Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Forslag til nye regler om ægtefællers økonomiske forhold

Delacour
17/04/2015
Forslag til nye regler om ægtefællers økonomiske forhold

Ægtefællers legale formueordning ændres og ægtefæller tillægges større aftalefrihed


I dag reguleres ægtefællers formueforhold af Retsvirkningsloven. Retsvirkningsloven er oprindeligt fra 1925, og samfundets familiemønstre har ændret sig væsentligt siden da. Udvalget har lavet en omfattende undersøgelse af befolkningens holdning til de formueordninger, som loven tillader, at ægtefæller kan indrette sig efter, og betænkningen indeholder på baggrund af disse undersøgelser nye forslag til en mere tidssvarende legal formueordning mellem ægtefæller.

Den legale formueordning:

Formuefællesskabet er den legale formueordning, som træder i kraft ved ægteskabets indgåelse og som består, medmindre ægtefællerne træffer anden gyldig aftale ved ægtepagt. Formuefællesskabet medfører, at ægtefællernes respektive formuer som udgangspunkt skal deles ligeligt i tilfælde af f.eks. skilsmisse.

Med et betydeligt antal korterevarende ægteskaber samt det forhold, at forskellen mellem mænd og kvinders indkomst- og formueforhold har udjævnet sig, har det været væsentligt for Retsvirkningslovsudvalget at undersøge, om reglerne om den legale formueordning skal ændres.

Ved udvalgets undersøgelse har det vist sig, at der i befolkningen er en betydelig tilslutning til formuefællesskabet som legal formueordning. Hovedparten af de adspurgte fandt det fortsat at være den mest rimelige løsning, selvom også mange har sympati for, at det som ægtefællerne ejede før indgåelse af ægteskabet skal holdes uden for ligedelingen.

Udvalget har på baggrund af undersøgelsen, men også på baggrund af det faktum, at formuefællesskabet er en almindelig kendt og indarbejdet ordning, fundet, at udgangspunktet om ligedeling ved skilsmisse skal bevares. Dog foreslår udvalget, at formuefællesskabet reelt først skal gælde efter 7 års ægteskab. Hvis ægteskabet f.eks. ophæves mellem ægtefællerne inden to år efter ægteskabets indgåelse, indgår kun 2/8 af hver ægtefælles formue i delingen.

Aftaler om særeje:

I og med at man har foreslået, at formuefællesskabet skal opretholdes som den legale formueordning med ovennævnte ændring, har udvalget ønsket at øge ægtefællernes aftalefrihed, således at man kan indgå aftaler om, hvordan formuen og gælden skal deles, såfremt ægtefællerne senere skal skilles.

Hvis ægtefællerne eksempelvis både har formue, der er særeje, og formue, der ikke er særeje, kan det ifølge den nugældende lovgivning give anledning til tvivl om, hvordan gælden skal fordeles mellem de to formueordninger. Denne problemstilling er ikke reguleret i den nugældende lov og er derfor også baggrunden for ønsket om at øge aftalefriheden mellem ægtefæller.

Ønsker man at fravige udgangspunktet om formuefællesskab, skal aftalerne om særeje indgås ved ægtepagt. Dette er også tilfældet efter nugældende regler. Udvalget foreslår også, at gyldighedsbetingelserne for ægtepagter skal ændres.

Retsvirkningslovsudvalgets betænkning er endnu ikke udmøntet til et lovforslag, og de beskrevne forslag til ændringer er derfor ikke trådt i kraft. Advokat Stefan W. von Fintel, svf@delacour.dk, og advokat Lonnie Vestergaard Nielsen, lvn@delacour.dk, hos DELACOUR følger det lovforberedende arbejde nøje og vil løbende orientere om lovændringerne i ægtefællers formueforhold.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Faglige videoer, der kunne være relevante for dig
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Force majeure - hvornår kan begrebet anvendes?
Mange virksomheder er ikke opmærksomme på at udvide force majeure-begrebet i deres kontrakter og flere anvender begrebet helt forkert. Bliv klogere på hvornår noget er en force majeure-begivenhed og hvornår du kan benytte en force majeure-klausul ved manglende leveringer.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted