Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Frit valg ved opfyldelse af mindstekrav?

Kromann Reumert
16/09/2019
374
Frit valg ved opfyldelse af mindstekrav?
Kromann Reumert logo
Nyt fra Klagenævnet for Udbud: Klagenævnet har i deres seneste kendelse set på spørgsmålet om inddragelse af subjektive momenter i vurderingen af opfyldelse af et mindstekrav. Klagenævnet fandt, at de pågældende mindstekrav ikke var så skønsmæssigt præget, at de ikke kunne bruges som mindstekrav.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af den 5. september 2019 - Abena A/S mod Region Nordjylland m.fl.
Sagen drejede sig om udbud af en rammeaftale om anskaffelse af operationsbeklædning. Rammeaftalen var udbudt i 22 delaftaler. Delaftale nr. 11 vedrørte anskaffelse af "Kitler beskyttelse engangs usteril" og var udbudt af Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark ("Regionerne").

Abena A/S ("Abena") afgav tilbud på denne delaftale, men tilbuddet blev vurderet til at være ukonditionsmæssigt, og det indgik derfor ikke i evalueringen. Abena indgav herefter en klage og nedlagde blandt andet påstand om, at mindstekravene var så skønsmæssigt præget, at de ikke var egnede som mindstekrav.

De omhandlede mindstekrav var:

  • Det er et mindstekrav, at bindebåndene eller lignende er holdbare og kan tåle normal håndtering. Det vil sige, at de ikke kan rives af kitlen ved binding/lukning ("MK4").

  • Det er et mindstekrav, at kitlerne er antistatiske ("MK5").


Tilbudsgiverne skulle sammen med deres tilbud indsende vareprøver af de tilbudte varer. Regionerne havde nedsat en brugergruppe, som blandt andet skulle afprøve de indsendte vareprøver i forhold til opfyldelse af mindstekravene. Det var på baggrund af brugergruppens vurderinger, at Abenas tilbud blev anset for ukonditionsmæssigt.

For så vidt angår MK4, fandt Klagenævnet, at det var tilstrækkeligt klart beskrevet, hvilke forhold vurderingen ville ske ud fra. På baggrund af selve formuleringen af kravet og formålet med det, var der derfor ikke grundlag for at fastslå, at kravet var så skønsmæssigt præget, at det ikke var egnet som mindstekrav.

For så vidt angår MK5, var der til en anden delaftale stillet spørgsmål til, hvad der skulle forstås ved "antistatisk". Regionerne havde hertil svaret, at den funktionelle effekt af antistatisk ville være, at der ikke opstod gener under brug. Med gener mentes, at brugeren "fik stød", eller at produktet klæbede til kroppen. Det var ikke i svaret angivet, at dette også skulle gælde for delaftale 11. Men Klagenævnet fandt, at Regionernes svar også måtte gælde her, på grund af ordlyden og anvendelsesformålet, uanset at der var tale om forskellige materialer i de andre delaftaler. Klagenævnet fandt herefter, at det var muligt at konstatere, om kitlerne var antistatiske. Der var derfor heller ikke her grundlag for at fastslå, at kravet var så skønsmæssigt præget, at det ikke var egnet som mindstekrav.


Kromann Reumerts kommentarer


Det følger af Klagenævnets faste praksis, at det objektivt skal kunne konstateres, om et mindstekrav er opfyldt. Efter denne praksis er der derfor ikke (meget) plads til en skønsmæssig vurdering. Mindstekravene behandlet i denne kendelse indeholder dog efter deres umiddelbare ordlyd en vis skønsmæssig vurdering, hvilket desuden understreges af, at vurderingen foretages af en brugergruppe. Det er med andre ord ikke en fuldstændig objektiv vurdering, som ligger til grund for konstateringen af mindstekravenes opfyldelse.

Klagenævnet lægger først og fremmest vægt på, at det fremgik af udbudsmaterialet, hvad der ville indgå i vurderingen af, om mindstekravene var opfyldt. Men Klagenævnet må også med denne kendelse siges at have accepteret, at der kan indgå et (vist) skønsmæssigt element i vurderingen af mindstekrav. Det understøttes af, at Klagenævnet i deres begrundelse angiver, at der ikke var grundlag for at fastslå, at de var "så skønsmæssigt præget", at de ikke egnede sig som mindstekrav.

Så længe det står klart for tilbudsgiverne, hvad der bliver inddraget i vurderingen, og hvad der sigtes til med mindstekravet, må det dermed være tilladeligt med en vis skønsmæssig vurdering (og, afhængig af den udbudte ydelse, måske endda tilrådeligt).

Læs Klagenævnets kendelse

 

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget
Det offentliges mulighed for at forudbetale leverandører er blevet forlænget
19/11/2020
Udbud, Offentlig ret
Klagenævnet for Udbud forholder sig til forskellen mellem offentlige kontrakter og rammeaftaler
Klagenævnet for Udbud forholder sig til forskellen mellem offentlige kontrakter og rammeaftaler
16/11/2020
Udbud
Store dokumentations­krav ved tildeling til "den eneste ene"
Store dokumentations­krav ved tildeling til "den eneste ene"
10/11/2020
Udbud
Manglende genudbud efter frafald af mindstekrav var i strid med udbudsreglerne og medførte betydelig økonomisk sanktion
Manglende genudbud efter frafald af mindstekrav var i strid med udbudsreglerne og medførte betydelig økonomisk sanktion
05/11/2020
Udbud
Trafik­selskaber fik et ordentligt gok i nødden for efterfølgende ændringer
Trafik­selskaber fik et ordentligt gok i nødden for efterfølgende ændringer
05/11/2020
Udbud
CPV-koder – er de så vigtige?
CPV-koder – er de så vigtige?
26/10/2020
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted