Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kommune pålagt økonomisk sanktion selvom samtlige klagepåstande blev afvist

Bech Bruun
21/05/2015
Kommune pålagt økonomisk sanktion selvom samtlige klagepåstande blev afvist
Med en ny kendelse understreger Klagenævnet for Udbud, at det er ordregiverne, der bærer risikoen for, om en kontrakt indgås i perioden, hvor en klage har opsættende virkning.

Ringsted Kommune blev pålagt en økonomisk sanktion, fordi kommunen indgik kontrakt om rengøringsydelser i perioden, hvor en klage over kommunens kontrakt havde opsættende virkning. Klageren havde ikke underrettet kommunen om klagen.

Sagen kort
I forbindelse med Ringsted Kommunes udbud af en kontrakt vedrørende rengøring, indgav Rengoering.com A/S klage. Klagen var indgivet i standstill-perioden og havde derfor foreløbig opsættende virkning.

Rengoering.com A/S overholdt dog ikke sin pligt til, senest samtidig med indleveringen af klagen til Klagenævnet, at meddele Ringsted Kommune om klagen. Rengoering.com A/S oplyste heller ikke, at klagen var indgivet i standstill-perioden.

Klagenævnets kendelse
Klagenævnet afviste alle Rengoering.com A/S’ materielle påstande om, at kommunen havde overtrådt de udbudsretlige regler. Klagenævnet fandt dog, at kommunen havde indgået kontrakt i perioden, hvor klagen havde opsættende virkning.

Klagenævnet henviste til, at en kontrakt, der er indgået i en periode, hvor en klage har opsættende virkning, kan erklæres for uden virkning.

Klagenævnet fandt, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at Rengoering.com A/S ikke havde underrettet Ringsted Kommune om klagen. I den forbindelse henviste Klagenævnet til, at det er relativt let for en ordregiver at sikre sig, at der ikke var indgivet klage, fx ved at tage kontakt til Klagenævnet.

Henset til, at Ringsted Kommune ikke havde overtrådt de udbudsretlige regler, udtalte Klagenævnet dog, at det ville være uproportionalt at erklære kontrakten for uden virkning.

I stedet pålagde Klagenævnet kommunen en økonomisk sanktion på 25.000 kr.

Lovgivningen bag
Den økonomiske sanktion blev pålagt med hjemmel i håndhævelseslovens § 18, stk. 2, nr. 1, hvorefter Klagenævnet kan pålægge ordregivere en økonomisk sanktion, i stedet for at erklære en kontrakt for uden virkning. En sådan sanktion kan pålægges en ordregiver, selvom overtrædelsen hverken kan tilregnes ordregiveren som uagtsom eller forsætlig.

Dommens konsekvens for ordregivere
Klagenævnet har tidligere i sagen KMD A/S mod Aalborg Kommune fastslået, at manglende underretning ikke medfører, at en klage ikke er indgivet rettidigt, og derfor stadig vil have automatisk opsættende virkning.

Med kendelsen den 7. maj 2015 understreger Klagenævnet, at det er ordregiverne, der bærer risikoen for, om en kontrakt indgås i perioden, hvor en klage har opsættende virkning.

Ordregivere skal derfor være opmærksomme på, at de kan blive mødt med sanktionen ”uden virkning” eller blive pålagt en økonomisk sanktion, selv i en situation hvor en klager ikke har opfyldt sin underretningspligt.

Bech-Bruun anbefaler derfor, at ordregivere, inden de underskriver en kontrakt, sikrer sig, at der ikke er indgivet en klage i standstill-perioden. Dette kan ske ved henvendelse til Klagenævnet for Udbud.

Link til kendelsen af 7. maj 2015.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på i ovenstående video.
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2022 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted