Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvad må man som lejer anvende sit erhvervslejemål til?

Bech Bruun
23/08/2017
Hvad må man som lejer anvende sit erhvervslejemål til?
Som erhvervslejer er man efter Erhvervslejelovens § 34 forpligtet til at anvende sit lejemål i overensstemmelse med det formål, der er aftalt med udlejer. Hvis man ønsker at ændre anvendelsen, kræver det, at udlejer samtykker.
Som hovedregel vil det være reguleret i lejekontrakten mellem lejer og udlejer, hvad lejemålet skal og må benyttes til. Der er i praksis imidlertid stor forskel på, hvordan sådanne anvendelsesbestemmelser formuleres.

I nogle tilfælde henvises f.eks. til en bestemt branche, at lejemålet må anvendes til "kontorformål" eller "butiksformål". Der er også eksempler på, at parterne ganske specifikt har afgrænset den tilladte brug af lejemålet. Sidstnævnte vil ofte vil være hensigtsmæssigt, bl.a. for at sikre at parternes forudsætninger opfyldes og for at undgå uoverensstemmelser.

Københavns Byret har i slutningen af juni 2017 afsagt en dom i en sag, der drejede sig om, hvorvidt en lejers brug af sit lejemål var i strid med det aftalte. Udlejer havde ophævet lejeforholdet med henvisning til, at lejeren drev café i lejemålet. Efter lejekontrakten skulle lejemålet bl.a. anvendes til detailsalg og servering af visse oplistede fødevaregrupper og drikkevarer. Udlejer havde ikke forudsat, at der skulle drives café i lejemålet, og der var ikke i lejekontrakten omtalt en adgang hertil.

Byretten fandt imidlertid ikke, at lejers benyttelse af lejemålet til cafédrift var i strid med lejekontrakten og fandt herved udlejers ophævelse uberettiget. Afgørelsen synes at være ganske vidtgående og er anket til landsretten.


Stor betydning


Som udlejer kan det have stor betydning, at lejer overholder lejekontraktens anvendelsesbestemmelse. Brugen af det lejede kan spille en rolle f.eks. i forhold til forsikring, myndighedskrav samt spørgsmålet om, hvorvidt lejemålet er erhvervsbeskyttet.

Desuden kan udlejer have påtaget sig konkurrencebegrænsninger over for andre lejere i ejendommen, ligesom aftalt anvendelse ofte vil indgå i udlejers planlægning af lejersammensætning.

Dommen fra Københavns Byret er et eksempel på, at man som udlejer nøje bør sikre, at den tilladte anvendelse af lejemålet er præcist angivet i lejekontrakten, og at der dermed er klare rammer for anvendelsen. Ellers risikerer man at skulle acceptere en anden benyttelse, end man havde forudsat.

Som udlejer bør man undgå, at lejekontraktens bestemmelser om anvendelse indeholder formuleringer som "og lignende, "f.eks." og "mv." Det kan også med fordel angives, at anvendelsesbestemmelsen indeholder en udtømmende oplistning af den tilladte anvendelse.

Som lejer vil man derimod ofte have en interesse i, at lejekontrakten indeholder brede rammer for den tilladte anvendelse.

Man bør som lejer i forbindelse med indgåelsen af lejekontrakt sikre sig, at den planlagte brug af lejemålet kan rummes inden for anvendelsesbestemmelsen. Bl.a. fordi en aftalestridig benyttelse af lejemålet kan danne grundlag for udlejers ophævelse af lejeforholdet.

Lejer bør også søge at sikre, at lejekontrakten ikke begrænser lejers mulighed for udvidelse, konceptudvikling eller ændring af varesortiment. Ligeledes kan den tilladte anvendelse have betydning for lejers mulighed for eventuel senere afståelse af lejemålet.

Både lejer og udlejer bør herved have fokus på reguleringen af den tilladte anvendelse af lejemålet ved indgåelsen af lejekontrakten.

Bragt på Børsen den 16. august 2017. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
Hvornår er en advokatundersøgelse relevant?
10/04/2024
Øvrige, Compliance
Nyt om entreprenørprojektering
Nyt om entreprenørprojektering
04/04/2024
Fast ejendom og entreprise
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
Ansvaret for cybersikkerhed ligger hos ledelsen
08/04/2024
Persondata, Compliance, Øvrige
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
Den europæiske mediefrihedslov – en ny beskyttelse af pressefrihed og journalister i EU
09/04/2024
EU-ret, Øvrige, Medieret
Refusion via rejsebureau
Refusion via rejsebureau
11/04/2024
Øvrige, Transportret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted