Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Man bliver ikke konditions­mæssig af at frafalde et forbehold

Kromann Reumert
01/06/2016
Man bliver ikke konditions­mæssig af at frafalde et forbehold
Zøllner A/S fik medhold i en klage over, at Hundested Havn I/S og Halsnæs Kommune accepterede et tilbud som indeholdt forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Det gjorde i sagen ingen forskel, at vinderen af udbuddet, CH Jensen A/S, efterfølgende havde frafaldet forbeholdene.

LIGEBEHANDLINGSPRINCIPPET OG FRAFALD AF FORBEHOLD
Afgørelsen vedrørte Hundested Havn I/S og Halsnæs Kommunes begrænsede licitation efter Tilbudsloven om renovering af en havnemole, der var blevet beskadiget ved en storm. Tildelingskriteriet var laveste pris. Licitationsbetingelserne blev sendt til fem entreprenører, og tre af dem afgav tilbud. CH Jensen A/S havde tilbudt den laveste pris.

I sit tilbud havde CH Jensen indsat tre forbehold, som drejede sig om tidsplanen, risikoovervæltning og afregningsmetode. Altså tid, risiko og betalingen. Der er derfor intet overraskende i, at de alle tre blev anset for forbehold over for grundlæggende elementer.

Ud af sagens omstændigheder kunne det tyde på, at CH Jensen frafaldt disse forbehold efter tilbudsfristens udløb. Alligevel gav Klagenævnet Zøllner medhold i, at Hundested Havn og Halsnæs Kommune havde overtrådt ligebehandlingsprincippet ved at tildele CH Jensen kontrakten, da de angivne forbehold udgjorde forbehold over for grundlæggende elementer i tilbudsbetingelserne. Klagenævnet udtalte, at bedømmelsen af, om CH Jensen i sit tilbud havde taget forbehold, og hvilken betydning et eller flere forbehold havde, måtte ske på grundlag af licitationsbetingelserne og det afgivne tilbud. Det var derfor uden betydning, om et forbehold var fastholdt eller frafaldet i forbindelse med kontraktindgåelsen.

På den baggrund annullerede Klagenævnet tildelingsbeslutningen.

ORDREGIVERE SKAL PASSE PÅ – OG DET SKAL TILBUDSGIVERE OGSÅ!
Selv om det kan være fristenede for ordregivere at få tilbudsgivere til af frafalde forbehold – som måske endda har sneget sig med ved en fejl, hvis man eksempelvis ser på alle de sager, hvor tilbudsgiverne har vedlagt deres standardbetingelser – skal ordregivere huske, at de ikke, i hvert fald ikke ved forbehold for grundlæggende elementer eller mindstekrav, må acceptere tilbud, der ikke lever op til udbudsbetingelserne ved tilbudsfristens udløb. Uanset at tilbudsgiver senere frafalder eventuelle forbehold i forbindelse med kontraktforhandlingerne.

Omvendt kan der sagtens være en god begrundelse for, at et forbehold er nødvendigt. Det er ikke altid, at udbudsmaterialet passer til en leverandørs forretningsbetingelser eller strategi, og det kan også være, at udbudsmaterialet overser – eller overbeskytter – elementer i projektet eller kontrakten. Det er dog en risikabel vej at gå, og det giver en langt bedre og afklaret stilling, hvis leverandøren under tilbudsudarbejdelsen stiller afklarende spørgsmål og ad den vej sikrer de præciseringer af materialet, der kunne føre til et fristende forbehold. Alle ordregivere bør, må og skal behandle sådanne afklarende spørgsmål grundigt – ikke kun for bare at svare, men fordi et spørgsmål vel oftest er stillet ud fra et behov for afklaring.

Læs kendelsen Zøllner A/S mod Hundested Havn og Halsnæs Kommune


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
18/06/2024
Udbud
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
21/06/2024
Udbud
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
01/07/2024
Udbud
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
28/06/2024
Udbud
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
03/07/2024
Udbud
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
05/07/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted