Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Gå i dialog med markedet om udfordringer ved blandt andet prisstigninger og forsyningsmangel i krisetider

Bird & Bird
16/03/2022
Gå i dialog med markedet om udfordringer ved blandt andet prisstigninger og forsyningsmangel i krisetider
Bird & Bird logo
Voldsomme prisstigninger på produkter og råvarer samt generel forsyningsmangel og lange leveringstider er blot nogle af de udfordringer, som tilbudsgivere og ordregivere står overfor i disse dage. De helt rigtige løsninger synes svære at finde, men udbudslovens mulighed for afholdelse af markedsdialog er en del af nøglen.

Udfordringer

I byggebranchen opleves der i øjeblikket store prisstigninger på byggematerialer som f.eks. træ og stål, ligesom Europas gasforsyning er under et stort pres.


I forhold til kommende udbudsprocesser betyder udfordringerne, at mange tilbudsgivere har sværere ved at tilbyde faste priser for længere perioder, ligesom de kan have svært ved at garantere levering af de tilbudte produkter inden for det, som ellers må anses som rimelige frister i de enkelte brancher.


Tilbudsgiverne har på samme måde svært ved at fastholde deres underleverandører i forbindelse med en udbudsproces. I praksis er det således blevet en udfordring for tilbudsgiverne at afgive tilbud i udbud, hvor det ikke er ualmindeligt, at der stilles krav om vedståelse af tilbud imellem 3-6 måneder.


I forhold til igangværende kontrakter som blev indgået, da markedet var mere roligt, står man på samme måde med en enorm udfordring.  Dette fordi det dengang valgte indekseringsinterval, og ikke mindst indeks for kontraktens ydelser, måske ikke kan følge med den økonomiske virkelighed.


Her risikerer leverandørerne at komme i klemme og, grundet de nuværende forhold, ender med at betale dagbøder for ikke rettidigt at kunne levere deres varer, som de grundet prisstigninger og utilstrækkelig indeksering under alle omstændigheder kun vil kunne have leveret med tab.


Udfordringerne er mange, og nedenfor har vi prøvet at adressere enkelte af disse, herunder særligt vigtigheden af markedsdialog.


Løsninger

Det er svært at finde generelle løsninger for samtlige af de udfordringer, som ordregivere og tilbudsgivere står over for. Løsningerne skal ofte tilpasses det konkrete udbud og dermed den enkelte anskaffelse/varer, ligesom de skal tilpasses det konkrete tidspunkt.


Der kan dog nævnes nogle forhold, som ordregivere med fordel kan have i baghovedet under forberedelsen af et udbud der, på den ene eller anden måde, vedrører et område, som er udsat for prisstigninger eller forsyningsmangel:


  • Selektiv fastsættelse af leveringstider og eventuel dagbod, som sondrer mellem, om der er tale om en kritiske eller mindre kritiske leverancer.
  • Anvendelse af evalueringsmodeller som muliggør en udbudsretlig belønning af de tilbudsgivere, som gennem beskrivelsen af leverancekanaler, supply chain mv. kan sandsynliggøre rettidige levering i kontraktens løbetid. 
  • Anvendelse af flere eller mere retvisende indeks og muliggøre hyppigere indeksering.
  • Anvendelse af kortere vedståelsesfrister eller overveje muligheden for at opjustere de indkomne priser med virkning allerede fra kontraktindgåelsen baseret på de valgte indeks.
  • Udbud af kontrakter med kortere varighed, kortere bundethedsperiode eller gensidig opsigelsesadgang.

Det nærmere indhold af ovenstående løsningsmuligheder er dog svære at fastlægge uden forinden at have været i dialog med dem, der ved allermest; markedsaktørerne, jf. straks nedenfor.


For så vidt angår igangværende kontrakter sætter udbudsreglerne grænser for, i hvor vidt omfang en ordregiver kan ændre kontrakten ensidigt til gunst sin kontraktpart. Derfor synes det ikke helt oplagt i forhold til pris at tilbyde leverandøren en gunstigere indeksering end ellers udbudt, hvad enten dette er en hyppigere indeksering eller en brugen af et eller flere andre indeks.


I praksis kunne man nok nærmere forestille sig, at en ordregiver i forhold til leveringstider måske ikke gjorde brug af sin ellers hjemlede dagbodsadgang, ligesom det formentligt vil stå ordregiver frit for, på leverandørens opfordring, at opsige en igangværende tabsgivende kontrakt, selv om kontrakten ret beset ikke hjemler leverandørens opsigelse.


Markedsdialog

Tilbudsgiverne og deres underleverandører er nærmest til at kunne vurdere, hvilken betydning den nuværende markedssituation har for deres produkter, herunder prisniveauer, leveringstider mv.


Udbudslovens § 39 (og forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 58) giver ordregivere en hel essentiel mulighed for at gå i dialog med markedet forud for offentliggørelsen af udbud.


Står en ordregiver f.eks. over for at udbyde en stor bygge- og anlægsopgave, hvor bl.a. stål og træ indgår, er særligt prisreguleringsmekanismerne og leveringsbestemmelserne svære at fastlægge.


For at opnå et bedre kendskab til prisniveauet og udviklingen heraf, kan ordregiver således gøre brug af markedsdialogen. På denne måde kan ordregiveren tale med markedsaktører om udfordringerne ved bl.a. prisstigningerne, samt den bedste håndtering heraf i forbindelse med et senere udbud.


Muligheden for markedsdialog er bestemt ikke en nyskabelse i udbudsretten, og visse ordregivere benytter sig flittigt af denne mulighed, men for andre er der stadig tale om et overset værktøj. Et værktøj, som særligt i ”krisetider” som disse, kan have enorm stor betydning for udbuddets succes og forløbet af den senere kontraktperiode.


Det er således Bird & Birds klare anbefaling, at ordregivere i det nuværende marked bør gøre brug af markedsdialogen i endnu højere grad og med de relevante input gøre udbudsprocessen og den udbudte kontrakt endnu mere konkurrenceegnet.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
18/06/2024
Udbud
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
21/06/2024
Udbud
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
01/07/2024
Udbud
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
28/06/2024
Udbud
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
03/07/2024
Udbud
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
05/07/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted