Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Generationsskifte mellem onkel og nevø

Focus Advokater
04/09/2017
Generationsskifte mellem onkel og nevø
I en nylig dom fra Vestre Landsret (SKM.2017.428VLR) har landsretten afgjort, at den aftalte købesum i en overdragelse af en landbrugsejendom fra en onkel til hans nevø med skattemæssig succession kunne tilsidesættes af SKAT.

SKAT havde fundet, at parterne indgik i et generelt interessefællesskab, selvom onklen og nevøen var uden for gaveafgiftskredsen. De to forklarede i øvrigt, at de havde haft hver deres rådgiver, og at onklen ikke ønskede at give nevøen en gave, da onklen havde sine egne børn, som skulle betænkes til den tid.

Landsretten fandt, at den aftalte købesum kunne tilsidesættes, fordi den afveg væsentligt fra værdien af ejendommen. Landsretten lagde herved vægt på skattemyndighedernes vurdering af værdien. Skatteyder havde ikke begæret syn og skøn med henblik på fastsættelse af værdien.

Landsretten knæsatte også det princip, der fremgår af SKATs styresignal, hvorefter der ikke kan gives dobbeltnedslag ved værdiansættelse af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession. Landsretten begrundede dette med, at kildeskattelovens § 33 C og § 33 D begge har til formål at søge at udligne fremtidige skattetilsvar i situationer, hvor der sker overdragelse med succession, når købesummen berigtiges helt eller delvist ved en gave, og at det således følger af formålet med de to bestemmelser, at de ikke kan anvendes i forbindelse med hinanden, idet en sådan fremgangsmåde ville indebære, at den samme latente kildeskattebyrde blev tillagt betydning to gange.

Det forekommer vidtgående, at SKAT kan tilsidesætte købesummen, når købesummen er aftalt mellem to personer, der som udgangspunkt ikke må formodes at ville give hinanden gaver. Der var ikke noget i sagen, der tydede på, at de to parter havde et særligt nært forhold til hinanden, eller at onklen ønskede at give sin nevø en gave på bekostning af onklens egne børn. Værdiansættelse er som bekendt ikke en eksakt videnskab. At SKAT tilsyneladende kan tilsidesætte en aftale mellem i udgangspunktet uafhængige parter, alene fordi SKAT er uenig i værdiansættelsen, må vække bekymring. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted