Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Bliv forfatter Bliv kursusudbyder Bliv verificeret specialist Bliv jobannoncør
Artikel

Folketinget vedtager investerings­screeningslov

Kromann Reumert
05/05/2021
Folketinget vedtager investerings­screeningslov
Kromann Reumert logo
Forslaget til en investeringsscreeningslov er netop vedtaget i Folketinget. I denne nyhed får du overblik over lovens indhold, ikrafttræden og anvendelse. Læs også om vores kommende seminar om den nye lov, som vi afholder i samarbejde med Dansk Industri og AmCham.

Den vedtagne investeringsscreeningslov indebærer to screeningsordninger:


  1. En obligatorisk tilladelsesordning for investeringer inden for særligt følsomme sektorer. Den gælder for alle udenlandske investorer, hvis investoren opnår "direkte eller indirekte besiddelse af eller kontrol over mindst 10 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne eller tilsvarende kontrol ved andre midler".
  2. En frivillig, tværsektoriel anmeldelsesordning. Ordningen gælder for investorer udenfor EU/EFTA, hvis investoren opnår "besiddelse af eller kontrol over mindst 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne eller tilsvarende kontrol ved andre midler" i andre virksomheder end virksomheder inden for de særligt følsomme sektorer.


Investeringsscreeningsloven træder i kraft den 1. juli 2021, men finder alene anvendelse på investeringer mv., som gennemføres den 1. september 2021 eller senere.

 

Ændringsforslag

Under behandlingen af lovforslaget er der fremsat ni ændringsforslag, og de er alle fremsat af Erhvervsministeren. De fleste af ændringerne er af teknisk karakter. Der er dog også ændringer, som har indholdsmæssig betydning. Følgende fremgår blandt andet af bemærkningerne til ændringsforslag nr. 3 og 4:


"Det foreslås præciseret, at hjemlen til at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om beregning af ejerandele eller stemmerettigheder også omfatter kontrol ved andre midler. Derved vil man kunne imødekomme ønsker fra erhvervsorganisationerne om nærmere regler for vurdering af, hvornår der foreligger kontrol ved andre midler, og herunder også regler om at erhvervelse af ejerandele, stemmerettigheder eller aktiver i virksomheden som led i kreditorforfølgning eller overdragelse inden for samme koncern under visse betingelser ikke anses for erhvervelse af kontrol. Sådanne forhold er undtaget fra krav om overtagelsestilbud efter § 46, nr. 2, i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 6. september 2019."


Erhvervsministeren tilkendegiver herved, at interne koncernomstruktureringer og midlertidig kontrol som led i kreditorforfølgning ikke (nødvendigvis) skal anses for omfattet af loven og dermed ikke skal anmeldes og godkendes. Forud for ændringsforslaget ville koncernomstruktureringer udløse anmeldelsespligt, hvis f.eks. ejerskabet over et dansk datterselskab overgik fra et udenlandsk selskab i en koncern til et andet udenlandsk selskab i samme koncern.


Det skal bemærkes, at koncernomstruktureringer og kreditorforfølgning fortsat er omfattet af investeringsscreeningsloven. Men med ændringsforslaget er det nu muligt for Erhvervsstyrelsen at undtage både koncernomstruktureringer og kreditorforfølgning fra lovens anvendelsesområde i en bekendtgørelse og fastsætte de nærmere betingelser for undtagelsen.


Det synes oplagt, at ingen af de nævnte tilfælde bør omfattes af investeringsscreeningsloven, da det i tilfældet med koncernomstruktureringer vil være den samme ultimative ejer, som har kontrol. Og da der i tilfældet med kreditorforfølgning alene er tale om en midlertidig kontrol for at sikre værdien, f.eks. ved at tiltræde et pant i kapitalandele. Der er altså ikke umiddelbart behov for en screening af hensyn til national sikkerhed og offentlig orden.


Kromann Reumert har sammen med andre repræsentanter presset på for at få disse ændringer igennem, og vi anser resultatet for at være til stor gavn for udenlandske investorer og danske virksomheder.

 

Fortsat arbejde med bekendtgørelser

Som vi har omtalt i en tidligere nyhed forudsætter investeringsscreeningsloven, at Erhvervsstyrelsen udsteder flere bekendtgørelser, som skal fastlægge anvendelsesområdet for loven og de nærmere processer om anmeldelse, gebyrer osv.


Det forventes, at der skal udstedes tre hovedbekendtgørelser og et cirkulære, der skal udmønte loven:


  1. Anvendelsesbekendtgørelsen
  2. Procedurebekendtgørelsen
  3. Fortrolighedsbekendtgørelsen
  4. Samarbejdscirkulæret

Arbejdet med disse bekendtgørelser mv. pågår fortsat og vil have væsentlig betydning for den praktiske regulering af udenlandske investeringer.


Læs investeringsscreeningsloven som vedtaget ved Folketingets 3. behandling den 4. maj.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jobbørs
Advokatfuldmægtig, evt. med erfaring Venture capital, M&A, selskabs-, børs- og finansieringsret
Udbudskonsulent
3. års advokatfuldmægtig eller 1. års advokat inden for M&A og selskabsret
Advokatfuldmægtig inden for insolvens
Annoncér dit stillingsopslag her
Artikler, der kunne være relevante for dig
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
Vigtigheden af virksomheders beskyttelse mod økonomisk kriminalitet
17/09/2021
Compliance, Strafferet, Persondata, Finansiering og bankret
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
8 gode råd til at undgå svindel i din virksomhed
09/09/2021
Compliance, IT- og telekommunikation, Finansiering og bankret, Strafferet
Bliv opdateret på MAR: Nyt om safe harbour-regimet ved tilbagekøbsprogrammer og guidelines om udsættelsesadgangen
Bliv opdateret på MAR: Nyt om safe harbour-regimet ved tilbagekøbsprogrammer og guidelines om udsættelsesadgangen
24/08/2021
Finansiering og bankret, Selskabsret
Ny gennem­førelses­forordning fastlægger kravene til offentlig­gørelse af intern viden og underret­ningen om, at intern viden har været udsat
Ny gennem­førelses­forordning fastlægger kravene til offentlig­gørelse af intern viden og underret­ningen om, at intern viden har været udsat
12/08/2021
Finansiering og bankret
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
Den nye Fondsmæglerlov er vedtaget: Grundlaget for reguleringen af fondsmæglerselskaberne ændres
07/06/2021
Selskabsret, Finansiering og bankret
Anvendelses­bekendtgørelse om investerings­screenings­loven sendt i høring
Anvendelses­bekendtgørelse om investerings­screenings­loven sendt i høring
31/05/2021
Finansiering og bankret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted