Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvordan ser en lovlig salgsstatistik ud?

Dansk Erhverv
22/04/2015
Hvordan ser en lovlig salgsstatistik ud?


Brancheforeninger kan nu ånde lettet op: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver grønt lys for salgsstatistikker, når blot indberetningerne opfylder visse krav.

I sin første konkrete udtalelse siden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgav Vejledning om Informationsaktiviteter i Brancheforeninger, giver styrelsen mulighed for at ånde lettet op; det er muligt at udarbejde statistikker i brancheforeninger – selvom om et konkurrenceparameter som salg - når man blot indretter sig på nogle rimelige krav.

Læs også: Undgå bøder: Hvad må brancheforeningerne hjælpe med?

Det var en salgsstatistik fra brancheforeningen ”Nyhussektionen”, der efter styrelsens umiddelbare vurdering fandtes at være lovlig.

Salgsstatistikken viser, hvor mange huse, Nyhussektionens medlemmer havde solgt i det foregående kvartal. Nyhussektionen har oplyst følgende om statistikken:

  • at det primære formål med salgsstatistikken er at give medlemmerne en indsigt i markedets udvikling,

  • at medlemmerne kan sammenholde denne statistik med de mere overordnede statistikker, som Danmarks Statistik kvartalsvis udsender, og

  • at statistikken kan være med til at kvalificere medlemmernes løbende beslutninger om tilpasning af produktionskapacitet ved at underbygge en beslutning om enten at reducere eller udvide produktionskapacitet, markedsføringsindsats mv., fordi det enkelte medlem kan sammenholde deres egen oplevelse af markedet med den nedgang/fremgang, som Nyhussektionens statistik viser.


Styrelsen foretog vurderingen efter konkurrencelovens § 6 og med udgangspunkt i den nye kodificerede vejledning om informationsaktiviteter i brancheforeninger.

Inden styrelsen fremkom med resultatet, opridsende man kort nogle almindelige principper og grundtanker om konkurrenceretten, som kan være gode at have i baghovedet, når man som virksomhed eller brancheforening overvejer, om en informationsaktivitet vil være i strid med konkurrenceretten:

  • Grundtanken i konkurrencelovens § 6 er, at enhver virksomhed selvstændigt skal tage stilling til den politik, som virksomheden vil føre på markedet, og de vilkår, som virksomheden vil tilbyde sine kunder.

  • Derfor må en brancheforenings informationsaktiviteter hverken direkte eller indirekte skabe en kunstig gennemsigtighed blandt dennes medlemmer, som kan bidrage til, at medlemmernes uafhængige tilrettelæggelse af deres markedsadfærd påvirkes.


Styrelsen fastslår herefter, at udsendelse af statistikker og andre data, der baserer sig på oplysninger om medlemmer i brancheforeninger, både kan gavne og skade konkurrencen. Således kan øget gennemsigtighed resultere i en koordinering og ensretning af uafhængige virksomheders adfærd til skade for konkurrencen. På den anden side kan konkurrencen også effektiviseres ved at give medlemmerne en bedre indsigt i dynamikken på markedet.

Det er de konkurrencefølsomme oplysninger, som kan være problematiske at beskæftige sig med som brancheforening eller konkurrerende virksomheder imellem - det vil sige oplysninger, der relaterer sig til de parametre, som virksomheder konkurrerer på.

Hvis en brancheforening for eksempel stiller information til rådighed for medlemmerne om forhold, som vedrører en konkurrenceparameter (fx priser og salg), er der en risiko for, at informationen kan medvirke til at frigøre det enkelte medlem fra den usikkerhed, som ellers normalt vil være forbundet med at være til stede på et marked med fri og ufordrejet konkurrence.

En klar forudsætning for brancheforeningers mulighed for at indsamle oplysninger, bearbejde og udsende statistikker er dog under alle omstændigheder, at det sikres, at konkurrencefølsomme oplysninger håndteres fortroligt. Hvis en brancheforenings ledelse eller ansatte på en eller anden måde er tilknyttet medlemsvirksomhederne, kan selve indsamlingen og håndteringen af medlemmernes konkurrencefølsomme oplysninger nemlig i sig selv være i strid med konkurrencelovens § 6.

Overholdelse på dette punkt kan sikres gennem et selvstædigt og uafhængigt sekretariat, der sørger for at holde de indsamlede oplysninger fortrolige.

Herefter udstak styrelsen overordnet 5 kriterier, som skulle bruges til at afgøre, om den pågældende salgsstatistik umiddelbart vurderedes lovlig:

(i) oplysningernes konkurrencefølsomme karakter,
(ii) oplysningernes aktualitet og hyppighed i udveksling,
(iii) oplysningernes deltaljeringsgrad,
(iv) om oplysningerne er offentligt tilgængelige og
(v) markedsstrukturen

Efter en nærmere gennemgang af de 5 kriterier og anvendt på Nyhussektionens salgsstatistik var det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at Nyhussektionens salgsstatistik ikke umiddelbart var konkurrenceretlig betænkelig. Dette skyldtes:

at Indsamling og håndtering af medlemmernes konkurrencefølsomme oplysninger foretages af en medarbejder i Dansk Byggeris analyseafdeling og udsendes af en konsulent i Nyhussektionen, og at ingen af disse medarbejdere er repræsentant for medlemmerne eller i øvrigt tilknyttet medlemsvirksomhederne,

at Nyhussektionens medlemmer alene har adgang til de bearbejdede oplysninger i form af salgsstatistikken,

at Nyhussektionens medlemmer efter det oplyste har en samlet andel af markedet for opførelse af nye helårshuse og fritidshuse på ca. 20 pct.,

at Nyhussektionens salgsstatistik alene udsendes i aggregeret form, og at det ikke er muligt for medlemmerne at se det enkelte medlems tal, men alene det samlede antal solgte huse for alle medlemmerne i det foregående kvartal. I den forbindelse tillægges det vægt, at Nyhussektionens salgsstatistik ikke oplyser noget om, hvor mange medlemsfirmaer ud af de 12 medlemmer, der har indrapporteret tal i det pågældende kvartal, herunder at der efter det oplyste altid er et meget højt antal medlemmer, som indberetter tal, at alle medlemmerne indberetter tal til flere kategorier

at salgsstatistikken er så udetaljeret, at virksomhedsspecifikke eller produktionsspecifikke oplysninger ikke kan identificeres.

Læs hele udtalelsen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik


 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ændring af konkurrenceloven i høring
Ændring af konkurrenceloven i høring
12/01/2024
Konkurrenceret
Priskoordinering i energisektoren
Priskoordinering i energisektoren
09/01/2024
Konkurrenceret
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
25/01/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
08/02/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
20/02/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted