Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Godtgørelse for overtrædelse af arbejds­tidsdirektivet og person­dataloven

Horten
03/01/2019
502
Godtgørelse for overtrædelse af arbejds­tidsdirektivet og person­dataloven
Horten logo


Østre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag om tortgodtgørelse for overtrædelse af den tidligere persondatalov og godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsloven.


En ansat i en styrelse havde fået tilføjet en udtalelse til sin personaleakt, hvoraf det fremgik, at vedkommende havde optrådt pligtforsømmende i forbindelse med manglende behandling af en konkret sag.

Landsretten udtalte, at det ikke var godtgjort, at den manglende sagsbehandling skyldtes en pligtforsømmelse fra den nu tidligere medarbejder. Tilføjelsen af udsagnet til personaleakten, der kunne påvirke medarbejderens omdømme negativt, var derfor uberettiget. Derudover var medarbejderen ikke blevet informeret om behandlingen af disse personoplysninger, selvom medarbejderen havde en væsentlig interesse heri. Styrelsen havde derfor overtrådt den dagældende persondatalov, og den tidligere medarbejder blev tilkendt en tortgodtgørelse på 2.500 kr.


For høj arbejdstid


Foruden spørgsmålet om persondatabehandlingen angik sagen også, hvorvidt styrelsen havde overtrådt arbejdstidsdirektivet. Medarbejderen havde i to perioder haft en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på henholdsvis 52 og 54,5 timer og havde således overskredet den tilladte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer.

Styrelsen gjorde gældende, at forholdet var undtaget bestemmelsen i arbejdstidsdirektivet som følge af arbejdstidsaftalen indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Ifølge undtagelsesbestemmelsen kan arbejde undtages arbejdstidsreglerne, hvis medarbejderen har en selvstændig beslutningskompetence med hensyn til tilrettelæggelsen af sin arbejdstid og sine arbejdsopgaver.

Landsretten lagde til grund, at medarbejderen var ansat i en flekstidsordning med faste rammer, og at medarbejderen udelukkende havde udført overarbejde, ligesom han kunne pålægges arbejde ud over den normale ugentlige arbejdstid på 37 timer. Medarbejderen havde derfor ikke haft selvstændig kompetence til at tilrettelægge sin arbejdstid, hvorfor arbejdstidsreglerne fandt anvendelse på forholdet. Imidlertid var kravet på godtgørelse for den første af perioderne forældet, og der var ikke grundlag for at suspendere forældelsen som følge af medarbejderens retlige uvidenhed om kravets eksistens. Medarbejderen blev derfor alene tilkendt godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidsdirektivet for det tilfælde, der ikke var forældet. Landsretten tilkendte medarbejderen 25.000 kr. i godtgørelse under henvisning til udgangspunktet fastlagt af Højesteret. Landsretten lagde vægt på, at der var tale om merarbejde i en enkelt periode på fire måneder, og at medarbejderen frivilligt havde påtaget sig merarbejdet og fået betaling for det.


Ansættelsesretlig opfrisker


Dommen er interessant, da den behandler væsentlige regler i relation til ansættelsesretlige forhold.

For det første er det vigtigt at huske, at arbejdsgiveren ved behandling af personoplysninger både skal sikre, at oplysningerne er korrekte, samt at medarbejderen informeres om behandlingen af oplysningerne. Det gælder så meget desto mere nu, hvor persondataforordningen er trådt i kraft i stedet for persondataloven.

For det andet viser dommen, at det som arbejdsgiver er vigtigt at overholde arbejdstidsreglerne – også for medarbejdere, der i en vis udstrækning selv kan planlægge visse dele af arbejdstiden. Undtagelsesmuligheden for selvstændigt arbejde og tilrettelæggelse af arbejdstid og arbejdsopgaver er forholdsvis snæver.

 

 

 Følg Jurainfo.dk på Facebook eller LinkedIn

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tavshedsklausuler i sexisme og sexchikane sager
Tavshedsklausuler i sexisme og sexchikane sager
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
27/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
27/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
26/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
21/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
19/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted