Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Landsretten afslår dispensation til ny anvendelse af fredet landbrugsejendom

Bech Bruun
27/04/2015
Landsretten afslår dispensation til ny anvendelse af fredet landbrugsejendom
Landsretten har stadfæstet et afslag om dispensation til at ændre anvendelsen af en fredet landbrugsbygning


Den nye anvendelse af landbrugsejendommen ville ikke skabe bygningsmæssige ændringer, alligevel vurderede Natur- og Miljøklagenævnet, at den nye anvendelse af landbrugsbygningen ikke opfyldte fredningsbestemmelsen om, at arealerne skulle anvendes til ”almindelig landbrugsmæssig drift”. Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelsen selvom det ikke gik imod fredningens overordnede formål.

Dommen viser, at der ved afgørelse om dispensation fra fredning kan foretages en bred fortolkning af fredningsbestemmelserne, selvom ansøgningen ikke går imod fredningens overordnede formål.

Sagens baggrund
Ejeren af en landbrugsejendom ansøgte om dispensation fra fredning på ejendommen til at indrette lager i en driftsbygning, der ikke længere skulle anvendes som følge af ændringer i landbrugsdriften. Ejeren ønskede i stedet at anvende driftsbygningen til opbevaring af derivater af landbrugsafgrøder samt emballage. Bygningen var opført med tilladelse fra Fredningsnævnet.

Kommunen bemærkede under sagen, at så vidt de vidste, var bygningen aldrig blevet brugt til almindelig landbrugsmæssig drift på ejendommen.

Natur- og Miljøklagenævnets vurdering
Natur- og Miljøklagenævnet udtalte, at fredningens formål er at gøre arealerne tilgængelige for offentligheden, samt at bevare det nuværende landskabelige billede. Det er derfor forudsat, at arealerne benyttes til almindelig landbrugs- og skovdrift. Derefter udtalte klagenævnet, at fredningen indeholder et generelt forbud mod bebyggelse.

Til spørgsmålet om, hvorvidt der kunne meddeles dispensation, udtalte klagenævnet, at myndighederne i det hidtidige sagsforløb, havde lagt stor vægt på, at der kun blev opført bygninger på ejendommen, som skulle anvendes til almindelig landbrugsmæssig drift. Klagenævnet fandt på den baggrund, at der med sikkerhed ikke var blevet givet tilladelse til opførelse af bygningerne, hvis det oprindelige formål med bygningen var blevet oplyst.

Klagenævnets flertal var enig i, at der var tale om ansøgning til at benytte bygningerne til erhverv, som ikke udgjorde almindelig landbrugsmæssig drift.

Afgørelsen og dommene illustrerer, at der ved afgørelser om dispensation fra fredning foretages en bred fortolkning af fredningsbestemmelserne, selv hvis det ansøgte ikke går imod fredningens overordnede formål.

Juraen bag
Efter Naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 kan der meddeles dispensation fra en foreslået eller fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Bestemmelsens hovedformål er at regulere adgangen til dispensation til foranstaltninger, som ikke umiddelbart er tilladt i fredningsbestemmelser. Hvorvidt der kan meddeles dispensation fra en fredning er en skønsmæssig afgørelse, der først og fremmest afhænger af,  om det ansøgte er foreneligt med fredningsformålet.

Læs Østre Landsrets dom her.

Læs Retten i Lyngbys dom her.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
Entreprisekontrakter i nybyggeri – hvad skal du som bygherre være opmærksom på?
20/03/2024
Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Høring om ændring af kontantreglen: 1.000-kronesedlen kan afvises
Høring om ændring af kontantreglen: 1.000-kronesedlen kan afvises
21/03/2024
Øvrige
Online shopping - kan virksomheden sætte ind overfor misbrug af forbrugernes returrettigheder?
Online shopping - kan virksomheden sætte ind overfor misbrug af forbrugernes returrettigheder?
27/03/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
08/04/2024
Persondata, Compliance, Øvrige
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
09/04/2024
EU-ret, Øvrige, Medieret
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted