Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Lever din virksomheds samtykkeløsning op til reglerne?

TVC Advokatfirma
17/11/2022
Lever din virksomheds samtykkeløsning op til reglerne?
TVC Advokatfirma logo
Datatilsynet udtaler i en afgørelse fra oktober 2022 alvorlig kritik af JP/Politikkens samtykkeløsning. Afgørelsen er afsagt i forbindelse med et tilsyn, hvor Datatilsynet har fokuseret på behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende og er den seneste i en række af afgørelser om emnet. Reglerne om samtykke

Den registreredes samtykke til behandling af sine personoplysninger er ifølge databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a, et lovligt behandlingsgrundlag, og defineres ved artikel 4, nr. 11, som givet ved en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljeserklæring.


Navnlig kan et samtykke ikke anses for frivilligt, hvis den registrerede ikke har mulighed for, at give særskilt samtykke til forskellige behandlingsformål, og det kan ikke anses for informeret, hvis den registrerede ikke oplyses om med hvilket formål den enkelte behandlingen foregår. Et lovligt samtykke forudsætter derfor, at den registrerede har mulighed for at gøre sig bekendt med hvilket formål behandlingen tjener og på den baggrund tage stilling til, om der skal samtykkes til de enkelte behandlingsformål.


Om selve behandlingen af personoplysninger bestemmer databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a, at den skal ske lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde, mens udfyldningen af kravenes nærmere indhold er overladt til Datatilsynet som tilsynsmyndighed.


JP/Politikkens samtykkeløsning

Datatilsynet tog i afgørelsen stilling til JP/Politikkens samtykkeløsning, og kommenterede i den anledning på både samtykkeløsningens opbygning og design.


Samtykkeløsningens opbygning

JP/Politikken behandlede personoplysninger til præference-, statistik- og markedsføringsformål. Samtykkeløsning var opdelt i ”lag”, og i det ”første lag” blev de besøgende oplyst om, at oplysninger blev indsamlet til statistik og markedsføringsformål, samtidig med at de fik tre valgmuligheder: Kun nødvendige, Tilpas Indstillinger og Acceptér alle. Kun ved at vælge Tilpas Indstillinger kunne besøgende tilgå det ”andet lag”, hvor de blev oplyst om behandlingsformålet præferencer.


Da samtykkeløsningen ikke informerede de besøgende, der klikkede på Acceptér alle, om samtlige behandlingsformål vurderede Datatilsynet, at samtykket ikke var givet ved en informeret viljeserklæring. Da det derfor ikke opfyldte kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11, kunne det ikke danne grundlag for behandlingen i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.


Samtykkeløsningens design

JP/Politikkens samtykkeløsning var designet, så de tre valgmuligheder, stod i farvede felter. Således stod Kun nødvendige i et rødt felt, Tilpas Indstillinger i et gråt felt og Acceptér alle i et grønt felt. Valget af det grønne felt Acceptér alle, medførte i henhold til det anførte om samtykkeløsningens opbygning, at besøgende ikke gav et informeret samtykke.


Brugen af dette trafiklyslignende system kunne ifølge Datatilsynet skubbe besøgende i retning af det grønne felt, derfor i retning af at meddele et ikke informeret samtykke. Datatilsynet fandt derfor, at designet førte til uigennemsigtighed og urimelige behandlingssituationer, der ikke var forenelige med databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a.


På baggrund af de konstaterede overtrædelser af databeskyttelsesforordningen udtalte Datatilsynet alvorlig kritik af JP/Politikkens behandling af personoplysninger.


Betyder det at en samtykkeløsning ikke må være opbygget i ”lag”

En samtykkeløsning må godt være opbygget i flere ”lag” på den måde, at besøgende i ”første lag” har mulighed for at vælge Tilpas Indstillinger og på dette ”andet lag” vælge mellem de forskellige formål. En sådan løsning skal imidlertid informere besøgende om, hvordan forskellige formål til- og fravælges, ligesom løsningen ikke må påvirke eller besværliggøre valget mellem de forskellige formål.


At JP/Politikkens løsning var opdelt i ”lag”, var derfor ikke i sig selv genstand for Datatilsynets kritik. Det Datatilsynet kritiserede var, dels at besøgende ikke på det ”første lag” blev informeret fyldestgørende om med hvilke formål personoplysninger blev indsamlet og behandlet, dels at designet kunne påvirke de besøgende i retning af valg, der undergravede disses rettigheder.

Lever din virksomheds samtykkeløsning op til reglerne

Indsamler og bruger din virksomhed data fra hjemmesidebesøgende til flere formål, skal du sikre dig, at samtykkeløsningen lever op til databeskyttelsesforordningens krav. Hvilke krav der stilles og hvordan de skal efterleves i praksis, kan imidlertid være vanskeligt at gennemskue.


Er du i tvivl om, om din virksomhed er compliant, og ønsker du at få kigget samtykkeløsningen igennem, er du altid meget velkommen til uforpligtigende at kontakte os - så kan vi hjælpe dig i mål.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Hvornår må du udsende nyhedsbreve og tilbud til dine kunder?
Det kræver et markedsføringssamtykke fra dine kunder, hvis du ønsker at udsende nyhedsmail, sms'er eller på anden måde kontakte dem med gode tilbud. Advokat, Torsten Hylleberg, kommer her nærmere ind på hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med indhentelse af markedsføringssamtykker.
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted