Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Godtgørelse for overtrædelse af arbejds­tidsdirektivet og person­dataloven

Godtgørelse for overtrædelse af arbejds­tidsdirektivet og person­dataloven
Horten logo


Østre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag om tortgodtgørelse for overtrædelse af den tidligere persondatalov og godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsloven.


En ansat i en styrelse havde fået tilføjet en udtalelse til sin personaleakt, hvoraf det fremgik, at vedkommende havde optrådt pligtforsømmende i forbindelse med manglende behandling af en konkret sag.

Landsretten udtalte, at det ikke var godtgjort, at den manglende sagsbehandling skyldtes en pligtforsømmelse fra den nu tidligere medarbejder. Tilføjelsen af udsagnet til personaleakten, der kunne påvirke medarbejderens omdømme negativt, var derfor uberettiget. Derudover var medarbejderen ikke blevet informeret om behandlingen af disse personoplysninger, selvom medarbejderen havde en væsentlig interesse heri. Styrelsen havde derfor overtrådt den dagældende persondatalov, og den tidligere medarbejder blev tilkendt en tortgodtgørelse på 2.500 kr.


For høj arbejdstid


Foruden spørgsmålet om persondatabehandlingen angik sagen også, hvorvidt styrelsen havde overtrådt arbejdstidsdirektivet. Medarbejderen havde i to perioder haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på henholdsvis 52 og 54,5 timer og havde således overskredet den tilladte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer.

Styrelsen gjorde gældende, at forholdet var undtaget bestemmelsen i arbejdstidsdirektivet som følge af arbejdstidsaftalen indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Ifølge undtagelsesbestemmelsen kan arbejde undtages arbejdstidsreglerne, hvis medarbejderen har en selvstændig beslutningskompetence med hensyn til tilrettelæggelsen af sin arbejdstid og sine arbejdsopgaver.

Landsretten lagde til grund, at medarbejderen var ansat i en flekstidsordning med faste rammer, og at medarbejderen udelukkende havde udført overarbejde, ligesom han kunne pålægges arbejde ud over den normale ugentlige arbejdstid på 37 timer. Medarbejderen havde derfor ikke haft selvstændig kompetence til at tilrettelægge sin arbejdstid, hvorfor arbejdstidsreglerne fandt anvendelse på forholdet. Imidlertid var kravet på godtgørelse for den første af perioderne forældet, og der var ikke grundlag for at suspendere forældelsen som følge af medarbejderens retlige uvidenhed om kravets eksistens. Medarbejderen blev derfor alene tilkendt godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsdirektivet for det tilfælde, der ikke var forældet. Landsretten tilkendte medarbejderen 25.000 kr. i godtgørelse under henvisning til udgangspunktet fastlagt af Højesteret. Landsretten lagde vægt på, at der var tale om merarbejde i en enkelt periode på fire måneder, og at medarbejderen frivilligt havde påtaget sig merarbejdet og fået betaling for det.


Ansættelsesretlig opfrisker


Dommen er interessant, da den behandler væsentlige regler i relation til ansættelsesretlige forhold.

For det første er det vigtigt at huske, at arbejdsgiveren ved behandling af personoplysninger både skal sikre, at oplysningerne er korrekte, samt at medarbejderen informeres om behandlingen af oplysningerne. Det gælder så meget desto mere nu, hvor persondataforordningen er trådt i kraft i stedet for persondataloven.

For det andet viser dommen, at det som arbejdsgiver er vigtigt at overholde arbejdstidsreglerne – også for medarbejdere, der i en vis udstrækning selv kan planlægge visse dele af arbejdstiden. Undtagelsesmuligheden for selvstændigt arbejde og tilrettelæggelse af arbejdstid og arbejdsopgaver er forholdsvis snæver.

 

 

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter
Handicappet medarbejder kunne opsiges og havde ikke krav på morgenvagter
08/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
Hvornår er strejker i lufthavnen en usædvanlig omstændighed?
08/04/2021
Transportret, Øvrige, Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade
Medarbejder havde ret til erstatning efter mobning førte til psykisk arbejdsskade
06/04/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Forskellige vilkår var ikke i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse
Forskellige vilkår var ikke i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse
31/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Kan man bortvise en medarbejder, der bijobber i en anden virksomhed?
Kan man bortvise en medarbejder, der bijobber i en anden virksomhed?
30/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag skal beskytte whistleblowere
Nyt lovforslag skal beskytte whistleblowere
22/03/2021
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted