Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?

Focus Advokater
15/09/2021
Hvornår kan en ordregiver ikke annullere et udbud?
Focus Advokater logo
Ordregiver har som udgangspunkt ikke pligt til at acceptere et af de indkomne tilbud i forbindelse med et udbud, men kan i stedet vælge at annullere udbuddet. Alligevel fandt Klagenævnet for Udbud for nylig, at ordregivers annullering af et udbud var ulovlig. Hvorfor beslutningen var ulovlig, kan du få svar på i dette indlæg.

Sagens omstændigheder

I sagen for Klagenævnet havde Region Hovedstaden og Region Midtjylland udbudt en rammeaftale om arbejdsbeklædning til akutberedskabet efter udbudsloven. Ved fristen for afgivelse af tilbud havde regionerne modtaget tilbud fra fire tilbudsgivere, hvoraf tilbuddene fra Dansk Uniform og Hoffmann Firmatøj A/S blev vurderet konditionsmæssige.

Region Hovedstaden meddelte herefter, at Hoffmann Firmatøj A/S havde afgivet det mest fordelagtige tilbud og tildelte derfor aftalen til Hoffmann Firmatøj A/S.


Dansk Uniform rettede derefter henvendelse til regionerne og gjorde gældende, at tilbuddet fra Hoffmann Firmatøj A/S var ukonditionsmæssigt, og at der i øvrigt var fejl i evalueringen af tilbuddene. Regionerne anerkendte, at Dansk Uniform skulle have haft flere point ved tildelingen, men regionerne fastholdt senere ved tildelingsbeslutningen at tildele aftalen til Hoffmann Firmatøj A/S.


Få dage efter tildelingsbeslutningen annullerede regionerne tildelingen af aftalen med den begrundelse, at der var fundet fejl i udbudsmaterialet, og oplyste samtidig, at der ville gennemføres en ny udbudsproces. Efter annulleringen af tildelingen af aftalen indgik Region Midtjylland aftale direkte med Hoffmann Firmatøj A/S uden offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 5. Dansk Uniform klagede herefter over både aflysningen af udbuddet og den efterfølgende tildeling af kontrakten til Hoffmann Firmatøj A/S. Sidstnævnte behandles dog ikke i denne nyhed.


Klagenævnet for Udbuds kendelse

Klagenævnet udtalte indledningsvist, at ordregiver efter udbudsreglerne ikke er underlagt en kontraheringspligt. Det følger dog af udbudsloven, at en ordregiver ved annullation af et udbud skal angive en begrundelse for, hvorfor udbuddet blev annulleret.


I den konkrete sag havde regionerne først begrundet annullationen af udbuddet med, at der var ”fejl i udbudsmaterialet”. I en efterfølgende uddybende begrundelse anførte regionerne, at regionerne ”ikke havde kunne opnå den forventede kvalitet på den tilbudte beklædning.”


Under sagen for Klagenævnet ændrede regionen begrundelsen til, at der havde vist sig et behov for at stille krav om ”overholdelse af brancheorganisationens krav”, selvom regionerne tidligere havde annulleret et udbud med det anførte krav, fordi der alene var modtaget ét tilbud, som var meget dyrere end forventet.


Klagenævnet udtalte, at ordregiver i forbindelse med annulleringen af et udbud selvsagt skal angive den reelle begrundelse.


Henset til den tidsmæssige sammenhæng mellem Dansk Uniforms henvendelse til regionen omkring det påståede ukonditionsmæssige tilbud, regionens annullation af udbuddet og efterfølgende aftale med Hoffmann Firmatøj A/S, fandt klagenævnet, at annullationen reelt var begrundet i, at det vindende tilbud var ukonditionsmæssigt. Ordregiver havde dermed ikke tilkendegivet den reelle begrundelse for annullation af tilbuddet, hvilket var i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet. Klagenævnet annullerede derfor beslutningen om at annullere udbuddet.

Focus Advokater bemærker

Klagenævnets kendelse understreger den faste praksis om, at en ordregiver skal anføre en begrundelse for annullationen af et udbud, og at denne også skal være den reelle begrundelse, jf. også klagenævnets kendelse af 16.2.2011, Dansk Glas A/S mod Christian Sogns Menighedsråd.


Yderligere skal annullationen være saglig og ikke i strid med ligebehandlingsprincippet.


En ordregiver skal derfor være påpasselig med angivelsen af begrundelsen for annullationen af udbuddet. Begrundelsen skal både være saglig og bestemmende for ordregivers beslutning. Hvis annullationen af udbuddet ikke er tilstrækkeligt begrundet eller begrundet i den reelle årsag til annullationen, kan der være en risiko/mulighed for, at annullationen af udbuddet annulleres.


Læs kendelsen her.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
En relativt retfærdig evalueringsmodel?
En relativt retfærdig evalueringsmodel?
15/03/2024
Udbud
Sekundær prismodel går i vasken
Sekundær prismodel går i vasken
14/03/2024
Udbud
Tak for kaffe - kan en forkert tilbudsliste berigtiges?
Tak for kaffe - kan en forkert tilbudsliste berigtiges?
19/03/2024
Udbud
Find fem fejl - og kunsten ikke at gå i for små (arbejds)sko
Find fem fejl - og kunsten ikke at gå i for små (arbejds)sko
21/03/2024
Udbud
Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald
Manglende anonymisering af et spørgsmål under udbudsprocessen var en overtrædelse af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, men uden konkret og væsentlig betydning for udbuddets forløb og udfald
22/03/2024
Udbud
Aktindsigt i udbud
Aktindsigt i udbud
09/04/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted