Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Generationsskifte mellem onkel og nevø

Focus Advokater
04/09/2017
Generationsskifte mellem onkel og nevø
Focus Advokater logo
I en nylig dom fra Vestre Landsret (SKM.2017.428VLR) har landsretten afgjort, at den aftalte købesum i en overdragelse af en landbrugsejendom fra en onkel til hans nevø med skattemæssig succession kunne tilsidesættes af SKAT.

SKAT havde fundet, at parterne indgik i et generelt interessefællesskab, selvom onklen og nevøen var uden for gaveafgiftskredsen. De to forklarede i øvrigt, at de havde haft hver deres rådgiver, og at onklen ikke ønskede at give nevøen en gave, da onklen havde sine egne børn, som skulle betænkes til den tid.

Landsretten fandt, at den aftalte købesum kunne tilsidesættes, fordi den afveg væsentligt fra værdien af ejendommen. Landsretten lagde herved vægt på skattemyndighedernes vurdering af værdien. Skatteyder havde ikke begæret syn og skøn med henblik på fastsættelse af værdien.

Landsretten knæsatte også det princip, der fremgår af SKATs styresignal, hvorefter der ikke kan gives dobbeltnedslag ved værdiansættelse af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession. Landsretten begrundede dette med, at kildeskattelovens § 33 C og § 33 D begge har til formål at søge at udligne fremtidige skattetilsvar i situationer, hvor der sker overdragelse med succession, når købesummen berigtiges helt eller delvist ved en gave, og at det således følger af formålet med de to bestemmelser, at de ikke kan anvendes i forbindelse med hinanden, idet en sådan fremgangsmåde ville indebære, at den samme latente kildeskattebyrde blev tillagt betydning to gange.

Det forekommer vidtgående, at SKAT kan tilsidesætte købesummen, når købesummen er aftalt mellem to personer, der som udgangspunkt ikke må formodes at ville give hinanden gaver. Der var ikke noget i sagen, der tydede på, at de to parter havde et særligt nært forhold til hinanden, eller at onklen ønskede at give sin nevø en gave på bekostning af onklens egne børn. Værdiansættelse er som bekendt ikke en eksakt videnskab. At SKAT tilsyneladende kan tilsidesætte en aftale mellem i udgangspunktet uafhængige parter, alene fordi SKAT er uenig i værdiansættelsen, må vække bekymring. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?
Nye skatteregler på vej på kryptovalutaområdet?
I går
Skatte- og afgiftsret
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig
14/06/2021
Strafferet, Skatte- og afgiftsret
Skatteyder fik medhold og dermed forbedret retsstilling i afgørelse i Østre Landsret
Skatteyder fik medhold og dermed forbedret retsstilling i afgørelse i Østre Landsret
10/06/2021
Skatte- og afgiftsret
Beskatning af kryptoaktiver skal genovervejes
Beskatning af kryptoaktiver skal genovervejes
09/06/2021
Skatte- og afgiftsret
Endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta
Endnu et fortolkningsbidrag til beskatning af kryptovaluta
04/06/2021
Skatte- og afgiftsret
Nu afskaffes kravet om originalitet for alle veterankøretøjer
Nu afskaffes kravet om originalitet for alle veterankøretøjer
02/06/2021
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted