Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

General­advokaten afgiver udtalelse i præ­implemen­terings­sagen mod EY

Kromann Reumert
26/01/2018
187
General­advokaten afgiver udtalelse i præ­implemen­terings­sagen mod EY
Kromann Reumert logo
I den verserende sag for EU-Domstolen foreslår generaladvokat Wahl, at fusionsreglernes præimplementeringsforbud (stand still-forpligtelsen) skal fortolkes sådan, at det ikke omfatter foranstaltninger, som – selvom de er truffet i forbindelse med en fusion – går forud for og kan adskilles fra de foranstaltninger, der faktisk leder frem til opnåelse af muligheden for at få afgørende indflydelse på en målvirksomhed.

Generaladvokatens forslag til afgørelse fremsat den 18. januar 2018 i sag C-633/16, Ernst & Young P/S mod Konkurrencerådet


Baggrund


Wahls udtalelse har baggrund i Konkurrencerådets afgørelse af 17. december 2014. I den afgørelse fandt Konkurrencerådet, at KPMG Danmark (KPMG DK) overtrådte præimplementeringsforbuddet ved at opsige sit samarbejde med det internationale KPMG-netværk samtidig med, at virksomheden den 18. november 2013 indgik aftale om en fusion med Ernst & Young (EY).

Konkurrencerådets afgørelse er indbragt for Sø- og Handelsretten, som under processen har stillet præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen.


Konkurrencerådets afgørelse


Fusionen mellem KPMG DK og EY var fusionsanmeldelsespligtig og blev godkendt af Konkurrencerådet den 28. maj 2014.

Efterfølgende traf Konkurrencerådet dog en afgørelse, hvorefter KPMG DK skulle have overtrådt præimplementeringsforbuddet (stand still-forpligtelsen) i henhold til konkurrencelovens § 12 c, stk. 5 ved at afgive varsel om opsigelse af samarbejdsaftalen med KPMG International, før Konkurrencerådet havde godkendt fusionen.

Afgørelsen var baseret på en juridisk test, som tog udgangspunkt i en helhedsvurdering, hvor der blev lagt særlig vægt på tre kriterier, der dog ikke skulle anses som udtømmende. Kriterierne var, at opsigelsen af aftalen:

  1. var fusionsspecifik

  2. var irreversibel

  3. havde potentiale for markedsmæssige virkninger i perioden mellem opsigelsen og fusionens godkendelse.Spørgsmål for EU-Domstolen


Rådsafgørelsen blev indbragt for Sø- og Handelsretten.

Under den verserende retssag ved Sø- og Handelsretten er der blevet stillet fire præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen om den korrekte fortolkning af præimplementeringsforbuddet efter EU-retten.

Spørgsmålene i sagen handler særligt om, hvilke kriterier der skal inddrages, når konkurrencemyndighedernes anvender præimplementeringsforbuddet og om præimplementeringsforbuddet kan udstrækkes til handlinger, der ikke i sig selv, helt eller delvist, medfører kontrolovergang eller sammenblanding af de deltagende virksomheders aktiviteter.

Der opstår spørgsmål om præimplementeringsforbuddets rækkevidde i praktisk talt alle anmeldelsespligtige fusioner, og en overtrædelse af præimplementeringsforbuddet er som udgangspunkt strafbelagt. Derfor er sagen interessant. Kommissionen har for nylig pålagt ganske betydelige bøder for at overtræde forbuddet, og EU-Domstolens seneste afgørelse i sagen T-704/14, Marine Harvest, stadfæstede også en bøde på 20 millioner euro til en norsk producent af fisk og skaldyr for at overtræde præimplementeringsforbuddet (dog angik sagen en implementering uden en retmæssig anmeldelse).


Generaladvokat Wahls forslag til afgørelse


Generaladvokat Wahl offentliggjorde den 18. januar 2018 sit forslag til sagens afgørelse. Heri redegør han indledningsvist for, hvorfor han ikke anser Konkurrencerådets kriterier for håndhævelse af forbuddet som velegnede til at afgrænse præimplementeringsforbuddets rækkevidde. I den forbindelse nævner Wahl, at alle tre foreslåede kriterier hver især har iboende mangler (pkt. 46ff). Han medgiver, at anvendelsen af præimplementeringsforbuddet ikke kan afgrænses positivt, men foreslår i stedet, at det bør afgrænses negativt med udgangspunkt i "fusionsbegrebet", der også giver anledning til anmeldelsespligten af fusionen (pkt. 68):

"[…] en fortolkning af rækkevidden af stand still-forpligtelsen i henhold til artikel 7 i forordning nr. 139/2004, som er frakoblet en fortolkning af fusionsbegrebet, ville skabe en gråzone, der ville indfange visse foranstaltninger, der – selv om de befinder sig i periferien af en fusion – ikke i sig selv er uløseligt knyttet til kontroloverførslen. Såfremt denne gråzone var mere omfattende end fusionsbegrebet, ville det imidlertid medføre en udvidelse af denne forpligtelse ud over selve forordningens anvendelsesområde som defineret i dennes artikel 1. Dette ville være uholdbart."

Sammenfattende foreslår generaladvokat Wahl derfor, at præimplementeringsforbuddet skal fortolkes sådan, at det ikke gælder for foranstaltninger, der – selvom de er truffet i forbindelse med den proces, der leder frem til en fusion – går forud for og kan adskilles fra de foranstaltninger, der faktisk leder frem til opnåelsen af muligheden for at få afgørende indflydelse på en målvirksomhed (pkt. 98). Bedømt efter denne test ville opsigelsen af KPMG DK's aftale med KPMG-netværket, som aftalt i fusionsaftalen med EY, ikke være i strid med præimplementeringsforbuddet.

EU-Domstolen skal nu afsige dom i sagen, hvilket formentlig sker i løbet af de kommende måneder.

EY er bistået af Kromann Reumert og Plesner ved partnerne Jens Munk Plum og Gitte Holtsø.

Se generaladvokatens forslag til afgørelsen.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny EU-forordning for screening af udenlandske direkte investeringer træder i kraft
Ny EU-forordning for screening af udenlandske direkte investeringer træder i kraft
21/10/2020
Konkurrenceret
Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder
Vestager: Ny politik for henvisninger fra nationale konkurrence­myndigheder
21/10/2020
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om konsortiesamarbejder i udbudsprocesser
09/10/2020
Konkurrenceret
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
29/09/2020
Konkurrenceret, Udbud
Dansk møbelvirksomhed bryder konkurrenceloven
Dansk møbelvirksomhed bryder konkurrenceloven
28/09/2020
Konkurrenceret
Design­virksomheds brug af bindende videresalgs­priser udløser millionbøde
Design­virksomheds brug af bindende videresalgs­priser udløser millionbøde
22/09/2020
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted