Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Indskærpelse over for motor­køretøjs­producent om markeds­adgang

Kromann Reumert
25/01/2019
Indskærpelse over for motor­køretøjs­producent om markeds­adgang
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indskærpet over for en motorkøretøjsproducent, at uafhængige reparatører ikke må hindres adgang til et marked, da en sådan hindring kan udgøre en overtrædelse af konkurrencereglerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indskærpelse af 18. december 2018


Klage fra uafhængig reparatør


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog en klage fra en uafhængig reparatør i motorkøretøjsbranchen vedrørende en motorkøretøjsproducents hindring af reparatørens adgang til markedet for reservedele og adgang til tekniske informationer og diagnoseværktøjer.

Motorkøretøjsproducenten sælger biler og reservedele i et selektivt distributionssystem med autoriserede reparatører. Producenten havde oplyst til en af sine autoriserede reparatører, at det ikke var tilladt at sælge eller videresælge reservedele til tredjemand. Herudover havde en uautoriseret reparatør oplevet problemer med at få adgang til tekniske informationer og diagnoseværktøjer, som denne havde brug for til reparation og vedligeholdelse af producentens biler.


Indskærpelsen


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indledte på baggrund af klagen en undersøgelse af det selektive distributionssystem og de nævnte forhold. Dette førte til en indskærpelse af forholdene.

I indskærpelsen udtalte styrelsen, at umiddelbar ensidig adfærd kan udgøre konkurrencebegrænsende aftale, hvis der er tale om en samstemmende vilje mellem parterne. En stiltiende accept fra en forhandlers side kan således ifølge indskærpelsen opfylde dette kriterium, og det samme gælder for et selektivt distributionssystem, hvor uafhængige reparatører hindres adgang til tekniske information og diagnoseværktøjer mv.

Herudover fremgår det, at styrelsen vil anse det for at udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101, såfremt der, som led i et selektivt distributionssystem, iværksættes tiltag, der hindrer eller besværliggør uafhængige reparatørers adgang til markedet. Det fremgår endvidere, at gruppefritagelsesforordningen for motorkøretøjer ikke vil finde anvendelse på sådanne forhold, da der vil være tale om en begrænsning, som er undtaget fra forordningen.

Ifølge styrelsen skal det således (som udgangspunkt) være op til den enkelte autoriserede reparatør at bestemme, om denne vil sælge reservedele til uafhængige reparatører til brug for disses reparations- eller vedligeholdelsesarbejde. Derudover indskærpede styrelsen, at tekniske informationer og diagnoseværktøjer, reparationsvejledninger osv. skal stilles til rådighed for medlemmerne af reparationsnetværket uden forskelsbehandling, således at disses adgang til markedet ikke hindres eller besværliggøres.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt dog, at der ikke på nuværende tidspunkt var anledning til at foretage en nærmere undersøgelse af forholdet, da en sådan undersøgelses omfang ikke vil stå i rimeligt forhold til den forventede betydning for konkurrencen. Motorkøretøjsproducenten havde desuden samarbejdet med styrelsen om at afhjælpe forholdene, der gav anledning til betænkeligheder.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indskærpelse.

 

 


 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted