Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Hacker-angreb i byggebranchen

Delacour
23/11/2017
Hacker-angreb i byggebranchen
Delacour logo

Hacker-angreb kan også ramme byggebranchen. Hvilke regler gælder, hvis en aktør i et byggeri bliver ramt af et hacker-angreb, som hindrer eller forsinker fremdriften?En byggesag er kendetegnet ved, at mange parter agerer sammen om at opføre et byggeri på nærmere aftalte vilkår. Disse vilkår er oftest baseret på AB92/ABT93 og ABR89.

Et hacker-angreb kan ramme alle parter i et byggeri – uanset byggeriets størrelse. Et sådant angreb kan lamme en eller flere parters mulighed for at projektere eller bygge i en periode, og det kan udover at forsinke fremdriften også betyde, at allerede udført arbejde må gøres om.

Forskellige forsinkende omstændigheder kan betyde, at en part kan opnå tidsfristforlængelse, jfr. herved for eksempel AB92 § 24 om entreprenørens ret til tidsfristforlængelse, § 26 om bygherres ret til tidsfristforlængelse, ABR89 pkt. 5.2f om rådgiverens adgang til tidsfristforlængelse og pkt. 5.5.c om bygherres adgang til tidsfristforlængelse.

Kendetegnende ved førnævnte bestemmelser er, at tidsfristforlængelse kan indrømmes ved force majeure, og at der ikke ved udformningen af disse regler er taget stilling til, om force majeure-begrebet indeholder adgang til tidsfristforlængelse i tilfælde af hacker-angreb.


En force majeure-begivenhed?


Spørgsmålet er, om et hacker-angreb kan betragtes som en force majeure-begivenhed, der indebærer en berettiget suspension eller et bortfald af pligten til at opfylde en allerede indgået aftale.

Det må antages, at retsstillingen er overvejende ens for entreprenører, bygherrer og rådgivere. For at der kan blive tale om force majeure, skal to betingelser som udgangspunkt være opfyldt, nemlig at begivenheden (forsinkelsen) skal være opstået uden pågældende parts skyld og som følge af et forhold, som den pågældende ikke har kunnet forudse og med rimelighed afværge.

Efterhånden som hacker-angreb er blevet hverdag for flere virksomheder, og muligheden for at træffe foranstaltninger til hindring af angreber tilstede, er det tvivlsomt, om begge ovennævnte betingelser vil være opfyldt i tilfælde af, at en part bliver ramt og forsinket af et hacker-angreb.

Konsekvensen af, at et hacker-angreb ikke kan betragtes som force majeure er, at der ikke indrømmes tidsfristforlængelse p.g.a. det nedbrud angrebet afstedkommer, og risikoen for at misligholde og ifalde ansvar ligger derfor lige for, for den entreprenør, rådgiver eller bygherre, der rammes af et hacker-angreb uden at have forberedt sig tilstrækkeligt.

Et hackerer-angreb kan således forvolde store tab eller være direkte ødelæggende for en virksomhed, og det anbefales derfor, at lægge en betydelig indsats i at forhindre angreb på virksomhedens IT-systemer. Derudover bør forsikring og overvejelser i forbindelse med kontraktindgåelse have høj prioritet.

Advokat og partner Thomas Bindseil-Hansen har udarbejdet en artikel om hacker-angreb og force majeure i bred forstand. Du kan læse artiklen her


Tal med DELACOUR


Thomas Bindseil-Hansen og Lars Gregersen tilbyder at mødes uforpligtende med din virksomhed for at drøfte og afklare juridiske problemstillinger i relation til hacker-angreb og force majeure.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
Tingsskadebegrebet i erhvervsansvarsforsikringen bliver afklaret
10/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
03/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Bekendtgørelse ændrer entreprenørers vilkår ved gravearbejde
Bekendtgørelse ændrer entreprenørers vilkår ved gravearbejde
25/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
Skønserklæringer tilvejebragt i en tidligere retssag kunne fremlægges
25/01/2021
Fast ejendom og entreprise, Retssager og voldgift
Folketinget stiller skarpt på ansættelsen af erhvervs­ejendommes grundværdier
Folketinget stiller skarpt på ansættelsen af erhvervs­ejendommes grundværdier
22/01/2021
Fast ejendom og entreprise
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
Nedskrivning af garantier i konkurstilfælde
22/01/2021
Insolvens og rekonstruktion, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted