Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Gaveafgift - overdragelse af erhvervsmæssig landbrugsejendom

TVC Advokatfirma
17/05/2022
Gaveafgift - overdragelse af erhvervsmæssig landbrugsejendom
TVC Advokatfirma logo
En du opmærksom på, at der fortsat hersker tvivl om retstilstanden for gaveafgift ved overdragelse af en virksomhed?

Landsskatteretten har d. 15. februar 2021 truffet en afgørelse i en sag (sagsnr. 19-0064590) omhandlende en landbrugsejendom, der blev overdraget mellem nærtstående. Overdragelsen var sket med nedsat gaveafgift for hele ejendommen, da hele ejendommen efter parternes opfattelse måtte anses for erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed.


Landbrugsejendommen bestod bl.a. af et stuehus, som forud for overdragelsen havde været udlejet til beboelse. Tvistepunktet i Landsskatterettens afgørelse angik nærmere spørgsmålet om, hvorvidt stuehuset skulle anses for at være en erhvervsmæssig del af landbrugsejendommen.


Landsskatterettens afgørelse blev truffet med dissens ved stemmerne 2-1, hvor retsformanden og et retsmedlem fandt, at stuehuset ikke var en del af landbrugsvirksomheden. Det dissentierede retsmedlem ville give skatteyderen medhold i, at stuehuset skulle anses for at være en del af landbrugsvirksomheden og dermed kunne overdrages til nedsat gaveafgift.


Den omhandlende afgørelse fra Landsskatteretten er indbragt for domstolene, der endnu ikke har taget stilling til tvistepunktet, hvorfor der fortsat hersker usikkerhed omkring reglerne.


Afgørelsen er et tydeligt eksempel på, at der endnu ikke er fuld klarhed over anvendelsen af de tidligere regler for overdragelse af virksomheder til nedsat gaveafgift, der i perioden 2016-2019 gjorde det muligt at overdrage en virksomhed til en nedsat gaveafgift på mellem 6 % og 13 % efter reglerne i boafgiftsloven.


Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at overdrager og modtager hæfter for den manglende betaling af gaveafgift til skattemyndighederne, hvorfor det kan få store økonomiske konsekvenser, hvis overdrager og modtager ikke behørigt iagttager gældende regler på området.


Har du brug for hjælp?

Der verserer i øjeblikket et stort antal klagesager ved Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten, hvor tilsvarende overdragelser af erhvervsmæssige virksomheder er gennemført uden accept fra Skattestyrelsen.


TVC Advokatfirma har stor erfaring i førelse af skattesager ved det administrative klagesystem og domstolene.


Er du i en tilsvarende situation, hvor Skattestyrelsen har nægtet at acceptere en gaveoverdragelse til nedsat gaveafgift, eller afventer du et bindende svar fra Skattestyrelsen i en tilsvarende sag, er vi klar til at assistere dig i den videre proces.


Du er i den forbindelse altid velkommen til at kontakte os helt uforpligtende for at drøfte din sag.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted