Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

LIBOR udfases ved udgangen af 2021: Hvordan forbereder du din virksomhed?

Bech Bruun
21/10/2020
LIBOR udfases ved udgangen af 2021: Hvordan forbereder du din virksomhed?
Bech Bruun logo
Beregning og offentliggørelsen af LIBOR forventes at ophøre ved udgangen af 2021. Virksomheder, der har optaget lån eller indgået kontrakter med LIBOR som referencerente, bør i tide undersøge, om der er behov for handling for at erstatte LIBOR med en anden referencerente.

LIBOR har siden 1980'erne i stor udstrækning været brugt som referencerente for lån, obligationsudstedelser, leasing, derivater og andre finansielle produkter.


LIBOR står for "London Interbank Offered Rate" og er en referencerente, der traditionelt har været udtryk for den rente, som en bank i London tilbyder ved usikret udlån af penge til en anden bank i London. LIBOR administreres af ICE Benchmark Administration på baggrund af kvoteringer fra en række panelbanker. LIBOR er den typisk anvendte referencerente for lån i britiske pund (GBP), men LIBOR er også tilgængelig for amerikanske dollars (USD), Euro (EUR), schweiziske franc (CHF) og japanske yen (JPY) og fastsættes med syv forskellige løbetider for hver valuta.


Siden finanskrisen har banker ikke i samme udstrækning som før lånt penge ud til andre banker. Det inaktive marked for interbanklån har medført, at kvoteringerne fra panelbankerne – og dermed også LIBOR – bliver fastsat på skønsmæssigt grundlag. Det har svækket robustheden og tilliden til LIBOR (og de andre IBORs). Den skønsmæssige fastsættelse er vurderet at være uholdbar på sigt, og blandt andet derfor har Financial Conduct Authority (FCA) offentliggjort, at panelbankerne ikke længere vil blive bedt om at stille kvoteringer til rådighed for fastsættesen af LIBOR efter udgangen af 2021.


Afløsningsreferencerenter

Der arbejdes i øjeblikket med alternative referencerenter for hver af de valutaer, hvor LIBOR offentliggøres.


"Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates" anbefaler SONIA som afløsningsferencerente for britiske pund (GBP). SONIA administreres af Bank of England og står for "Sterling Overnight Indexed Average".


I modsætning til LIBOR er SONIA baseret på faktiske transaktioner og er udtryk for den gennemsnitlige rente, som banker betaler for dag-til-dag ("overnight") lån i britiske pund (GBP) fra andre finansielle institutioner og institutionelle investorer. Modsat LIBOR, som fastsættes forud for en bestemt period (fx tre måneder), er SONIA en dag-til-dag ("overnight") rente, der fastsættes på daglig basis i renteperioden og beregnes endeligt ved renteperiodens udløb – det vil sige på bagkant.


Forskellene på LIBOR og SONIA vil naturligvis have indflydelse på, hvordan renten beregnes. Forskellene kan også have en betydning for de it-systemer og beregningsmodeller, der anvendes til renteberegning.


For så vidt angår LIBOR-renten for Euro (EUR) forventes den anbefalede afløsningsreference at blive €STR. €STR, der står for "Euro Short-Term Rate", blev introduceret den 2. oktober 2019.


SOFR, der står for "Secured Overnight Financing Rate", bliver den anbefalede afløsningsreference for amerikanske dollars (USD).


CIBOR

Der er indtil videre ikke offentliggjort oplysninger om en eventuel udfasning af CIBOR ("Copenhagen Interbank Offered Rate"), som er den danske pendant til LIBOR, der bruges som referencerente for danske kroner (DKK).


Finans Danmark og Pengemarkedskomiteen arbejder dog i øjeblikket med at undersøge mulighederne for at introducere en ny transaktionsbaseret referencerente for det danske kronemarked med navnet DESTR, som står for "Denmark Short-Term Rate". DESTR forventes at blive baseret på transaktioner fra det såkaldte O/N ("overnight") indlånsmarked i bankerne.


De danske BOR-renter (fx Danske BOR, N-BOR og SY-BOR) vil ikke umiddelbart blive påvirket af udfasningen af LIBOR, da de er renter, som fastsættes af bankerne selv på baggrund af handlen i det korte pengemarked. 


EURIBOR og EONIA

EURIBOR står for "Euro Interbank Offered Rate" og er den typisk anvendte referencerente for lån i Euro (EUR). EURIBOR administreres af European Money Markets Institute og offentliggøres på daglig basis med fem forskellige løbetider.


EURIBOR forventes ikke udfaset. EURIBOR undergår dog for tiden en justering som konsekvens af Benchmarkforordningen, der trådte i kraft den 1. januar 2018.


EONIA, der står for "Euro Overnight Index Average", ophører med at blive offentligjort den 3. janaur 2022, da den ikke lever op til de krav, der følger af Benchmarkforordningen. Markedsdeltagere anbefales af "Working Group on Euro Risk-Free Rates" at lade EONIA afløse af den nye €STR.


Hvad bør din virksomhed være opmærksom på?

Eksponering i forhold til LIBOR kan følge af en række forskellige kontrakter, herunder låneaftaler, men også aftaler vedrørende andre finansielle produkter, derivater, leasing mv. Vi anbefaler derfor, at man i virksomhederne gennemgår relevante kontrakter mv. med henblik på at klarlægge, hvordan virksomheden er eksponeret i forhold til LIBOR.


Det anbefales af "Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates", at långivere og låntagere fra udgangen af Q3 2020 i forbindelse med etablering af nye lån og refinansiering af eksisterende lån, hvor renten fastsættes på baggrund af LIBOR, skal sikre sig, at der ikke er eksponering i forhold til LIBOR efter udgangen af 2021. Det anbefales at ske ved, at partnerne indarbejder en kontraktuel mekanisme ("Rate Switch"), der faciliterer transitionen den 31. december 2021 fra LIBOR til fx SONIA.


En række låneaftaler og kontrakter vil sædvanligvis indeholde "fallback" vilkår, som regulerer, hvad der skal gælde, når LIBOR eller en anden referencerente ikke er tilgængelig. Det vil typisk være aftalt, at der skal faldes tilbage på en historisk eller alternativ fastsættelse af referencerenten, og i sidste ende vil det i mangel på andet alternativ ofte ende med, at renten fastsættes på baggrund af långivers finansieringomkostninger (med tillæg af den aftalte rentemarginal). Det vil også typisk være aftalt, at parterne i visse tilfælde skal genforhandle rentefastsættelsen. De sædvanlige "fallback" vilkår forudsætter dog som regel, at referencerenten kun vil være utilgængelig i en kort periode. Nu hvor LIBOR imidlertid snart vil være permanent utilgængelig, er det vores anbefaling, at vilkår, som regulerer, hvad der skal gælde, når LIBOR ikke længere er tilgængelig, gennemgås nøje, så der kan tages stilling til, om bestemmelserne bør ændres inden den 31. december 2021.


Derudover er det naturligvis en god idé, at brugere af LIBOR forstår, hvordan de forskellige afløsningsreferencerenter adskiller sig fra LIBOR, så de er forberedt, når de bliver kontaktet af agenter, långivere eller andre kontraktsparter i relation til udfasningen af LIBOR og de ændringer til lånedokumentation, kontrakter mv., udfasningen medfører.


Har din virksomhed it-systemer eller beregningsmodeller, der anvender LIBOR som referencerente, bør disse formentlig opdateres og tilpasses afløsningsreferencerenterne inden udgangen af 2021. Derudover vil det i visse virksomheders tilfælde være nødvendigt at gennemgå sine forretningsgange, driftsmodeller, standardkontrakter, processer mv. for at vurdere, om der er behov for tilpasninger som konsekvens af udfasningen af LIBOR.


Bech-Bruuns erfarne team af advokater inden for finansiering og den finansielle regulering er klar til at hjælpe dig og din virksomhed gennem de aktuelle og potentielle udfordringer, som udfasningen af LIBOR kan medføre.


Sammen med vores stærke netværk af internationale aktører på låne- og finansmarkederne og udenlandske advokatforbindelser følger vi udviklingen tæt.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Bech Bruun logo
København
Gdanskgade 18
2150 Nordhavn
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Krav til kreditværdighedsvurderinger lempes
Krav til kreditværdighedsvurderinger lempes
16/04/2024
Finansiering og bankret
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
Cybersikkerhed i den finansielle sektor: Lovgivning om DORA og NIS2 endeligt vedtaget
14/05/2024
Finansiering og bankret, EU-ret
Vedtagelsen af L 107
Vedtagelsen af L 107
17/05/2024
Compliance, Finansiering og bankret, Selskabsret
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
CSDDD endeligt vedtaget i Rådet for Den Europæiske Union
06/06/2024
EU-ret, Compliance, Finansiering og bankret
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide til ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
07/06/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
Ny guide om ESG-regulering og rapporteringskrav i Danmark
I går
Compliance, EU-ret, Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted