsretten frem til, selvom agenten kunne påvise, at man havde iværksat mindre opgaver for agenturgiveren, herunder bl.a. i form af en udsendt e-mailkampagne.


Hvad illustrerer sagen?


Parterne i sagen var enige om, at sagen kunne anlægges i Danmark, såfremt retten vurderede, at der var indgået en kontrakt mellem parterne. Agenten havde gjort gældende, at han ikke havde fået et opsigelsesvarsel, hvorfor der ville have været opfyldelsesværneting i Danmark, hvor agenten boede. Retten vurderede imidlertid, at agenten ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at der var indgået en bindende kontrakt.

Som udgangspunkt står det parterne frit for, hvordan man vil udforme en agent- eller forhandleraftale. Der er ikke formkrav, der siger, at en kontrakt skal være skriftlig for at være gyldig, dog med undtagelse af agenters eventuelle konkurrenceklausuler.

Af handelsagentloven fremgår det, at både agenturgiver og agent har krav på en skriftlig agentaftale, hvis en part meddeler ønske herom. Afviser en part at efterkomme kravet om skriftlighed kan det efter omstændighederne udgøre en misligholdelse. Alternativt kan man med fordel redegøre for, hvilke rettigheder og pligter man selv anser for gældende og på den måde aftvinge en reaktion. Manglende reaktion vil efter omstændighederne kunne binde den anden part stiltiende.

Ovenstående betyder imidlertid ikke, at det er uden betydning, om en agent- eller forhandleraftale er formuleret skriftligt eller ej. Såfremt f.eks. en agentaftale bestrides af agenturgiveren, påhviler det nemlig agenten at løfte bevisbyrden for, at der rent faktisk er indgået en bindende aftale.

Sagen mellem agenten og agenturgiveren står i denne forbindelse som bevis for, at det kan være en vanskelig opgave at løfte denne bevisbyrde. Sø- og Handelsretten lagde i sagen netop vægt på, at det ikke ud fra parternes modstridende forklaringer var muligt at identificere en bindende mundtlig aftale. Dette resultat kom Sø- og Handelsretten frem til, selvom agenten som nævnt kunne påvise, at man havde iværksat mindre opgaver for APART, herunder bl.a. i form af en udsendt e-mailkampagne.

Selve salgsarbejdet med opsøgende salg var ikke igangsat, og havde samarbejdet fungeret i længere tid uden kontrakt, havde resultatet formentlig været, at der var indgået en bindende aftale, i hvilket tilfælde, der ville have været værneting i Danmark.


TVC Advokatfirma anbefaler


TVC Advokatfirma anbefaler altid, at man har et dokumentérbart aftalegrundlag, når man indgår en agent- eller forhandleraftale.

Ved en skriftlig aftale sikres det, at parterne har et godt overblik over aftalens rettigheder og pligter, herunder både hvad der gælder under samarbejdet og i forbindelse med et samarbejdsophør. Udover at kontrakten indeholder en forventningsafstemning mellem parterne, bør den også anvendes som et pædagogisk redskab med henblik på en løbende udvikling af parternes samarbejde og salgsbestræbelser.

Læs mere om fokusområdet vedrørende agent- og forhandlerforhold.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
4 år med GDPR
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
4 år med GDPR
Hvordan ligger landet 4 år efter ikrafttrædelsen af Databeskyttelsesforordningen?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
03/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
07/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Mor er den bedste i verden
Mor er den bedste i verden
06/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted