Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

LEI-kode bliver obligatorisk for børsnoterede selskaber m.v.

Kromann Reumert
16/12/2016
LEI-kode bliver obligatorisk for børsnoterede selskaber m.v.
Finanstilsynet udstedte i fredags en ny udstederbekendtgørelse, som betyder, at det pr. 1. januar 2017 bliver obligatorisk for udstedere af noterede aktier og obligationer at angive en LEI-kode, når der indsendes oplysninger til Finanstilsynet. De selskaber, der ikke allerede har en LEI-kode, bør derfor sørge for at få oprettet en LEI-kode. Ledende medarbejdere og deres nærtstående skal fremover også angive LEI-kode ved indberetning af transaktioner. Ved en ændring af værdipapirhandelsloven, der også træder i kraft 1. januar 2017, har Finanstilsynet desuden fået beføjelse til uden retskendelse at foretage kontrolbesøg hos børsnoterede selskaber, der har pligter efter markedsmisbrugsforordningen.

HVAD ER EN LEI-KODE, OG HVORDAN OPRETTES DEN?

LEI står for Legal Entity Identifier og er en global identifikationskode for udstedere ligesom det nationale CVR-nummer. Det er en standardiseret kode på 20 tegn, der består af både bogstaver og tal. En LEI-kode er i dag kun et krav for visse selskaber. Parter, som handler OTC-derivater eller børsnoterede derivater og har opfyldt deres rapporteringspligt under EMIR-forordningen, vil typisk allerede have en LEI-kode.

En LEI-kode oprettes af en LEI-udsteder, og det koster ca. 1.100-1.300 kroner at få den oprettet. Herudover skal der betales et årligt gebyr på ca. 650-750 kroner. På Finanstilsynets hjemmeside findes mere information om oprettelse af en LEI-kode. Det tager typisk et par dage at få en LEI-kode.

Bemærk også, at udstedere skal indsende LEI-koden til Finanstilsynet hurtigst muligt på SEKO4-postkasse@ftnet.dk.

Ledende medarbejdere og deres nærtstående skal pr. 1. januar 2017 angive LEI-kode ved indberetning af transaktioner til Finanstilsynet.

Kravet om anvendelse af LEI-kode fremgår af den nye udstederbekendtgørelses § 8, stk. 4, jf. bekendtgørelse nr. 1526 af 9. december 2016. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1258 af 9. november 2015 om udstederes oplysningsforpligtelser.

 

ETABLERING AF EN EUROPÆISK ELEKTRONISK ADGANGSPORTAL

Der etableres en europæisk elektronisk adgangsportal, hvor man ved bl.a. at søge på en udsteders LEI-kode kan få adgang til regulerede oplysninger om udsteder. Regulerede oplysninger er f.eks. årsrapporter, halvårsrapporter, periodemeddelelser, kvartalsrapporter, selskabsmeddelelser hvorved intern viden offentliggøres, selskabsmeddelelser om erhvervelse eller afhændelse af egne aktier og storaktionærmeddelelser, som danske udstedere skal indberette til Finanstilsynet, og som opbevares i Finanstilsynets it-system OASM.

EU-Kommissionens delegerede forordning 2016/1437 fastlægger nærmere kravene til den nye adgangsportal, som skal udvikles og drives af Den Europæiske Værdipapirhandel- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

 

KRAVENE TIL SELSKABSMEDDELELSER HVORVED INTERN VIDEN OFFENTLIGGØRES OG INDSENDELSE TIL FINANSTILSYNET

En udsteder skal offentliggøre intern viden i henhold til artikel 17 i markedsmisbrugsforordningen (MAR). Ved lov nr. 1549 af 13. december 2016 om ændring af værdipapirhandelsloven er det blevet præciseret, at en udsteder skal offentliggøre selskabsmeddelelser om intern viden på samme måde som andre meddelelser om regulerede oplysninger, og at oplysningerne også samtidig skal indsendes til Finanstilsynet. Udstederbekendtgørelsen fastlægger nogle nærmere krav til offentliggørelsen.

Det vil sige, at en udsteder skal offentliggøre selskabsmeddelelser om intern viden på samme måde som før MAR og indsende disse til Finanstilsynet. Udsteder bør herudover være opmærksom på, at EU-Kommissionen ved gennemførelsesforordning nr. 2016/1055 fastlagde nogle yderligere krav til indholdet af selskabsmeddelelser om offentliggørelse af intern viden og underretningen om udsættelse af offentliggørelse af intern viden til Finanstilsynet. Vores nyhedsbrev af 4. juli 2016 beskriver kravene i gennemførelsesforordningen nærmere.

 

FINANSTILSYNET FÅR PR. 1. JANUAR 2017 BEFØJELSE TIL AT AFLÆGGE KONTROLBESØG UDEN RETSKENDELSE

I vores nyhedsbreve af 28. september 2016 og 14. oktober 2016 oplyste vi om Erhvervs- og vækstministerens forslag til ændring af værdipapirhandelsloven, hvorefter Finanstilsynet fik beføjelse til at foretage kontrolbesøg hos børsnoterede selskaber, der har pligter efter markedsmisbrugsforordningen, uden retskendelse. Forslaget blev vedtaget af Folketinget ved lov nr. 1549 af 13. december 2016, og træder i kraft 1. januar 2017. I forhold til høringsforslaget blev det præciseret i den vedtagne lov, at adgangen til at foretage kontrolbesøg uden retskendelse alene kan anvendes overfor "virksomheder", der har pligter i h.t. bl.a. MAR. Der kan derfor ikke med hjemmel i den nye værdipapirhandelslov foretages kontrolbesøg uden retskendelse hos private personer.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nu kører ESG-toget
Nu kører ESG-toget
24/11/2023
Selskabsret, EU-ret, Finansiering og bankret
Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere vedtaget
Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere vedtaget
18/12/2023
Finansiering og bankret, Insolvens og rekonstruktion
2024 i bæredygtighedens tegn
2024 i bæredygtighedens tegn
15/01/2024
Compliance, Finansiering og bankret, EU-ret
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
ESMA udsender retningslinjer for deling af investeringsanbefalinger på sociale medier
27/02/2024
Finansiering og bankret, Øvrige
EMIR REFIT - Nye rapporteringsregler skal anvendes fra den 29. april 2024
EMIR REFIT - Nye rapporteringsregler skal anvendes fra den 29. april 2024
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
EU-Parlamentet og Ministerrådet når til enighed om "Listing Act"
28/02/2024
EU-ret, Finansiering og bankret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted