Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Klage over ændring i konsortium blev afvist

Kromann Reumert
03/07/2019
Klage over ændring i konsortium blev afvist
Kromann Reumert logo

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: I den seneste klage over det københavnske metrobyggeri blev nedlagt en række, principielle påstande. I denne nyhed kan du blive klogere på påstandene og klagenævnets kendelse.

Ændringer i konsortium var lovlige

Den 15. maj 2019 afsagde klagenævnet kendelse i sagen Salini Impregilo S.p.A. mod Metroselskabet I/S. Sagen drejede sig om det københavnske metrobyggeri og indeholdt en lang række klagepunkter. Klagenævnet afviste bl.a. påstande om, at den vindende tilbudsgivers tilbud havde en unormal lav pris, at en virksomheds udtræden af et konsortium skulle have ført til afvisning, og at en økonomisk støtteerklæring ikke levede op til kravene i udbudsmaterialet. Desuden afviste klagenævnet påstande om, at Metroselskabet og den vindende tilbudsgiver havde samme rådgiver.

En af påstandene omhandlede ændringer i et deltagende konsortium. Efter prækvalifikationen, men inden tilbudsafgivel-sen, udtrådte en af virksomhederne i det (senere) vindende konsortium; dette førte ikke til, at konsortiet skulle have været afvist. Klagenævnet henviste i sin begrundelse bl.a. til EU-domstolens dom af 24. maj 2016 i sag C-396/14, MT Højgaard A/S og Zublin A/S mod Banedanmark, hvor det blev fastlagt, at konsortier kan reducere antallet af deltagere efter prækva-lifikation.

Læs nærmere om denne dom. 

Klagenævnet lagde i øvrigt vægt på, at ordregiver havde fastlagt en procedure for ændringer i udbudsbetingelserne, som gik på, om den konkrete ændring ville have ført til, at den vindende tilbudsgiver ikke ville blive prækvalificeret. Ved en konkret (re-)vurdering kunne det konkluderes, at vinderen også var blevet prækvalificeret uden den udtrædende virksom-hed. På den baggrund tog nævnet ikke påstanden til følge.


Støtteerklæring baseret på en DPLA-aftale var tilstrækkelig


Salini havde nedlagt påstand om, at Metroselskabet havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet i det dagælden-de forsyningsvirksomhedsdirektiv ved at have accepteret den vindende tilbudsgivers støtteerklæring i form af en såkaldt DPLA-aftale. Aftalen udgør kort beskrevet en mulighed for ‒ efter tysk ret ‒ at stille sikkerhed gennem flere selskaber. Klagenævnet frifandt også Metroselskabet for denne påstand og udtalte, at der ikke var stillet krav til udformningen af støtteerklæringen i udbudsbetingelserne. Klagenævnet fandt, at der var indgået en gyldig DPLA-aftale, og at Metrosel-skabet på den baggrund var berettiget til at lægge vægt på aftalen i vurderingen af den (senere) vindende tilbudsgivers økonomiske formåen. – Også set i lyset af det oplyste om den tyske lovgivning og krav til registrering af disse aftaler i det tyske selskabsregister.


Rådgiverinhabilitet


Endelig havde Salini gjort gældende, at der forelå rådgiverinhabilitet, fordi den vindende tilbudsgiver viste sig at have samme rådgiver som Metroselskabet har brugt i mange år ‒ dog på forskellige projekter. Klagenævnet lagde vægt på, at Cityringen, Nordhavnslinjen og Sydhavnslinjen er separate projekter, og selvom en rådgiver har indgående kendskab til det ene projekt, er det ‒ heldigvis ‒ ikke ensbetydende med, at vedkommende også har kendskab til forhold angående et andet projekt. Ordregiver kunne via sit dokumenthåndteringssystem vise, at der havde været tilstrækkelige vandtætte skotter mellem rådgiverne for hhv. ordregiver og tilbudsgiver. Der var i øvrigt ikke noget, der tydede på, at der faktisk var sket en problematisk informationsudveksling.

Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse.

 


 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
En relativt retfærdig evalueringsmodel?
En relativt retfærdig evalueringsmodel?
15/03/2024
Udbud
Sekundær prismodel går i vasken
Sekundær prismodel går i vasken
14/03/2024
Udbud
Tak for kaffe - kan en forkert tilbudsliste berigtiges?
Tak for kaffe - kan en forkert tilbudsliste berigtiges?
19/03/2024
Udbud
Find fem fejl - og kunsten ikke at gå i for små (arbejds)sko
Find fem fejl - og kunsten ikke at gå i for små (arbejds)sko
21/03/2024
Udbud
Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald
Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald
22/03/2024
Udbud
Aktindsigt i udbud
Aktindsigt i udbud
09/04/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted