Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ikke adgang til modregning i rentefrit momslån

TVC Advokatfirma
02/08/2023
Ikke adgang til modregning i rentefrit momslån
TVC Advokatfirma logo
Gældsstyrelsen sender løbende meddelelser om opkrævning af gæld, og det kan være relevant at være kritisk, herunder vurdere, om der er grundlag for genoptagelse af ældre ansættelser.

Opmærksomheden henledes på, at det nu også ved domstolene er fastslået, at Gældsstyrelsen ikke er berettiget til at foretage modregning i krav på udbetaling af et rentefrit momslån til dækning af den erhvervsdrivende persons skattegæld.


Tilbage i juni 2021 traf Landsskatteretten (sagsnr. 20-0091041) oprindelig afgørelse om, at Gældsstyrelsen i et sådan tilfælde ikke var berettiget til at foretage modregning i krav på udbetaling af et rentefrit momslån til dækning af en erhvervsdrivende persons skattegæld.


Sagen drejede sig helt overordnet om, hvorvidt Gældsstyrelsen var berettiget til at foretage modregning i virksomhedens kreditsaldo fra skattekontoen til dækning af gæld vedrørende virksomhedens indehavers restskat og inddrivelsesrenter. Landsskatteretten var af den opfattelse, at modregningsbetingelsen om gensidighed ikke var opfyldt, idet virksomheden var debitor i relation til både skattegælden og lånet, da der var tale om et lån, som skulle betales tilbage, og at Gældsstyrelsen derfor var afskåret fra at foretage modregning.


Afgørelsen blev indbragt på Skatteministeriets initiativ, og der faldt dom i sagen (BS-35596/2021-ODE) tidligere i år, hvor retten – i modsætningen til Landsskatteretten – fandt, at betingelsen om gensidighed var opfyldt, men at Gældsstyrelsen efter forholdets natur var afskåret fra at foretage modregning.


Af rettens præmisser fremgår følgende:


”Det er i forarbejderne til lov nr. 572 af 5. maj 2020 (lovforslag nr. 175 af 22. april 2020, de almindelige bemærkninger, pkt. 1. og 2.1.2.) anført blandt andet, at formålet med loven er at yde virksomheder likviditetshjælp, at virksomhederne skal kunne råde over lånebeløbene og at virksomhederne ved lånene skal opnå en øget likviditet baseret på deres normale omsætning.


Det er ubestridt, at As virksomhed G1-virksomhed på tidspunktet for udbetaling af lånet ikke havde skattekontogæld, ligesom retten lægger til grund, at inddrivelsen af hans personlige skatterestance fra 2013 i maj 2020 blev sat i bero på skattemyndighedernes initiativ, muligvis som følge af problemer med opkrævningssystemet EFI. De hensyn, der i forarbejderne til lov nr. 572 af 5. maj 2020 (lovforslag nr. 175 af 22. april 2020, de specielle bemærkninger til lovforslagets § 7), er nævnt til støtte for lovgivningsbestemt modregning efter denne lov, nemlig at virksomheden ved den foreslåede ordning fik en de facto rentefri henstand svarende til lånebeløbet, idet den gæld der modregnes med inden udbetalingen, efter indfrielsen ikke længere ville udløse renter, mens lånet, der helt eller delvist ville anvendes til denne modregning, ydes rentefrit, ses altså ikke at være til stede i As tilfælde.


På denne baggrund, og efter en samlet vurdering af sagens konkrete omstændigheder, finder retten, at Gældsstyrelsen efter forholdets natur er afskåret fra at kræve modregning. Som følge heraf tages As påstand om frifindelse til følge.”


Vi har tidligere i sidste uge beskrevet, hvordan det kan være relevant at være kritisk overfor Gældsstyrelsens opkrævninger, og den ovenfor beskrevne sag vidner om, at det kan være relevant at forfølge sin ret.

Har du modtaget et brev fra Gældsstyrelsen?

Du er velkommen til helt uforpligtende at kontakte os for en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at fortage en undersøgelse af, om Gældsstyrelsens krav er berettigede eller ej.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt fra EU: Revision af EU ETS og indførsel af en klimatold (CBAM)
Nyt fra EU: Revision af EU ETS og indførsel af en klimatold (CBAM)
06/07/2023
EU-ret, Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning
Hærværk mod Italiens største vartegn
Hærværk mod Italiens største vartegn
10/07/2023
Strafferet, Øvrige
Ikke adgang til modregning i rentefrit momslån
Ikke adgang til modregning i rentefrit momslån
02/08/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Tiltag omhandlende hurtigere og hårdere straf for skattesvindel
Tiltag omhandlende hurtigere og hårdere straf for skattesvindel
03/08/2023
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Reduktion af gæld til inddrivelse
Reduktion af gæld til inddrivelse
03/08/2023
Skatte- og afgiftsret, Insolvens og rekonstruktion
Skat for founders
Skat for founders
07/08/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted