Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Generationsskifte mellem onkel og nevø

Focus Advokater
04/09/2017
160
Generationsskifte mellem onkel og nevø
Focus Advokater logo
I en nylig dom fra Vestre Landsret (SKM.2017.428VLR) har landsretten afgjort, at den aftalte købesum i en overdragelse af en landbrugsejendom fra en onkel til hans nevø med skattemæssig succession kunne tilsidesættes af SKAT.

SKAT havde fundet, at parterne indgik i et generelt interessefællesskab, selvom onklen og nevøen var uden for gaveafgiftskredsen. De to forklarede i øvrigt, at de havde haft hver deres rådgiver, og at onklen ikke ønskede at give nevøen en gave, da onklen havde sine egne børn, som skulle betænkes til den tid.

Landsretten fandt, at den aftalte købesum kunne tilsidesættes, fordi den afveg væsentligt fra værdien af ejendommen. Landsretten lagde herved vægt på skattemyndighedernes vurdering af værdien. Skatteyder havde ikke begæret syn og skøn med henblik på fastsættelse af værdien.

Landsretten knæsatte også det princip, der fremgår af SKATs styresignal, hvorefter der ikke kan gives dobbeltnedslag ved værdiansættelse af et aktiv, der overdrages som hel eller delvis gave med skattemæssig succession. Landsretten begrundede dette med, at kildeskattelovens § 33 C og § 33 D begge har til formål at søge at udligne fremtidige skattetilsvar i situationer, hvor der sker overdragelse med succession, når købesummen berigtiges helt eller delvist ved en gave, og at det således følger af formålet med de to bestemmelser, at de ikke kan anvendes i forbindelse med hinanden, idet en sådan fremgangsmåde ville indebære, at den samme latente kildeskattebyrde blev tillagt betydning to gange.

Det forekommer vidtgående, at SKAT kan tilsidesætte købesummen, når købesummen er aftalt mellem to personer, der som udgangspunkt ikke må formodes at ville give hinanden gaver. Der var ikke noget i sagen, der tydede på, at de to parter havde et særligt nært forhold til hinanden, eller at onklen ønskede at give sin nevø en gave på bekostning af onklens egne børn. Værdiansættelse er som bekendt ikke en eksakt videnskab. At SKAT tilsyneladende kan tilsidesætte en aftale mellem i udgangspunktet uafhængige parter, alene fordi SKAT er uenig i værdiansættelsen, må vække bekymring. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 30.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
21/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
19/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
09/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
07/10/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Muligheden for genoptagelse af tidligere afslag på omvalg som følge af Højesterets dom af den 14. januar 2020
Muligheden for genoptagelse af tidligere afslag på omvalg som følge af Højesterets dom af den 14. januar 2020
06/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted